Rada Biblioteczna

Skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2020-2024

Przewodniczący

 • prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas 

Przedstawiciele szkół dziedzinowych UAM

 • ks. prof. UAM dr hab. Maciej Olczyk – Szkoła Nauk Humanistycznych
 • prof. dr hab. Ewa Bednorz – Szkoła Nauk Przyrodniczych
 • prof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach – Szkoła Nauk Społecznych
 • prof. dr hab. Witold Wnuk – Szkoła Nauk Ścisłych
 • prof. UAM dr hab. Mirosław Górny – Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

Przedstawiciel szkoły doktorskiej

 • mgr Marta Rajewska

Dyrektor Biblioteki

 • dr Małgorzata Dąbrowicz

Pełnomocnik Rektora ds. bibliotek jednostek organizacyjnych UAM

 • mgr Edyta Szelejewska-Dembińska

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej

 • mgr Małgorzata Rychlik – Z-ca Dyrektora BUP, Kierownik Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy
 • mgr Jakub Skutecki – Pracownia Zbiorów Ikonograficznych Oddziału Zbiorów Specjalnych

Pracownicy bibliotek jednostek organizacyjnych UAM

 • dr Józef Malinowski – Kierownik Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka
 • mgr Aleksandra Wiśniewska – Kierownik Ośrodka Kultury Austriackiej – Biblioteki Austriackiej – Sekretarz

Przedstawiciel studentów

 • Patryk Maciejewski

Zakres działania Rady Bibliotecznej

Do zakresu działania Rady Bibliotecznej należy w szczególności:

 1. opiniowanie działalności oraz kierunków rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej;
 2. opiniowanie funkcjonowania i zasad działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;
 3. opiniowanie wysokości opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej;
 4. opiniowanie projektu regulaminu korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;
 5. opiniowanie zasad udostępniania zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej;
 6. wyrażanie opinii na temat sprawozdań z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;
 7. określanie kierunków rozwoju zawodowego kadry bibliotecznej;
 8. proponowanie nowych kierunków rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Rada Biblioteczna rozpatruje także inne sprawy przekazane jej przez Rektora lub zgłoszone, za zgodą Przewodniczącego, przez członka Rady.

Loading...
Skip to content