Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej

Dąbrowicz Małgorzata, dr
kustosz dyplomowany
tel. 61 829-3820
dyrektor@amu.edu.pl
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
Redaktor naczelny rocznika Biblioteka

Rychlik Małgorzata, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3801
rychlik@amu.edu.pl
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
Kierownik Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy

Świstek-Oborska Bożena, mgr
kustosz
tel. 61 829-3822
Natal@amu.edu.pl
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
Kierownik Oddziału Opracowania
Bibliotekarz dziedzinowy (psychologia i socjologia)

Bochyński Maciej, mgr

tel. 61 829-3819
mbochynski@amu.edu.pl
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
ds. administracyjnych

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Rybarczyk Agnieszka, mgr
kustosz
tel. 61 829-3802
agnryb@amu.edu.pl
Kierownik Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Bibliotekarz dziedzinowy (filologia polska i klasyczna)

Biela-Wojtasiak Paulina, lic.
kustosz
tel. 61 829-3807
pbiela@amu.edu.pl

Bochyńska Anna, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3804
ANNAZUCH@amu.edu.pl
Koordynator zamówień i zakupów dostępów do baz danych, prenumerat czasopism i wydawnictw elektronicznych dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliotekarz dziedzinowy (ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości)
(nieobecność)

Bródka Małgorzata, mgr
adiunkt biblioteczny
tel. 61 829-3803
mabro@amu.edu.pl
Koordynator zakupów wydawnictw zwartych i antykwarycznych
do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Dodot Anna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3803
a.dodot@amu.edu.pl

Dydymska Monika, mgr
kustosz
tel. 61 829-3805
dydymska@amu.edu.pl

Fechner Joanna, mgr
kustosz
61 829-3842
fechnerj@amu.edu.pl

Franckiewicz Radosław, mgr
kustosz
tel. 61 829-3806
girgun@amu.edu.pl
Zaproponuj kupno książki

Gmerek Katarzyna, dr
adiunkt biblioteczny
tel. 61-829-3806
kgmerek@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (filologia angielska)

Grajek Dariusz, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3808
tycjan@amu.edu.pl

Hatłas Jerzy, dr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3806
jurgis@amu.edu.pl

Hauser Piotr, mgr
kustosz
tel. 61 829 3808
piohau@amu.edu.pl
Koordynator prac związanych z zagospodarowaniem druków
zbędnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Jarmużek Grażyna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3807

Kordek Michał, mgr
kustosz
tel. 61 829-3805
kordekm@amu.edu.pl
E-wydawnictwa

Pijewski Michał, mgr
kustosz
tel. 61 829-3805
pijewski@amu.edu.pl
E-książki

Radecka-Obrochta Urszula, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3803
urszula.radecka@amu.edu.pl

Regulska Katarzyna, mgr
adiunkt biblioteczny
tel. 61 829-3804
katreg1@amu.edu.pl
p.o. Koordynator zamówień i zakupów dostępów do baz danych, prenumerat czasopism i wydawnictw elektronicznych dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliotekarz dziedzinowy (ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości)

Rodzielska Ewa, mgr
kustosz
tel. 61 829-3804
ewaro@amu.edu.pl

Wawrzyniak Olga, dr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3806
olga.wawrzyniak@amu.edu.pl

Zawisza Elżbieta, mgr
st. kustosz
tel. 61 829-3805
zawami@amu.edu.pl
Egzemplarz obowiązkowy czasopism polskich

Oddział Opracowania

Świstek-Oborska Bożena, mgr
kustosz
tel. 61 829-3822
Natal@amu.edu.pl
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
Kierownik Oddziału Opracowania
Bibliotekarz dziedzinowy (psychologia, socjologia)

Bochyńska Jolanta. mgr
kustosz
tel. 61 829-3818
jmb@amu.edu.pl

Chaława Hanna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3838
hanusik@amu.edu.pl

Długosz-Kliks Anna, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3818
adlugosz@amu.edu.pl

Dybała Dorota, mgr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3812
do88633@amu.edu.pl

Grześkowiak Anna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3812
aswiat@amu.edu.pl

Jurdeczka Jolanta, mgr
kustosz
tel. 61 829-3809
jolantaj@amu.edu.pl

Karasiak Katarzyna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3809
karasiak@amu.edu.pl

Kończak Anna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3809
rozalia@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (filologia germańska)

Korcz Blanka, mgr
kustosz
tel.: 61829-3813
blanka.korcz@amu.edu.pl

Kowalska Katarzyna, mgr
kustosz
61 829-3867
kako@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (nauki prawne; pedagogika; psychologia)

Łopaczyk Justyna, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3843
justynal@amu.edu.pl

