Lista dubletów


OFERTA DUBLETÓW
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
DLA NAUKOWYCH BIBLIOTEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Aby ułatwić systematyczne przeglądanie listy, będzie ona generowana automatycznie według daty wpisu dubletu. Istnieje też możliwość przeszukiwania według autorów lub tytułów. Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa w Warszawie (w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania danego dubletu). Pozostałe zamówienia naukowych bibliotek krajowych i zagranicznych będą realizowane w kolejności wpływu. Zamówienia prosimy kierować według sygnatur wyłącznie w formie pisemnej - pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Nasz adres:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych
mgr Piotr Hauser
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
piohau@amu.edu.pl

DUPLICATE BOOK SALE
LIBRARY DUPLICATES FROM
POZNAN UNIVERSITY LIBRARY ON OFFER
(VALID FOR RESEARCH AND ACADEMIC LIBRARIES
IN POLAND AND ABROAD)

To facilitate systematic review of the list, it will be automatically generated according to the date of entry of a given duplicate copy. There is also a possibility to modify the list according to authors or titles. The National Library in Warsaw has pre-emptive rights with respect to any relevant material within three months from the date of publishing of a given item in the list. Remaining incoming orders sent by other research libraries from Poland and abroad will be executed on a first come, first served basis. Only written orders for library duplicates will be executed by the Library.

Please send inquiries to:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Acquisitions and Collection Development Department
Section of Utilization of Unwanted Materials
Piotr Hauser MSc
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
POLSKA - POLAND
piohau@amu.edu.plLISTA WEDŁUG DATY OGŁOSZENIA
SZUKAJ WEDŁUG AUTORA
SZUKAJ WEDŁUG TYTUŁU


Autor / Tytuł, podtytuł Miejsce
Rok wydania
Numer(y) Sygnatura Data ogłoszenia
Andrew, Christopher M.
Archiwum Mitrochina. 2, KGB i świat
Poznań
2006
16915 2019-05-22
Bauer-Confrere, Izabela
Zdzisław Dworzecki 1945-1997
Poznań
2017
16922 2019-05-22
Bogacki, Franciszek
Poczta Polska w Gdańsku
Warszawa
1978
16928 2019-05-22
Bókay, Jànos
Cyganeria i motyle : powieść o Puccinim
Kraków
1971
16906 2019-05-22
Brown, Terence A.
Genomy
Warszawa
2001
16913 2019-05-22
Cyran, Janusz
Teoria diabła i inne spekulacje
Warszawa
2011
16908 2019-05-22
Gricak, Âroslav
Nowa Ukraina : nowe interpretacje
Wrocław
2009
16929 2019-05-22
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział (Warszawa)
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : informacja o działalości : 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.
Warszawa
2014
16914 2019-05-22
Januszek, Henryk
Podstawy socjologii
Poznań
1997
16916 2019-05-22
Kaczyńska, Alicja
Madame Tussaud
Gdańsk
1997
16927 2019-05-22
Kasprzak, Krzysztof
Park Krajobrazowy Promno
Poznań
2008
16925 2019-05-22
Kasprzak, Krzysztof
Powidzki Park Krajobrazowy
Poznań
2010
16924 2019-05-22
Kucharczyk, Grzegorz
Polska myśl polityczna do roku 1939
Dębogóra
2011
16909 2019-05-22
Młodziejowski, Bronisław. Autor
Martyrologia policjantów województwa poznańskiego II RP
Szczytno
2010
16912 2019-05-22
Nagorski, Andrew
Hitlerland : jak naziści zdobywali władzę
Poznań
2012
16920 2019-05-22
Orlicki, Marcin. Redaktor
Z badań nad prawem prywatnym : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi
Poznań
2017
16918 2019-05-22
Słoń-Nowaczek, Małgorzata. Tł.
Deportacje obywateli polskich z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w 1940 roku
Warszawa ; Moskwa
2003
16917 2019-05-22
Somoza, José Carlos
Jaskinia filozofów
Warszawa
2009
16907 2019-05-22
Tischner, Józef
Myślenie według wartości
Kraków
1993
16930 2019-05-22
Wdowicka, Magdalena
Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych
Poznań
2017
16923 2019-05-22
Whyatt, Bogusława
Tłumacz : praktyczne aspekty zawodu
Poznań
2016
16910 2019-05-22
Włodarczyk, Jarosław
Księżyc w nauce i kulturze Zachodu
Poznań
2012
16921 2019-05-22
Zbierzchowski, Cezary
Holocaust F
Warszawa
2013
16926 2019-05-22
Zenderowski, Radosław
Technika pisania prac magisterskich i licencjackich : dyplom : poradnik
Warszawa
2015
16911 2019-05-22
Żerko, Stanisław
Leksykon historii powszechnej 1900-1945
Poznań
1996
16919 2019-05-22

Biblioteka
Poznań
2010
14 16898 2019-05-21

Biblioteka
Poznań
2011
15 16897 2019-05-21

Biblioteka
Poznań
2013
17 16884 2019-05-21

Problemy Zarządzania
Warszawa
2015
vol.13, nr 2 (52), t.1 16895 2019-05-21
Barraclough, Geoffrey
Wstęp do historii współczesnej
Warszawa
1964
16905 2019-05-21
Gregori, Alfons. Red.
"Literatury mniejsze" Europy romańskiej. Między historią a mitem
Poznań
2015
2 16899 2019-05-21
Hadryś, Jacek
Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego
Poznań
2017
16891 2019-05-21
Kaczmarek, Zygmunt
Stanisław Runge (1888-1953)
Poznań
2017
16892 2019-05-21
Kaliszan, Jerzy
Russkie omografy
Poznań
2017
16881 2019-05-21
Kapuściński, Ryszard
Podróże z Herodotem
Kraków
2007
16903 2019-05-21
Loba, Anna
Le Réconfort des dames mariées : mariage dans les écrits didactiques adressés aux femmes à la fin Moyen Âge
Poznań
2013
16902 2019-05-21
Matla-Kozłowska, Marzena. Red.
Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów
Poznań
2017
16882 2019-05-21
Raubo, Grzegorz (1966- ). Redaktor
Złoty środek : literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi : studia poświęcone pamięci profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka
Poznań
2017
16883 2019-05-21
Skibski, Krzysztof
Poezja jako iteratura : relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym
Poznań
2017
16888 2019-05-21
Tazbir, Janusz. Red.
Polska na przestrzeni wieków : praca zbiorowa
Warszawa
1995
16893 2019-05-21
Wolting, Monika. Red.
Die Mühen der Ebenen : Aufsätze zur deutschen Literatur nach 1989
Poznań
2013
16901 2019-05-21
Wójcik, Zbigniew
Historia powszechna wiek XVI-XVII
Warszawa
1995
16896 2019-05-21