Pracownia Zbiorów Muzycznych


Oddział Zbiorów Specjalnych

Pracownia Zbiorów Muzycznych

Pokój 182;

poniedziałek

9.00 – 15.00

wtorek

9.00 – 18.00

środa – piątek

9.00 – 15.00

Obsada:
mgr Alicja Zabrocka, bibliotekarz
tel. 61 829 3832

Systematyczne gromadzenie muzykaliów rozpoczęto jeszcze przed wojną. Formalnie jednak Sekcja Zbiorów Muzycznych powstała dopiero w 1950 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był Kornel Michałowski (1923-1998). Kierował nią do 1982 roku, gromadząc i profilując bogaty księgozbiór.

Biblioteka gromadzi rękopisy i druki utworów muzycznych, książki i czasopisma o tematyce muzycznej, dokumenty życia muzycznego oraz płyty analogowe, CD, taśmy magnetofonowe z nagraniami muzyki i słowa. Zgromadzony zbiór, mający charakter uniwersalnego, ukierunkowany jest na twórczość kompozytorów wielkopolskich i wydawnictwa muzyczne z tego regionu. Bogata kartoteka bibliograficzna informuje o historycznych i aktualnych wydarzeniach muzycznych.

Wśród dawnych rękopisów (od XIII do XIX wieku) należy wymienić kilka graduałów i antyfonarzy, tabulaturę proweniencji londyńskiej z XVII wieku, autografy lub kopie utworów J. De Pres, Guillaume Dufaya, Antoniego Roslera, Christiana Wolffa i polskich: Eliasza Karmelity, Jakuba Gołąbka, Jana Dawida Hollanda, Nikodema Biernackiego, Bolesława Dembińskiego i in. Z twórczości kompozytorów XX-wiecznych wyróżniają się spuścizny kompozytorów poznańskich: Stefana Bolesława Poradowskiego (1902-1967), Waleriana Józefa Gniota (1902-1977) i Jerzego Młodziejowskiego (1909-1985). Szczególne znaczenie dla historii muzyki polskiej ma przechowywana w zbiorach BUP spuścizna Profesora Adolfa Chybińskiego, wybitnego polskiego muzykologa. Kolekcja rękopisów dotyczących muzyki zawiera liczne materiały archiwalne po Marii Szczepańskiej, Tadeuszu Strumille, Mieczysławie Karłowiczu, Ludomirze Różyckim. W zbiorze nut drukowanych (ponad 40.000) przeważają wydania z XIX i XX wieku. Wśród druków polskich ok. 650 wydano przed 1875 r.

Szczególnie cenna jest kolekcja druków z okresu Powstania Listopadowego opublikowana w Poznaniu w latach 1830-31 nakładem Karola Antoniego Simona. Z wielkopolskich wydań regionalnych Biblioteka Uniwersytecka posiada ponad 1.100 tytułów nut z lat 1825-1975. Z wydawnictw obcych należy wymienić ok. 50 starodruków z XVII i XVIII w., zbiór ok. 100 śpiewników masońskich, ponadto liczne pierwodruki i wczesne wydania dzieł m.in.: C.Ph.E. Bacha, L. Van Beethovena, W.A. Mozarta, G. Rossiniego. Zbiór płyt obejmuje ok. 11.000 analogowych i ok.3.500 CD. Osobne miejsce zajmuje zbiór archiwalnych płyt polskich i zagranicznych z lat 1905-45.

Biblioteka Uniwersytecka jest członkiem IAML (Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Muzycznych) od 1988. Od 1967 kierownik Sekcji Zbiorów Muzycznych jest przewodniczącym i koordynatorem prac polskiego zespołu ds. RILM. Od 1995 roku pracownicy sekcji współpracują z Międzynarodową Bibliografią Czasopism Muzycznych RIPM.

W Pracowni znajduje się katalog nut w układzie rzeczowym; katalog nagrań i kartoteka bibliograficzna dotycząca życia muzycznego i kulturalnego.

Bibliografia:

 • Michałowski K., Zbiory muzyczne w BUAM w Poznaniu. Poznań 1963;
 • Michałowski K., Hordyński W., Katalog polskich druków muzycznych 1800-1863. Kraków 1963;
 • Dąbrowski H., Biblioteka Główna UAM w Poznaniu. Katalog Biblioteki. Poznań 1979;
 • Katalog zagranicznych czasopism muzycznych. Kraków 1980;
 • Michałowski K., Puckalanka U., Pietraszek Z., Zakrzewska-Nikiporczyk B., Ze skarbów bibliotek wielkopolskich. Warszawa 1980;
 • Zakrzewska-Nikiporczyk B., Sekcja Zbiorów Muzycznych. W: Zbiory Specjalne BU w Poznaniu. Poznań 1983;
 • Jagielska M., Kozak H., Zakrzewska-Nikiporczyk B., Przewodnik po sieci bibliotecznej UAM i innych bibliotekach naukowych miasta Poznania. Poznań 1984;
 • Biblioteka Główna UAM. Sekcja Zbiorów Muzycznych. W: Directory of Music Research Libraries. Vol.5 Kassel 1985;
 • Zakrzewska-Nikiporczyk B., Muzyczny ruch wydawniczy w Wielkopolsce. Materiały źródłowe ze zbiorów BUAM. Bydgoszcz 1986.
 • Zakrzewska-Nikiporczyk B., Jazdon A., Sekcja Zbiorów Muzycznych. W: Zagrożone Zbiory Specjalne BU w Poznaniu. Katalog Wystawy. Poznań 1986;
 • Jazdon A., Zbiory muzyczne. W: Zbiory i prace polonijne BU w Poznaniu. Warszawa 1995;
 • Ochmańska A., Spaleniak A., Zakrzewska-Nikiporczyk B., Libretta operowe w zbiorach BU w Poznaniu. Katalog. Poznań 1995;

Ludwik Gliński, "Marsch des Generals Dwernicki", Warszawa 1831.
Ludwik Gliński, “Marsch des Generals Dwernicki”, Warszawa 1831.

"Et in terra..."/fragment pergaminowy wielogłosowej mszy/ XIV/XV wiek.
“Et in terra…”/fragment pergaminowy wielogłosowej mszy/ XIV/XV wiek.

Dufay Guillaume - Msza. /fragment/. XV wiek
Dufay Guillaume – Msza. /fragment/. XV wiek

Loading...
Skip to content