Maćkowiak Katarzyna, mgr
bibliotekarz
tel. 61 829 3823
k.szulc@amu.edu.pl

Marszałek Katarzyna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3813
kasia.g@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (historia i archeologia)

Mielcarek Elżbieta, mgr
kustosz
tel. 61 829-3823
emiel@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (nauki o bezpieczeństwie; nauki o polityce i administracji)

Sadowska Agnieszka, mgr
kustosz
61829-3818
arybicka@amu.edu.pl

Surdyk Aleksandra, mgr
kustosz
tel. 61 829-3838
alesur@amu.edu.pl

Tyrakowska Jolanta
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3812
jotka@amu.edu.pl

Walkowiak Danuta, mgr
kustosz
tel. 61 829-3823
danusiaw@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (nauki o kulturze i religii; nauki teologiczne)

Walla Małgorzata, mgr
kustosz
tel. 61 829-3867
malwa@amu.edu.pl

Oddział Zbiorów Specjalnych

Wójcik Rafał, dr hab.
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3829
rafal@amu.edu.pl
Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych

Marciniak Kalina, mgr
kustosz
tel. 61 829-3837
kama@amu.edu.pl

Sobańska-Krupa Ewa, mgr
st. kustosz
tel. 61 829-3837
sobanska@amu.edu.pl

Wilgosiewicz-Skutecka Renata, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3837
skutecka@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (filologia romańska)

Pracownia Komiksu

Traczyk Michał, dr 
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3814
traczyk@amu.edu.pl
Kierownik Pracowni Komiksu

Dudek Michał, mgr 
kustosz
tel. 61 829-3848
micdud@amu.edu.pl

Dybała Przemysław, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3848
dybala@amu.edu.pl

Górniak Kamil, lic.
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3848
Kg53197@amu.edu.pl

Pankau Joanna, dr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3848
joanna.pankau@amu.edu.pl

Pracownia Rękopisów

Jagiełłowicz Marita, mgr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3827
marita.jagiellowicz@amu.edu.pl

Szulc Alicja, dr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3827
szulc@amu.edu.pl

Pracownia Starych Druków

Łukaszewski Jakub, mgr
bibliotekarz
tel. 61 829-3829
jl21380@amu.edu.pl

Wójcik Rafał, dr hab.
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3829
rafal@amu.edu.pl
Kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych

Pracownia Zbiorów Muzycznych

Zabrocka Alicja, mgr
bibliotekarz
tel. 61 829-3832
alicja.zabrocka@amu.edu.pl

Pracownia Zbiorów Ikonograficznych

Baszko Agnieszka, mgr
kustosz
tel. 61 829-3833
agnieszka.baszko@amu.edu.pl

Skutecki Jakub, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3833
skutecki@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (sztuka)

Pracownia Zbiorów Kartograficznych

Chudziński Adam, mgr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3834
adam.chudzinski@amu.edu.pl

Michałowski Rafał, mgr
kustosz
tel. 61 829-3834
ramik@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (geografia)

Pracownia Zbiorów Masońskich

Praczyk-Jędrzejczak Małgorzata, mgr
kustosz
tel. 61 061 829-3835
mpraczyk@amu.edu.pl

Tomczyk-Kozioł Karolina, mgr
kustosz
tel. 61 061 829-3835
kartom7@amu.edu.pl

Pracownia Dokumentów Życia Społecznego

Urbańska Agnieszka, mgr
kustosz
tel. 61 829-3836
agnieszka.urbanska@amu.edu.pl

Pracownia Regionalnego Zasobu Bibliotecznego 

Kucharska Alina, dr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3869
alina.kucharska@amu.edu.pl

 

Czytelnia Zbiorów Specjalnych i Regionalnych

tel. 61 829-3828

Oddział Informacji i Transferu Wiedzy

Rychlik Małgorzata, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3801
rychlik@amu.edu.pl
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
Kierownik Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy
Zespół ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM

Adamczak Małgorzata, mgr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3866
malada1@amu.edu.pl
Redakcja PRESSto

Figan Natalia, mgr
kustosz
tel. 61 829-3849
nfigan@amu.edu.pl
Zespół ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM

Gajowiecka-Misztal, Joanna dr
bibliotekarz
tel. 61 829-3854
joanna.gajowiecka-misztal@amu.edu.pl

Grabowska-Maciejewska Hanna, dr
kustosz dypl.
tel. 61 829-3849
hanna.grabowska@amu.edu.pl
Zespół ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM

Kuczkowska Maria, mgr
kustosz
tel. 61 829-3878
maria.kuczkowska@amu.edu.pl
Redakcja repozytorium AMUR

Mrowicka Blanka, dr
kustosz
tel. 61 829-3866
blanka@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (biologia)
Redakcja PRESSto

Olszewski Tomasz, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3849
tomek@amu.edu.pl
Redaktor stron www w języku angielskim

