Lista dubletów


OFERTA DUBLETÓW
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
DLA NAUKOWYCH BIBLIOTEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Aby ułatwić systematyczne przeglądanie listy, będzie ona generowana automatycznie według daty wpisu dubletu. Istnieje też możliwość przeszukiwania według autorów lub tytułów. Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa w Warszawie (w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania danego dubletu). Pozostałe zamówienia naukowych bibliotek krajowych i zagranicznych będą realizowane w kolejności wpływu. Zamówienia prosimy kierować według sygnatur wyłącznie w formie pisemnej - pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Nasz adres:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych
mgr Piotr Hauser
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
piohau@amu.edu.pl

DUPLICATE BOOK SALE
LIBRARY DUPLICATES FROM
POZNAN UNIVERSITY LIBRARY ON OFFER
(VALID FOR RESEARCH AND ACADEMIC LIBRARIES
IN POLAND AND ABROAD)

To facilitate systematic review of the list, it will be automatically generated according to the date of entry of a given duplicate copy. There is also a possibility to modify the list according to authors or titles. The National Library in Warsaw has pre-emptive rights with respect to any relevant material within three months from the date of publishing of a given item in the list. Remaining incoming orders sent by other research libraries from Poland and abroad will be executed on a first come, first served basis. Only written orders for library duplicates will be executed by the Library.

Please send inquiries to:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Acquisitions and Collection Development Department
Section of Utilization of Unwanted Materials
Piotr Hauser MSc
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
POLSKA - POLAND
piohau@amu.edu.plLISTA WEDŁUG DATY OGŁOSZENIA
SZUKAJ WEDŁUG AUTORA
SZUKAJ WEDŁUG TYTUŁU


Autor / Tytuł, podtytuł Miejsce
Rok wydania
Numer(y) Sygnatura Data ogłoszenia
Bernaś, Bogumił. Red.
Międzynarodowe transakcje ekonomiczne : praca zbiorowa
Warszawa
2002
17735 2021-02-16
Conrad, Joseph
Tajny agent
Ossolineum
2005
17745 2021-02-16
García Márquez, Gabriel
Sto lat samotności
Ossolineum
2005
17739 2021-02-16
Hesse, Hermann
Wilk stepowy
Ossolineum
2005
17743 2021-02-16
Lermontov, Mihail Ûrʹevič
Bohater naszych czasów
Ossolineum
2005
17738 2021-02-16
Nabokov, Vladimir Vladimirovič
Lolita
Ossolineum
2005
17741 2021-02-16
Sawicki, Wojciech
Histologia : podręcznik dla studentów medycyny : non nova, sed novae
Warszawa
1997
17736 2021-02-16
Shelley, Mary Wollstonecraft
Frankenstein
Ossolineum
2005
17742 2021-02-16
Strindberg, August
Spowiedź szaleńca
Ossolineum
2005
17740 2021-02-16
Tolstoj, Lev Nikolaevič
Anna Karenina
Ossolineum
2005
T. 2 17744 2021-02-16
Vonnegut, Kurt
Kocia kołyska
Ossolineum
2005
17747 2021-02-16
Wilde, Oscar
Portret Doriana Graya
Ossolineum
2005
17737 2021-02-16

Artium Quaestiones
Poznań
2017
T. 28 17733 2021-02-12

Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Poznań
2017
2 17704 2021-02-12
Chałasiński, Józef. Red.
Kultura i Społeczeństwo
Warszawa
1979
XXIII, nr 4 17659 2021-02-12
Chałasiński, Józef. Red.
Kultura i Społeczeństwo
Warszawa
1986
T. XXX, nr 3 17660 2021-02-12
Dutkiewicz, Edward. Red.
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej : praca zbiorowa
Poznań
1994
17689 2021-02-12
Hamilton, R.J.
Wysokosprawna chromatografia cieczowa
Warszawa
1982
17684 2021-02-12
Iwanicka, Agnieszka. Red.
Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej
Poznań
2017
17727 2021-02-12
Iwanicka, Agnieszka. Red.
Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej
Poznań
2017
17728 2021-02-12
Jamroziakowa, Anna. Red.
Wokół ideałów i wartości : dylematy filozoficzne i praktyczne : księga dedykowana pamięci Profesora Seweryna Dziamskiego
Poznań
2005
17661 2021-02-12
Kaptur, Ewa
Nazwy barw w powieściach Michała Choromańskiego
Poznań
2017
17709 2021-02-12
Karaszewski, Robert
Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością
Toruń
2009
17691 2021-02-12
Kokorniak, Iwona
Aspectual modelling of mental predicates in English and Polish : a cognitive linguistic perspective
Poznań
2018
17729 2021-02-12
Kokorniak, Iwona
Aspectual modelling of mental predicates in English and Polish : a cognitive linguistic perspective
Poznań
2018
17731 2021-02-12
Korpikiewicz, Honorata
Kosmoekologia z elementami etyki holistycznej : hipoteza Gai-Uranosa
Poznań
2002
17711 2021-02-12
Korpikiewicz, Honorata
Kosmoekologia z elementami etyki holistycznej : hipoteza Gai-Uranosa
Poznań
2002
17710 2021-02-12
Korpikiewicz, Honorata
Kosmoekologia z elementami etyki holistycznej : hipoteza Gai-Uranosa
Poznań
2002
17712 2021-02-12
Korpikiewicz, Honorata. Red.
Człowiek - zwierzę - cywilizacja : aspekt humanistyczny
Poznań
2001
17719 2021-02-12
Król, Magdalena
Kommemoracje w przestrzeni Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1951-2010 = Commemorative environment of the Poznań University and Adam Mickiewicz University in 1951-2010
Poznań
2015
17663 2021-02-12
Król, Magdalena
Kommemoracje w przestrzeni Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1951-2010 = Commemorative environment of the Poznań University and Adam Mickiewicz University in 1951-2010 /
Poznań
2015
17664 2021-02-12
Łukasiewicz, Aleksander
Rola i kształtowanie zieleni miejskiej : skrypt dla studentów ochrony środowiska
Poznań
2016
17703 2021-02-12
Oleksiuk, Adam
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : gospodarcze wyzwania XXI wieku
Warszawa
2010
17687 2021-02-12
Oleksiuk, Adam
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : gospodarcze wyzwania XXI wieku
Warszawa
2010
17688 2021-02-12
Pawlak, Anna
Ogrody chińskie
Warszawa
2009
17669 2021-02-12
Roter-Bourkane, Anna
Mówić - pisać - płynąć : o życiu i twórczości Virginii Woolf
Poznań
2017
17717 2021-02-12
Roter-Bourkane, Anna
Mówić - pisać - płynąć : o życiu i twórczości Virginii Woolf
Poznań
2017
17718 2021-02-12
Słoński, Stanisław
Gramatyka języka starosłowiańskiego [starobułgarskiego]
Warszawa
1950
17720 2021-02-12
Słoński, Stanisław. Wybór
Wybór tekstów starosłowiańskich (starobułgarskich)
Warszawa
1952
17721 2021-02-12
Traczyk, Władysław Zygmunt. Red.
Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej
Warszawa
1989
1 17666 2021-02-12
Traczyk, Władysław Zygmunt. Red.
Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej
Warszawa
1990
2 17665 2021-02-12
Umerle, Tomasz
Literackie praktyki codzienności : teoria i studium przypadku
Poznań
2018
17714 2021-02-12
Wahrmund, Ludwig
Światopogląd katolicki a nauka
Warszawa
1959
17700 2021-02-12
Wajda, Kazimierz
Migracje ludności wiejskiej Pomorza Wschodniego w latach 1850-1914
Ossolineum
1969
17701 2021-02-12
Walachowicz, Jerzy
Landwójtostwo na Pomorzu Zachodnim : kształtowanie się zarządu terytorialnego w dobie pokasztelańskiej
Poznań
1969
17695 2021-02-12
Walachowicz, Jerzy
Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do początków XIV wieku
Warszawa ; Poznań
1980
17692 2021-02-12
Walachowicz, Jerzy
Landwójtostwo na Pomorzu Zachodnim : kształtowanie się zarządu terytorialnego w dobie pokasztelańskiej
Poznań
1969
17696 2021-02-12
Walachowicz, Jerzy
Monopole książęce w skarbowości wczesnofeudalnej Pomorza Zachodniego
Poznań
1963
17694 2021-02-12
Walachowicz, Jerzy
Monopole książęce w skarbowości wczesnofeudalnej Pomorza Zachodniego
Poznań
1963
17697 2021-02-12
Walas, Stanley M.
