Zaproponuj kupno książki

Szanowni Państwo,
jeśli przeszukując katalog, nie natrafiliście na poszukiwany przez siebie tytuł, a uważacie, że powinien on znaleźć się w księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej, prosimy o wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: zaprop@amu.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać możliwie pełne dane proponowanej książki: tytuł, autor, nr ISBN, wydawnictwo i rok wydania. 
Podane konto poczty elektronicznej odbierają pracownicy  Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, którzy – w oparciu o opinię specjalistów z danej dziedziny wiedzy – przeanalizują Państwa zgłoszenie i poinformują o możliwości oraz ewentualnym terminie pozyskania egzemplarza i włączenia go do zbiorów Biblioteki.

Propozycję zakupu książki można złożyć drogą poczty elektronicznej. Zamówienia mogą dotyczyć książek, których nie znaleźliście w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UAM (biblioteki wydziałowe, instytutowe itd.), a które – Państwa zdaniem – są niezbędne/przydatne w procesie naukowo-dydaktycznym realizowanym na Uczelni.

Zgłoszona propozycja zostanie przeanalizowana przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej, w szczególności bibliotekarzy dziedzinowych, a decyzja o zakupie – podjęta w oparciu o przyjętą dla systemu biblioteczno-informacyjnego UAM politykę gromadzenia zbiorów.

Zgłoszenie powinno dotyczyć przede wszystkim książki naukowej (w tym także podręczniki akademickie, słowniki), nie będą rozpatrywane zamówienia wskazujące na zakup podręczników i innych materiałów do nauki języków obcych czy pojedynczych numerów czasopism.

O możliwości pozyskania wskazanej książki do zbiorów Biblioteki oraz postępach w realizacji zamówienia będziecie Państwo informowani drogą mailową. Uprzedzamy, iż w związku z obowiązującymi na UAM procedurami czas realizacji zamówienia może potrwać do kilku tygodni.

Zakupiona książka zostanie wprowadzona do zbiorów BU i będzie udostępniona na warunkach określonych Regulaminem udostępniania.

Serdecznie zapraszamy!

    Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
    zaprop@amu.edu.pl

    Loading...
    Skip to content