Historia i zbiory

Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej na historycznej pocztówce
Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej na historycznej pocztówce

1899–1902 Budowa gmachu w stylu późnego renesansu dla potrzeb Kaiser Wilhelm Bibliothek; budynek zaprojektował niemiecki architekt Carl Hinckeldeyn.

1902–1919 Kształtowanie się księgozbioru Kaiser Wilhelm Bibliothek oraz organizacja kartkowego katalogu Biblioteki według systemu Lippmana (alfabetycznego i systematycznego opartego na schemacie O. Hartwiga).

Przejęcie przez administrację polską księgozbioru Kaiser Wilhelm Bibliothek (250.000 vol.) i rozpoczęcie polonizacji zbiorów Biblioteki dla potrzeb tworzonego w Poznaniu, polskiego Uniwersytetu.Wzbogacenie księgozbioru o dary od osób prywatnych, instytucji naukowych polskich i zagranicznych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych i rządów państw europejskich. Uzyskanie regionalnego egzemplarza obowiązkowego.

Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej na historycznej pocztówce
Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej na historycznej pocztówce
Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej na historycznej pocztówce

1927 Otrzymanie ogólnopolskiego egzemplarza obowiązkowego.

1939 Zgromadzenie przez Bibliotekę zbiorów liczących 500.000 woluminów.

1941–1945 Działalność Biblioteki jako Staats- und Universitätbibliothek.

1945 Straty wojenne – zniszczenie budynku w 20% oraz księgozbioru w około 10%. Wznowienie działalności Biblioteki Uniwersyteckiej. Pozyskanie – w ramach akcji zabezpieczania księgozbiorów porzuconych i opuszczonych – około 750 000 tomów. Napływ zbiorów specjalnych, głównie starych druków i zbiorów kartograficznych.

Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej na historycznej pocztówce
Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej na historycznej pocztówce

1952 Powiększenie Biblioteki o nowy gmach. 

1958 Ukazanie się pierwszego numeru „Biuletynu Biblioteki Głównej UAM”.

1960 Wydanie pierwszego numeru rocznika „Biblioteka”.

1961 Utworzenie jednolitej sieci bibliotek UAM składającej się z Biblioteki Głównej i bibliotek zakładowych.

1968 Pozyskanie dla Uniwersytetu późnobarokowego pałacu w Ciążeniu, w którym Biblioteka przechowuje i udostępnia zbiory masońskie.

1981 Likwidacja wydzielonego zbioru prohibitów (publikacji objętych zakazem rozpowszechniania) i włączenie go do udostępnianego księgozbioru głównego.

Powrót do nazwy „Biblioteka Uniwersytecka” w miejsce używanej od roku 1945 nazwy „Biblioteka Główna UAM”.

1992 Oddanie do użytku nowego magazynu Biblioteki.

1994–1999 Rozpoczęcie komputeryzacji Biblioteki Uniwersyteckiej i uzyskanie dostępu do Internetu.

Otwarcie nowej Wypożyczalni
Otwarcie nowej Wypożyczalni

Przystąpienie Biblioteki do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych oraz uruchomienie zintegrowanego systemu bibliotecznego Horizon.

Zakończenie uzupełniania tradycyjnego katalogu kartkowego i rozpoczęcie tworzenia katalogu komputerowego.

1999 Otwarcie nowej Wypożyczalni

2001 Nowa organizacja czytelń z księgozbiorami w układzie dziedzinowym.

2002 Jubileusz 100-lecia gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej.

Otrzymanie medalu „Bibliotheca Magna Perennisque”, przyznanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, certyfikatu „Dobre bo polskie” oraz honorowej statuetki Hipolita.

2004 Rozpoczęcie sukcesywnej digitalizacji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z przeznaczeniem dla Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

2005 Wprowadzenie do bazy komputerowej Biblioteki pierwszego miliona woluminów (nowe wpływy oraz stare zasoby poddane retrokonwersji).

Pełna współpraca w zakresie tworzenia haseł i rekordów bibliograficznych między Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym (NUKat) a Biblioteką.

Wprowadzenie funkcji elektronicznego zamawiania książek wypożyczanych na zewnątrz.

2006 Umożliwienie – dzięki zastosowaniu systemu HAN – zdalnego dostępu do e-czasopism, baz danych oraz e-booków w dowolnym czasie i miejscu.

Uruchomienie w zabytkowym gmachu Biblioteki nowoczesnej windy osobowej.

2007 Umieszczenie recenzowanego rocznika „Biblioteka” na liście punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przeprowadzenie remontu zabytkowych wnętrz Czytelni Ogólnej i Nauk Filologicznych oraz Czytelni Pracowników Nauki.

Wprowadzenie w życie edukacyjnego programu multimedialnego dla studentów pierwszego roku w zakresie Przysposobienia bibliotecznego oraz testu sprawdzającego. Zakończenie długoletniego szkolenia w formie tradycyjnej.

Odkrycie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej i opracowanie naukowe najstarszej polskiej opery „Heca, albo polowanie na zająca”.

2008 Utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Katalogu.

Uruchomienie księgarni internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

2009 Uruchomienie serwisu Ask a librarian – Zapytaj bibliotekarza, nowoczesnej platformy zdalnej łączności użytkowników z zespołem pracowników Biblioteki.

Powstanie repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu AMUR.

2010 Odnowienie holu gmachu głównego oraz pomieszczeń Katalogu i Czytelni Czasopism w ramach projektu rewitalizacji obiektów UAM ze środków UE

Czytelnia czasopism po rewitalizacji w 2010 roku

2011 Uroczyste obchody 400-lecia tradycji akademickich w Poznaniu w Bibliotece Uniwersyteckiej

2012/2013 Biblioteka Uniwersytecka instytucją wirtualną dzięki internetowym usługom oraz zdalnemu dostępowi do zbiorów bibliotecznych. Zeskanowanie tradycyjnych katalogów kartkowych – obecnie cyfrowy katalog DIGIT CARDS oraz uruchomienie multiwyszukiwarki pełnych zasobów UAM umożliwiającej szybkie przeszukiwanie i znajdowanie zdalnie dostępnych zasobów bibliotecznych.

2013 Kapitalny remont Wypożyczalni

Powstanie Centrum Edukacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej – nowoczesnej e-learningowej platformy dydaktyki bibliotecznej.

2014 Otwarcie przestrzeni chill room’u pełniącej funkcję kawiarni i miejsca spotkań towarzyskich, swobodnej wymiany myśli i dyskusji naukowych, tzw.” BU-kawki” (w miejscu dawnej Czytelni Niemieckiej)

Uruchomiono iPAK internetową platformę aktywacji kont bibliotecznych UAM -umożliwiającą zdalny zapis do biblioteki oraz aktywację kont czytelniczych z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

2015 Uruchomienie platformy czasopism naukowych UAM PRESSto.

2016 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu uzyskała status biblioteki posiadającej Narodowy Zasób Biblioteczny

Powstanie Czytelni Komiksów i Gazet. NOVA 

2016-2017 Przewiezienie zbiorów masońskich z Pałacu w Ciążeniu do magazynów w Poznaniu.

2017 Rozpoczęto działania  wdrożenia międzynarodowego systemu identyfikacji autorów prac naukowych ORCID dla pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2018 Utworzenie Pracowni Komiksu

2019 Powstanie Pracowni Regionalnego Zasobu Bibliotecznego

Loading...
Skip to content