Szczepanowska Sandra, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3841
sandraz@amu.edu.pl
Granty

Szerksznis Żaneta, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3842
szerzan@amu.edu.pl
Redaktor stron www
Bibliotekarz dziedzinowy (nauki o komunikacji społecznej)
Koordynator ds. komunikacji cyfrowej 
Koordynator e-learningu
Rada ds. Kształcenia na Odległość (OWKO)

Szulc Aleksandra, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3866
olafrac@amu.edu.pl
Redakcja PRESSto
Redakcja stron www

Theus Monika, mgr
st. kustosz dypl.
tel. 61 829-3878
mtheus@amu.edu.pl
Redakcja repozytorium AMUR

Wiktor-Sass Agnieszka, lic.
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3866
aw45890@amu.edu.pl
Redakcja PRESSto

Oddział Udostępniania

Gozdowska Krystyna, mgr
st. kustosz
tel. 61 829-3847
krygoz@amu.edu.pl
Kierownik Oddziału Udostępniania
Kierownik Sekcji Czytelń
Bibliotekarz dziedzinowy (filozofia)

Sekcja Czytelń

Czwojda Wojciech, mgr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3854
wojciech.czwojda@amu.edu.pl

Bolanowska Martyna, mgr
bibliotekarz
marbol2@amu.edu.pl
tel. 61829-3853

Cilsdorf Barbara, mgr
kustosz
tel. 61 829-3854
b.cilsd@amu.edu.pl

Kmieciak Kacper, mgrmł. bibliotekarztel. 61 829 -3853kacper.kmieciak@amu.edu.pl

Kozaczko Antonina, mgr
mł. bibliotekarz
tel. 61829 -3853
antkoz@amu.edu.pl

 

Madej Kacper, mgr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3853
kacper.madej@amu.edu.pl

Pieczyńska Violetta, mgr
kustosz
tel. 61 829-3853
violasz@amu.edu.pl

Witkowska Anna, mgr
mł. bibliotekarz
annszy1@amu.edu.pl
tel. 61 829-3854
Bibliotekarz dziedzinowy (bibliologia)

Witek Agata, mgr
kustosz
tel. 61 829-3854
alwi@amu.edu.pl

Sekcja Wypożyczeń

Krzyżaniak Kinga, mgr
kustosz
tel. 61 829-3851
kinkrz@amu.edu.pl
Kierownik Sekcji Wypożyczeń

Wypożyczalnia Miejscowa

Dyszkant Radosław, mgr
kustosz
tel. 61 829 3851
rd16@amu.edu.pl

Kujawa Anna, dr
bibliotekarz
tel. 61 829-3851
anna.kujawa@amu.edu.pl

Nadolna Anna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3851
naan@amu.edu.pl

Stawska-Puchalska Marta
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3851
astrowa@amu.edu.pl

Tritt Mariola, lic.
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3851
martri@amu.edu.pl

Wolska Anna, mgr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3851
anna.wolska@amu.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Kowalska Marzena, mgr
kustosz
tel. 61 829 3852
markow10@amu.edu.pl

Wróblewska Ewa, mgr
st. bibliotekarz
ewagra1@amu.edu.pl
tel. 61 829-3852

Zielińska Wiesława, mgr
st. kustosz
61 829-3852
ziel@amu.edu.pl

Oddział Przechowywania i Kontroli Zasobu

Bręcz Elżbieta, mgr
st. kustosz
61 829-3815
zuzanna@amu.edu.pl
Kierownik Oddziału Przechowywania i Kontroli Zasobu

Sekcja Kontroli Zasobu

Bręcz Elżbieta, mgr
st. kustosz
61 829-3815
zuzanna@amu.edu.pl
Kierownik Sekcji Kontroli Zasobu

Konieczna Małgorzata
st. bibliotekarz
tel. 61 829 3859
konem@amu.edu.pl
Kierownik Sekcji Przechowywania Zbiorów

Kurowska Paulina, mgr inż.
kustosz
tel. 61 829-3816
paulinak@amu.edu.pl

Stelmaszyk Maria, mgr
kustosz
61 829-3816
marste25@amu.edu.pl

Zaprzelska Magdalena, mgr
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3816
e-mail: magzap1@amu.edu.pl

Sekcja Przechowywania Zbiorów

Adamski Adam
magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
adam.adamski@amu.edu.pl

Dąbrowski Roman
st. magazynier bibl.
tel.61 829-3858
romdab@amu.edu.pl

Chwalisz Krzysztof,
magazynier bibl.
tel.: 61829-3858

Grolewski Arkadiusz 
magazynier bibl.
tel.61 829-3858
romdab@amu.edu.pl

Gromacki Przemysław 
magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
przgro@amu.edu.pl

