Biblioteka bez barier

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Biblioteka bez barier

Biblioteka bez barier oznacza, że czynimy wszelkie starania aby pomóc osobom z  niepełnosprawnościami w swobodnym korzystaniu ze zbiorów. Osoby mające problem z poruszaniem się mogą skorzystać z windy, którą dostaną się na poszczególne piętra gmachu głównego Biblioteki, natomiast do budynku Wypożyczalni prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Osoby niedowidzące mogą skorzystać ze stanowiska wspomagającego czytanie w Czytelni Nauk Humanistycznych.

W sali wykładowej (parter, p.82) jest zainstalowana linia induktofoniczna wspomagająca słyszenie.

Dodatkowych informacji i pomocy udziela mgr Aleksandra Szulc                                    (olafrac@amu.edu.pl, tel. 61-829-38-66, parter, p. 81).

Stanowisko wspomagające w Czytelni Nauk Humanistycznych BC I

Stanowisko pozwala na zeskanowanie i przetworzenie do postaci dostępnej dla osób niewidomych tekstów drukowanych. Znajduje się w Czytelni Nauk Humanistycznych (BC I) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Stanowisko składa się z powiększalnika, komputera, czytnika ekranu i skanera formatu A3.

Studentów niewidomych i słabowidzących zapraszamy do korzystania z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa to biblioteka cyfrowa dla studentów z niepełnosprawnościami – platforma wymiany informacji o zaadaptowanych materiałach – Internetowe centrum materiałów dydaktycznych. Poprzez ABC swoje materiały udostępnia także UAM. Do korzystania uprawnieni są tylko studenci z niepełnosprawnościami. Administratorem serwisu w UAM jest p. Henryk Lubawy. 

Więcej »

Loading...
Skip to content