Katalogi

I. Realizacja książek z  magazynów zewnętrznych odbywa się  raz w tygodniu w środę – czas realizacji do 8 dni.

Dostępne są następujące bloki sygnatur:

Collegium Martineum – Aa 115 – Uq 1782, 8o 

Międzychodzka

100 001 – 104 000
110 001 – 111 200
111 201 – 113 000
115 001 – 125 000
126 001 – 129 000
136 001 – 144 000
145 001 – 150 000
157 001 – 159 000
164 001 – 166 000
175 001 – 180 000
185 001 – 190 000
200 001 – 204 000
206 001 – 208 000
210 001 – 214 000
215 001 – 220 000
225 001 – 229 000
230 001 – 235 000
255 001 – 270 000

   275 001 – 285 000
   305 001 – 315 000
   400 501 – 415 000
1 365 001 – 1367 345

Aa 770 – Yx 23170, 2
 ID 330 – ID 1330, 2

 Collegium Chemicum

   325 001 – 355 000
   360 001 – 370 000
   420 001 – 425 000
   450 001 – 460 000
   593 001 – 640 000
   700 001 – 740 000
   770 001 – 790 000
   795 001 – 796 640
   798 001 – 798 130
1 050 001 – 1 063 000

D.S. “HANKA”
205 001 – 205 840

Usługi biblioteczne w katalogu online

w Bibliotece Uniwersyteckiej uruchomiono usługę składania zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Można tego dokonać w katalogu on-line (WebPAC) – dla pozycji, przy których widnieje przycisk “Zamów” bądź “Zarezerwuj”. 

Jednocześnie informujemy, że w celu złożenia ważnego zamówienia bądź rezerwacji należy wybrać lokalizację odbioru odpowiednią do lokalizacji egzemplarza. Wybranie złej lokalizacji odbioru spowoduje niezrealizowanie zamówienia. 

Książki z Biblioteki Instytutu Historii mogą wypożyczać pracownicy naukowi i studenci Instytutu Historii oraz z innych instytutów na Wydziale Historycznym UAM.
Pozostali czytelnicy korzystają ze zbiorów tej Biblioteki wyłącznie na miejscu. 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych biblioteki zamiejscowe mogą składać zamówienia jedynie na książki z księgozbioru magazynowego Biblioteki UAM, które posiadają aktywny przycisk “Zamów”. 

Usługa elektronicznych zamówień do czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej dostępna jest dla czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

  1. Odszukaj wybrany egzemplarz książki, którą chcesz zamówić z magazynu do czytelni.

  2. Celem złożenia zamówienia kliknij w aktywny przycisk Zamów/Zarezerwuj.

  3. Wskaż lokalizację odbioru – jedną z trzech czytelń Biblioteki Uniwersyteckiej, a następnie potwierdź zamówienie.

  4. W wykazie zamówień Konta czytelnika zostaniesz poinformowany o jego realizacji. Przewidywany czas dostarczenia książki z magazynu to 30 min.

  5. UWAGA! W momencie składania zamówienia zwracaj uwagę na kolumnę przeznaczenie książki, gdyż książek Do korzystania w czytelni nie można zamawiać do Wypożyczalni!!!

 

W przypadku zamówień magazynowych – nasz system poinformuje czytelników zarówno o pomyślnym zrealizowaniu zamówienia, jak również o tym, iż zamówienie z bliżej nieokreślonych powodów nie zostało zrealizowane. W przypadku elektronicznych rezerwacji – czytelnik zostanie poinformowany o tym, iż zarezerwowana przez niego książka właśnie została zwrócona do wypożyczalni i oczekuje na odbiór. Informacje mailowe wysyłane będą na bieżąco. Aktualizacji adresu email, na który będą przychodziły wiadomości można dokonać zdalnie w Koncie czytelnika, w katalogu on-line.

Elektroniczne przypomnienia są rozsyłane na 7 oraz 3 dni przed datą zwrotu książek, zaś monity 7, 14 i 21 dni po terminie zwrotu książek. Trzeci, ostateczny monit – zablokuje konto czytelnika do czasu uregulowania zaległości.

Wysyłanie elektronicznych przypomnień i monitów jest całkowicie bezpłatne. Aktualizacji adresu email, na który będą przychodziły wiadomości można dokonać zdalnie w Koncie czytelnika, w katalogu on-line.

Wraz z początkiem roku akademickiego 2011/2012, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, w Bibliotece Uniwersyteckiej uruchomiliśmy możliwość zdalnego regulowania opłat karnych. 
W celu sprawdzenia i opłacenia kary za pośrednictwem bankowości elektronicznej, karty kredytowej lub tradycyjnego przelewu bankowego należy wejść na swoje elektroniczne konto czytelnika w katalogu on-line, przycisnąć przycisk: Sprawdź i opłać karę w Bibliotece Uniwersyteckiej za pośrednictwem bankowości elektronicznej i postępuj zgodnie ze wskazówkami. 

Loading...
Skip to content