Szkolenie biblioteczne UAM

Studenci pierwszego roku mogą zdalnie utworzyć konto biblioteczne. W katalogu online bibliotek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w zakładce „konto czytelnika” znajduje się przycisk – Nie masz konta? Zapisz się. Należy wypełnić formularz oraz zapisać tymczasowy numer karty bibliotecznej i dokonać zdalnie opłaty 12 złotych za aktywację konta. Jednak by móc w pełni korzystać z konta bibliotecznego, zwłaszcza z dostępu do elektronicznych zasobów, należy dopełnić formalności związanych ze zdalnym zapisem.

Prosimy o nadesłanie maila na adres Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Uniwersyteckiej (wypoz.bu@amu.edu.pl) lub wybranej biblioteki wydziałowej z wnioskiem o zaktualizowanie konta bibliotecznego lub wizytę w wypożyczalni, gdzie na miejscu zostaną dopełnione wszelkie formalności.

Szczegółowe informacje na temat kont bibliotecznych studenci mogą uzyskać kontaktując się z pracownikami Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej  telefonicznie (61 829 38 51), mailowo (wypoz.bu@amu.edu.pl) lub w bibliotekach wydziałowych.

Szkolenie biblioteczne. Strona Studenta I roku

Na stronie znajdziesz informacje o szkoleniu bibliotecznym, obowiązującym na Twoim wydziale. 

Szkolenie biblioteczne jest prowadzone w formie kształcenia zdalnego w e-learningu pod nazwą “Edukacja Informacyjna i Źródłowa”, “Przysposobienie biblioteczne” lub na miejscu w bibliotece wydziałowej. Zajęcia są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem w trakcie I roku studiów.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów pierwszego roku studiów wszystkich kierunków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM i usług oferowanych przez bibliotekę oraz kształcenie umiejętności autonomicznego wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów.

Wybrane biblioteki wydziałowe prowadzą dla studentów I roku specjalistyczne szkolenia biblioteczne.Szkolenia biblioteczne na nowy rok akademicki rozpoczynają się w październiku. Informacje będą dostępne od 1 października 2021. 

Kurs jest dostępny po wpisaniu loginu i hasła, podobnie jak w systemie USOS UAM.  Listy uczestników są uzupełniane automatycznie na podstawie USOS-a. Studenci z drugiego naboru będą dodawani na bieżąco. Prosimy o cierpliwość.

Specjalistyczne szkolenia biblioteczne przy bibliotekach wydziałów UAM

Biblioteka Wydziału Chemii

Edukacja informacyjna i źródłowa – cz. II  zawiera informacje dotyczące Biblioteki Wydziału Chemii, jej zasobów w tym baz chemicznych, krystalograficznej oraz świadczonych usług. Forma zaliczenia – test. Uczestnik otrzyma zaliczenia zarówno z wykładu (cz. I prowadzi Biblioteka Uniwersytecka)  jak i ćwiczeń w systemie USOS. Studenci, którzy nie mogą otworzyć II cz. kursu przez bramkę USOSa, prosimy o dokonanie zapisu na hasło: chemia. Link do kursu 

Biblioteka Wydziału Fizyki

Edukacjhttps://www.elearning.amu.edu.pl/chemia/course/view.php?id=106a Informacyjna i Źródłowa – kurs przeznaczony dla studentów pierwszego roku Wydziału Fizyki i jego celem jest przygotowanie do korzystania z systemy biblioteczno-informacyjnego UAM. W prezentacji ujęto podstawowe zasady korzystania z Biblioteki Wydziału Fizyki, takie jak zapisy, wypożyczenia, zwroty, rezerwacje, godziny otwarcia oraz dostępne usługi, zasoby oraz zasady korzystania z biblioteki w czasie epidemii. Kurs zostanie umieszczony na platformie Teams. Uczestnik otrzyma zaliczenie przedmiotu w systemie USOS. Informacje o kursie znajdują się na profilu FB Biblioteki Wydziału Fizyki. Link do szkolenia na MSTeams:

Biblioteka Collegium Historicum

Szkolenie biblioteczne 2020/2021, 5 godzin lekcyjnych, brak punktów ECTS

Zajęcia dla studentów I roku pierwszego stopnia Wydziałów: Archeologii, Historii (wszystkie specjalności), Nauk o Sztuce (kierunki Historia Sztuki i Muzykologia), oraz Instytutu Antropologii i Kulturoznawstwa (kierunek Etnologia i Antropologia Kulturowa) – obowiązkowe; – fakultatywne dla studentów I roku drugiego stopnia. Zaliczenie szkolenia odbywa się na podstawie: – obecności na wykładzie (via MS Teams), – zaliczenia testu przygotowanego na podstawie prezentowanych treści (3 godziny); – udziału w zajęciach praktycznych ze źródeł elektronicznych i baz danych (w zależności od możliwości zajęcia mogą być przeprowadzone zdalnie); – wykonania zadania na podstawie zaprezentowanych źródeł elektronicznych (2 godziny). Więcej informacji na stronie http://bwh.amu.edu.pl/ w aktualnościach oraz zakładce Informacja: Szkolenie biblioteczne.

 

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki

Szkolenie w roku akademickim 2020/2021 dla studentów I roku Wydziału Matematyki i Informatyki jest dostępne w formie prezentacji na stronie biblioteki. Szkolenie jest obowiązkowe. Pytania prosimy kierować na adres matin@amu.edu.pl

Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Kurs jest obowiązkowym przedmiotem dla studentów I-go roku rozpoczynających naukę na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na  studiacg stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia. Zajęcia z przedmiotu są w formie kształcenia na odległość (e-learning). Forma zaliczenia – test. Uczestnik otrzyma zaliczenie przedmiotu w systemie USOS. Więcej»

Biblioteka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

W obligatoryjnym Przysposobieniu bibliotecznym zobowiązani są uczestniczyć studenci wszystkich kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji oraz studenci następujących kierunków niestacjonarnych: Zarządzanie i Prawo w biznesie, Administracja oraz Prawo Europejskie. By uzyskać zaliczenie należy rozwiązać elektroniczny test na platformie Moodle z zakresu struktury i zasad korzystania z biblioteki wydziałowej oraz praktycznej znajomości programów prawniczych. Pomoc dydaktyczną stanowi prezentacja zamieszczona na platformie oraz stronie internetowej biblioteki. 

Logowanie do kursu Przysposobienie biblioteczne na platformie e-learningowej. Aby zalogować się do kursu należy podać jako nazwę użytkownika – email z USOS’a, hasłem jest numer albumu. 

  • Test podstawowy (8 pytań) jest aktywny od 8 listopada 2021 r. do 15 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje o zaliczeniu w I i II terminie oraz przepisaniu zaliczenia są zamieszczone stronie Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM 

Loading...
Skip to content