Zasady korzystania z książkomatu BUP

Zasady korzystania z książkomatu BUP

 1. Do wypożyczania materiałów bibliotecznych za pomocą książkomatu uprawnieni są studenci, doktoranci oraz pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy posiadają aktualną kartę biblioteczną/Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS)/ Elektroniczną Legitymację Doktoranta (ELD) oraz konto biblioteczne bez zaległości i przekroczonego limitu książek.
 2. Książkomat usytuowany jest w bramie, przy ul. F. Ratajczaka 40, naprzeciwko wejścia do Wypożyczalni Miejscowej.
 3. Z książkomatu można korzystać przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, włącznie z dniami wolnymi od pracy Biblioteki.
 4. W celu uzyskania dostępu do książkomatu po godzinach pracy Biblioteki należy otworzyć furtkę za pomocą karty bibliotecznej/ELS/ELD, zbliżając kod paskowy do czytnika znajdującego się na budynku wypożyczalni, po lewej stronie.
 5. Do książkomatu można zamawiać książki z magazynu przy ul. F. Ratajczaka 38/ 40 oraz z magazynów zewnętrznych.
 6. Przed wizytą w Bibliotece, w celu wypożyczenia książek za pomocą książkomatu, należy najpierw zamówić książki w katalogu bibliotecznym online: BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA (amu.edu.pl), a także wskazać miejsce odbioru zamówionych publikacji: „Książkomat” lub „Książkomat – ułatwienie dostępu dla osób z niepełnosprawnościami”.
 7. Odbiór książek będzie możliwy dopiero po otrzymaniu powiadomienia „Twoje książki czekają na odbiór z książkomatu”, wysłanego na adres e-mail Czytelnika podany w systemie bibliotecznym. Książki należy odebrać w ciągu dwóch dni, w przeciwnym razie zostaną zwrócone do magazynu.
 8. Wypożyczenia zamówionych książek dokonuje się, zbliżając kartę biblioteczną/ ELS/ELD do czytnika znajdującego się na książkomacie po prawej stronie lub klikając przycisk „odbiór” i wpisując ręcznie numer karty bibliotecznej na ekranie dotykowym książkomatu. Przycisk „dalej” otwiera skrytkę z zamówioną książką. Po otwarciu skrytki i wyjęciu książki należy pamiętać o zamknięciu drzwi. Zamówienie składające się z większej liczby książek może być rozmieszczone w kilku skrytkach, które należy otworzyć za pomocą przycisku „dalej”. Po odebraniu wszystkich książek i zamknięciu drzwi należy kliknąć przycisk „zakończ”.
 9. Podczas próby odbioru książek może pojawić się komunikat: „Wypożyczenie niemożliwe. Sprawdź konto Czytelnika lub skontaktuj się z wypożyczalnią”. Komunikat świadczy o nieaktywnym koncie bibliotecznym, zaległych płatnościach bądź przekroczonym limicie książek. W celu wyjaśnienia wątpliwości należy skontaktować się z Wypożyczalnią Miejscową: wypoz.bu@amu.edu.pl, tel. 61 829 3851.
 10. Za pomocą książkomatu można oddać książki wypożyczone wyłącznie z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Umieszczenie książek w książkomacie przez czytelnika nie jest równoznaczne z rzeczywistym zwrotem książek z konta bibliotecznego. Faktyczny zwrot książek zostanie dokonany przez bibliotekarza i nastąpi po otwarciu wypożyczalni. Książkomat nie przyjmuje książek z bibliotek jednostek organizacyjnych UAM oraz innych bibliotek.
 11. Przed dokonaniem zwrotu książki trzeba wybrać przycisk „zwrot”. Następnie należy zbliżyć kod paskowy karty bibliotecznej ELS/ELD do czytnika, który znajduje się na książkomacie po prawej stronie, bądź wpisać ręcznie numer karty bibliotecznej na ekranie dotykowym książkomatu. W dalszej kolejności trzeba zbliżyć do czytnika kod paskowy naklejony na okładce oddawanej książki. W jednej skrytce można pozostawić większą liczbę książek, klikając przycisk „dalej” i wczytując ich kody paskowe. Następnie trzeba użyć przycisku „zwrot” oraz wybrać wolną skrytkę/skrytki oznaczone zielonym kolorem. Do otwartej skrytki należy włożyć książki, zamknąć drzwi i kliknąć przycisk „zakończ”.
 12. Opuszczając teren Biblioteki po godzinach jej pracy, należy otworzyć furtkę za pomocą włącznika, który znajduje się na budynku wypożyczalni, po prawej stronie.
Loading...
Skip to content