Kinetyka reakcji dla inżynierów chemików
Warszawa
1963
17698 2021-02-12
Walczak, Antoni Władysław
BHE : Zachodnioniemiecka Partia Przesiedleńców
Poznań
1967
17677 2021-02-12
Walczak, Jan
Polska i niemiecka socjaldemokracja : na Górnym Śląsku i w cieszyńskiem po przewrocie majowym 1926-1939
Katowice
1980
17682 2021-02-12
Walczak, Marian
Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego : 1939-1945
Ossolineum
1987
17679 2021-02-12
Walczak, Marian
Straty osobowe polskiego środowiska nauczycielskiego w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej 1939-1945
Warszawa
1984
17678 2021-02-12
Walczak, Marian
Walka ekonomiczna narodu polskiego 1939-1945
Warszawa
1983
17693 2021-02-12
Walczak, Wojciech
Dania
Warszawa
1984
17681 2021-02-12
Walczakowa, Wanda
Środki wizualne i audiowizualne w nauczaniu geografii
Warszawa
1977
17680 2021-02-12
Wałach, Stanisław
Był w Polsce czas...
Kraków
1971
17702 2021-02-12
Welfe, Aleksander
Ekonometria : metody i ich zastosowanie
Warszawa
1998
17667 2021-02-12
Welfe, Aleksander
Ekonometria : metody i ich zastosowanie
Warszawa
1998
17668 2021-02-12
Wojtczak, Krystyna. Red.
Studia Prawa Publicznego
Poznań
2017
Nr 2 17699 2021-02-12
Wojtczak, Krystyna. Red.
Studia Prawa Publicznego
Poznań
2017
Nr 4 17670 2021-02-12
Jeliński, Bohdan
Polska polityka handlu zagranicznego
Gdańsk
2002
17609 2021-02-11
Bakiera, Lucyna
Leksykon psychologii rozwoju człowieka
Warszawa
2011
T. 1, [A-M] 17603 2021-02-11
Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata
Prawo pracy
Warszawa
2008
17630 2021-02-11
Bielański, Adam
Podstawy chemii nieorganicznej
Warszawa
1999
1 17621 2021-02-11
Bielański, Adam
Podstawy chemii nieorganicznej
Warszawa
1999
2 17622 2021-02-11
Bielański, Adam
Podstawy chemii nieorganicznej
Warszawa
1999
3 17623 2021-02-11
Całus, Henryk
Podstawy obliczeń chemicznych
Warszawa
1983
17641 2021-02-11
Gołembska, Elżbieta. Red.
Kompendium wiedzy o logistyce
Warszawa ; Poznań
1999
17643 2021-02-11
Gołembska, Elżbieta. Red.
