Księgarnia Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Nowości dostępne w sprzedaży

BIBLIOTEKA 2022, nr 26(35)

Ogólnopolski recenzowany rocznik naukowy, którego profil obejmuje zagadnienia dotyczące dziejów książki, bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa. Zawiera stałe działy: Artykuły i Recenzje. W bieżącym numerze warto zapoznać się z tekstem opublikowanym z okazji 25-lecia nowej edycji „Biblioteki”, podsumowującym dotychczasowy dorobek czasopisma i ukazującym jego historię w kontekście zmieniających się warunków administracyjno-prawnych. Zapraszamy do lektury artykułów omawiających zbiory BUP: album z fotografiami ilustrującymi życie mieszkańców Murowanej Gośliny w okresie międzywojennym, nekrologii i obrazki komemoratywne, opisy podróży na Bliski Wschód i do Afryki Północnej… Na szczególną uwagę zasługują również teksty o nakładzie „Statutu” Jana Łaskiego, deskryptorach Biblioteki Narodowej, czasopiśmie „Polska Flota Napowietrzna” wydawanym przez agendę Wojsk Wielkopolskich czy o „odporności bibliotek”.

Cena: 70.00 zł

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2022
 • Wydanie: I
 • Biblioteka
 • PL ISSN: 1506-3615, e-ISSN 2391-5838
 • Liczba stron: 430
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana

Spis treści

Pięknodruki. Rafał Michałowski, red. Marta Stawska-Puchalska

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2022
 • Wydanie: I
 • ISBN: 978-83-60961-36-0
 • Liczba stron: 124, ilustracje kolorowe
 • Format [cm]: 21 x 21
 • Oprawa miękka, szyta nićmi
 • Papier: kreda Magno Satin 170 g/m²

Cena: 60.00 zł 

BrUlion. Wydanie jubileuszowe

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2022
 • Wydanie: I
 • ISBN: 978-83-60961-28-5
 • Liczba stron: 360, ilustracje kolorowe
 • Format [cm]: 24 x 18
 • Okładka: twarda, płócienna
 • Oprawa: introligatorska
 • Papier: ecco book, 80 g/m²

Cena: 80.00 zł

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2022
 • Wydanie: I
 • ISBN: 978-60961-32-2
 • Liczba stron: 127, ilustracje kolorowe
 • Format [cm]: 28 x 19
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: kredowy

Cena: 40.00 zł

Collectio Latomorum Bibliothecae Universitatis Posnaniensis: Najcenniejsze druki, regalia i utensylia wolnomularskie

Katalog wystawy Collectio Latomorum Bibliothecae Universitatis Posnaniensis: Najcenniejsze druki, regalia i utensylia wolnomularskie powstał z myślą o zainteresowaniu szerszej publiczności tematyką obecności masonerii w Polsce i Europie dzięki inspiracji i wsparciu Wielkiej Loży Kultur i Duchowości (G.: L.: C.: S.:) wraz z Czcigodnym Mistrzem Loży Erasmus Roterodamus na Wschodzie Ustronia, Prowincjałem-Radcą Zakonu Henrykiem Wierniewskim 33° i jego czcigodną żoną Olgą van Rossum oraz jako wyraz wdzięczności za owocną długoletniej współpracy autorki Iuliany Grażyńskiej z członkami AMMLA/Europejskiego Stowarzyszenia Bibliotek, Muzeów i Archiwów Masońskich (Stowarzyszenie opracowujące i udostępniające przedmioty zabytkowe, druki i dokumenty stanowiące dziedzictwo kulturalne ruchu wolnomularskiego). Razem z Studium filmowym UAM przygotowaliśmy wirtualny spacer po wystawie:

SPRZEDAŻ I ZAMÓWIENIA

Sprzedaż prowadzimy na miejscu w Punkcie informacyjnym w holu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38. 

Zamówienia poza biblioteką przyjmujemy mailowo lub telefonicznie. Prosimy o kontakt telefoniczny +48 61 829 38 42 lub e- mailowy: ksiegarnia.bu@amu.edu.pl

Obsługa księgarni potwierdzi zamówienie i poda sumę zamówienia wraz z kosztami przesyłki (wg cennika Poczty Polskiej).

Dane do przelewu:

Nr rachunku: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Santander Bank Polska VI O/Poznań
Plac Wolności 15, 60-967 Poznań

Tytułem: ZL000152 Księgarnia BUP

Faktura/Paragon

Jeśli zależy Państwu na otrzymaniu faktury VAT, prosimy o podanie w  zamówieniu e-mailowym danych do jej wystawienia.

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki.

Loading...
Skip to content