Baza Wiedzy UAM

Baza Wiedzy UAM została wdrożona Zarządzeniem Rektora nr 8/2020/2021 w celu usprawnienia procesu zarządzania wiedzą na Uczelni, czyli ewidencjonowania, archiwizowania i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej oraz dokumentowania osiągnięć zawodowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Funkcjonuje jako rozwiązanie Current Research Information System (CRIS) w ramach oprogramowania Omega-Psir.

Baza Wiedzy UAM daje pracownikom naukowym możliwość promocji własnego wizerunku oraz osiągnięć naukowych w kraju i na świecie. System umożliwia również przygotowanie danych potrzebnych do przeprowadzenia procesu ewaluacji jakości działalności naukowej, a także ułatwia pracownikom generowanie raportów pod kątem oceny okresowej, awansu czy wniosku grantowego. 

Istotną częścią Bazy Wiedzy UAM jest  AMUReD, repozytorium danych badawczych, w którym pracownicy naukowi mogą zdeponować dane powstałe w ramach badań naukowych i prac rozwojowych.

Jednostką odpowiedzialną za administrowanie i funkcjonowanie Bazy Wiedzy UAM jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Zespół ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM, który współpracuje z Redaktorami Wydziałowymi.

Zachęcamy do korzystania z Bazy Wiedzy UAM, a pracowników oraz doktorantów do wprowadzania swoich publikacji – wszelkie instrukcje zamieszczone są na stronie Bazy w zakładce „O Bazie Wiedzy”.

Kontakt: omega@amu.edu.pl

Przejdź do Bazy Wiedzy UAM

Loading...
Skip to content