Kompendium wiedzy o logistyce
Warszawa ; Poznań
1999
17644 2021-02-11
Hall, Robert Ernest
Makroekonomia
Warszawa
2000
17611 2021-02-11
Hall, Robert Ernest
Makroekonomia
Warszawa
2000
17613 2021-02-11
Havel, Václav
Zmieniać świat : eseje polityczne
Warszawa
2012
17646 2021-02-11
Holloway, J. Christopher
Marketing w turystyce
Warszawa
1997
17606 2021-02-11
Holloway, J. Christopher
Marketing w turystyce
Warszawa
1997
17607 2021-02-11
Jeliński, Bohdan
Polska polityka handlu zagranicznego
Gdańsk
2002
17608 2021-02-11
Jog, Vijay
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Warszawa
1994
17601 2021-02-11
Jog, Vijay
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Warszawa
1994
17602 2021-02-11
Kędzior, Zofia
Badania marketingowe w praktyce
Warszawa
2001
17617 2021-02-11
Kędzior, Zofia
Badania marketingowe w praktyce
Warszawa
2001
17640 2021-02-11
Kędzior, Zofia
Badania marketingowe w praktyce
Warszawa
2001
17642 2021-02-11
Kłosiński, Kazimierz Albin
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych
Lublin
2006
17636 2021-02-11
Kłosiński, Kazimierz Albin
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych
Lublin
2006
17637 2021-02-11
Lee, John David
Zwięzła chemia nieorganiczna
Warszawa
1973
17650 2021-02-11
Markiewicz, Henryk
Nowe przekroje i zbliżenia : rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze
Warszawa
1974
17651 2021-02-11
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2003
Cz. 1, (Rozdziay 1-5) 17618 2021-02-11
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2003
Cz. 2 (rozdz. 6-12) 17619 2021-02-11
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2003
Cz. 3 (rozdz. 13-18) 17620 2021-02-11
Metodologia badań społecznych
Nowak, Stefan
Warszawa
1985
17625 2021-02-11
Nowak, Stefan
Metodologia badań społecznych
Warszawa
1985
17624 2021-02-11
Obłój, Krzysztof
Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej /
Warszawa
2001
17627 2021-02-11
Panasiuk, Aleksander. (Red.)
Ekonomika turystyki
Warszawa
2006
17614 2021-02-11
Sawicki, Wojciech
Histologia : podręcznik dla studentów medycyny
Warszawa
1997
17635 2021-02-11
Sczaniecki, Michał
Powszechna historia państwa i prawa
Warszawa
1994
17604 2021-02-11
Sczaniecki, Michał
Powszechna historia państwa i prawa
Warszawa
1994
17605 2021-02-11
Skinner, Brian J.
Zasoby Ziemi
Warszawa
1978
17649 2021-02-11
Świerkocki, Janusz
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych
Warszawa
2004
17615 2021-02-11
Świerkocki, Janusz
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych
Warszawa
2004
17616 2021-02-11
Tatarkiewicz, Władysław
Historia filozofii. Filozofia nowożytna do roku 1830
Warszawa
1981
T. 2 17633 2021-02-11
Tatarkiewicz, Władysław
Historia filozofii. Filozofia nowożytna do roku 1830
Warszawa
1981
T. 2 17634 2021-02-11
Topolski, Jerzy
Wielkopolska : robocza wersja hasła - materiały do dyskusji
Warszawa ; Poznań
1986
17610 2021-02-11
Topolski, Jerzy
Wielkopolska : robocza wersja hasła - materiały do dyskusji
Warszawa ; Poznań
1986
17612 2021-02-11
Traczyk, Władysław Zygmunt
Fizjologia człowieka w zarysie
Warszawa
1989
17638 2021-02-11
Traczyk, Władysław Zygmunt
Fizjologia człowieka w zarysie
Warszawa
1989
17639 2021-02-11
Trentowski, Bronisław
Podstawy filozofii uniwersalnej ; Wstęp do nauki o naturze
Warszawa
1978
17655 2021-02-11
Walczak, Marian
Szkolnictwo wyższe i nauka polska w latach wojny i okupacji 1939-1945
Ossolineum
1978
17658 2021-02-11
Walczak, Wojciech
Niemiecka Republika Demokratyczna
Warszawa
1970
17656 2021-02-11
Walczak, Wojciech
