Księgarnia. Rocznik BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

ISSN 1506-3615
Redaktor dr hab. Artur Jazdon
Sekretarz dr Aldona Chachlikowska

Więcej o roczniku „Biblioteka”

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma d ostępna jest w bazie Bazhum  Muzeum Historii Polski oraz w Directory of Open Access Journals

BIBLIOTEKA 2018, nr 22(31)

Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych, a także rozwiązań stosowanych w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W „Bibliotece” obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady i Recenzje.

Cena: 50.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2018
 • Wydanie: I
 • PL ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron:320
 • Format [cm]: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski

Spis treści

Biblioteka 21 (30) 2017

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2017
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron: 322, il.
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.

Cena: 47 zł     30 zł

 

Biblioteka Nr 20 (29) Poznań 2016

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2016
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron: 284, il.
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.  

Cena : 45 zł  20 zł

Biblioteka Nr 19 (28) Poznań 2015

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2015
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron: 296, il.
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.

Cena: 45 zł  15 zł

Biblioteka Nr 18 (27) Poznań 2014

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 14
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615 (wcześniej 0551-6579)
 • Liczba stron: 276
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.

Cena: 30 zł  15 zł

Biblioteka Nr 17 (26) Poznań 2013

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2013
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615 (wcześniej 0551-6579)
 • Liczba stron: 302
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.
 
Cena: 20 zł   6 zł

Biblioteka Nr 16 (25) Poznań 2012

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2012
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615 (wcześniej 0551-6579)
 • Liczba stron: 394
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.

Cena: 15 zł   6 zł

Loading...