Jankowski Łukasz
magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
lukpan@amu.edu.pl

Kurzawa Tomasz, dr
bibliotekarz
tel. 61 829-3858
kruszyna@amu.edu

Mańczak Monika
st. magazynier bibl.
tel.61 829-3816
monman1@amu.edu.pl

Mańczak Paweł
st. magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
pawman@amu.edu.pl

Niklaus Maciej
st. magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
macnik1@amu.edu.pl

Ruczkowski Bartosz
magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
barruc@amu.edu.pl

Schmidt Jacek
magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
jacus26@amu.edu.pl

Szaterski Piotr
magazynier bibl.
tel. 61 829-3858
piosza3@amu.edu.pl

Warząszka Karolina
st. magazynier bibl.
tel. 61 829 3859
karwar1@amu.edu.pl

Oddział Ochrony Zbiorów

Noskowiak Jolanta, mgr
st. kustosz
tel. 61 829-3844
mikro@amu.edu.pl
Kierownik Oddziału Ochrony Zbiorów

Pracownia Digitalizacji

Noskowiak Jolanta, mgr
kustosz
tel. 61 829-3844
mikro@amu.edu.pl
Kierownik Pracowni Digitalizacji

Banasiak Leszek
magazynier bibl.
tel. 61 829-3825
leszek.banasiak@amu.edu.pl

Błoch Joanna, lic.
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3844
joablo@amu.edu.pl

Kopel Joanna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3810
jarka@amu.edu.pl

Kubiś Katarzyna, mgr
kustosz
tel. 61 829-3825
kubis@amu.edu.pl

Szary-Matuszkowiak Diana, mgr
bibliotekarz
tel. 61 829-3844
diszar@amu.edu.pl

Skibniewski Krzysztof
bibliotekarz
tel. 61 829-3844
krzski@amu.edu.pl

Spaleniak Michał. lic.
st. bibliotekarz
tel. 61 829-3844

Zając Iwona
tel. 61 829-3810
iwozaj@amu.edu.pl

Pracownia Restauracji Książki

Bąbel Dorota
bibliotekarz
tel. 61 829 3856
Dora102@amu.edu.pl

Dalke Magdalena, mgr
konserwator książki
tel. 61 829 38 55
magdalena.dalke@amu.edu.pl

Gumańska Ewa, mgr
konserwator książki
tel. 61 829 38 55
ewagum@amu.edu.pl

Guzikowska Arletta
bibliotekarz
tel. 61 829 38 56
arletta.guzikowska@amu.edu.pl

Izydorek Joanna
konserwator książki
tel. 61 829 3855

asa@amu.edu.pl

Kosiniec Renata, mgr
st. konserwator książki
tel. 61 829 3855
rj@amu.edu.pl

Witczak Marcin, mgr
bibliotekarz
tel. 61 829 38 56
marwit20@amu.edu

Oddział Informatyzacji

Hintz Agata, mgr inż.
st. specjalista administrator
61 829 3830
ahintz@amu.edu.pl
Kierownik Oddział Informatyzacji
Bibliotekarz dziedzinowy (matematyka i informatyka)

Burtowy Łukasz, lic.
st. specjalista administrator
tel. 61 829-3846
Lukasz.Burtowy@amu.edu.pl

Rajczyk Joanna, mgr inż.
kustosz
tel. 61 829-3845
jrajczyk@amu.edu.pl
Bibliotekarz dziedzinowy (chemia, fizyka)

Stępniewska Anna, mgr
specjalista analityk
61 829-3845
anna.stepniewska@amu.edu.pl

Zalewski Paweł, mgr
st. specjalista administrator
tel. 61 829-3845
zalewski@amu.edu.pl

Administracja Biblioteki Uniwersyteckiej

Halicki Jacek, mgr inż.
tel. 61 829-3861
jhalicki@amu.edu.pl
Kierownik Administracji Obiektu Biblioteki Uniwersyteckiej 

Cebulska Anna, mgr
st. referent
tel.61 829 3820
Biuro Dyrektora
anna.cebulska@amu.edu.pl

Fornalik Tomasz
Konserwator systemów alarmowych
tel. 61 829-3850
tomfor@amu.edu.pl

Roczniak-Domińska Małgorzata, mgr
st. referent
tel. 61 829-3840
malroc@amu.edu.pl

Portiernia
tel. 61 829 3860
email: portbu@amu.edu.pl

Szatnia
tel. 61 829 3864

Paczkarnia
tel. 61 829 – 3862

Konserwatorzy
tel.: 061 829-3863

Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej

Jagiełłowicz Marita, mgr
mł. bibliotekarz
tel. 61 829-3827
marjag6@amu.edu.pl

Loading...
Skip to content