Republika Federalna Niemiec
Warszawa
1976
17657 2021-02-11
Walichnowski, Tadeusz
Kult rewizjonizmu terytorialnego w polityce i prawie RFN
Warszawa
1983
17647 2021-02-11
Walichnowski, Tadeusz
Kult rewizjonizmu terytorialnego w polityce i prawie RFN
Warszawa
1983
17648 2021-02-11
Walichnowski, Tadeusz
Warmia, Mazury, Powiśle : 1939-1945
Warszawa
1972
17653 2021-02-11
Walichnowski, Tadeusz
Warmia, Mazury, Powiśle : 1939-1945
Warszawa
1972
17654 2021-02-11
Walichnowski, Tadeusz
Z dziejów NRF i Austrii : studia wybrane
Warszawa
1973
17652 2021-02-11
Wojciechowski, Henryk
Organizacja handlu zagranicznego
Poznań
1992
17628 2021-02-11
Wojciechowski, Henryk
Organizacja handlu zagranicznego
Poznań
1992
17629 2021-02-11
Wysokińska, Zofia
Integracja europejska : rozwój rynków
Warszawa ; Łódź
2000
17631 2021-02-11
Wysokińska, Zofia
Integracja europejska : rozwój rynków
Warszawa ; Łódź
2000
17632 2021-02-11
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 2 (rozdz. 6-12) 17597 2021-02-10
Abbas, Adnan
Arabic poetic terminology
Poznań
2002
17591 2021-02-10
Adamiak, Barbara
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Warszawa
2008
17581 2021-02-10
Baszkiewicz, Jan
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa
1973
17583 2021-02-10
Broniewski, Tadeusz
Historia architektury w zarysie
Ossolineum
1959
17582 2021-02-10
Góralczyk, Wojciech
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Warszawa
2009
17594 2021-02-10
Lesiński, Bogdan
Historia prawa
Warszawa : Poznań
1985
17588 2021-02-10
Matelski, Dariusz
Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939
Poznań
1997
17593 2021-02-10
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 1 (rozdz. 1-5) 17596 2021-02-10
McMurry, John
Chemia organiczna
Warszawa
2005
Cz. 5 (rozdz. 27-31) 17600 2021-02-10
McMurry, John
Chemia organiczna. Cz. 3 (rozdz. 13-18)
Warszawa
2005
17598 2021-02-10
McMurry, John
Chemia organiczna. Cz. 4 (rozdz. 19-26)
Warszawa
2005
17599 2021-02-10
Michajlik, Aleksander (
Anatomia i fizjologia człowieka
Warszawa
1996
17584 2021-02-10
Polska Akademia Nauk
Nauka
Warszawa
2019
1 17592 2021-02-10
Walicka, Irena Michaela
Kościół i klasztor Sakramentek w Warszawie : pomnik zwycięstwa pod Wiedniem
Warszawa
1988
17595 2021-02-10
Wieruszewski, Roman. Red.
Prawa człowieka : model prawny
Ossolineum
1991
17585 2021-02-10
Gołda, Michał
Leasing : zagadnienia prawne
Warszawa
1999
17573 2020-10-02
Kiziukiewicz, Teresa. Red.
Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa. Zadania i rozwiązania
Wrocław
1999
Cz. 2 17579 2020-10-02
Lee, John David
Zwięzła chemia nieorganiczna
Warszawa
1973
17568 2020-10-02
Matuszewicz, Jan
Rachunkowość od podstaw w świetle ustawy o rachunkowości
Warszawa
1996
17572 2020-10-02
Ostaszewski, Janusz (Red.)
Finanse
Warszawa
2005
17569 2020-10-02
Pocztowski, Aleksy
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Kraków
2002
17574 2020-10-02
Stankiewicz, Janina. Red.
Podstawy rachunkowości
Toruń
2004
17578 2020-10-02
Traczyk, Władysław Zygmunt
Fizjologia człowieka w zarysie
Warszawa
1982
17567 2020-10-02
Górniewicz, Grzegorz
Makroekonomia : materiały do ćwiczeń
Toruń
2007
17565 2020-10-01
Grzywacz, Jacek
Faktoring
Warszawa
2001
17566 2020-10-01
Kiziukiewicz, Teresa. Red.
Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa. Zadania i rozwiązania
Wrocław
1999
Cz. 2 17561 2020-10-01
Śliwa, Alfred. Red.
Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami teoretycznymi : praca zbiorowa
Warszawa ; Poznań
1970
17559 2020-10-01
Argyle, Michael
Psychologia stosunków międzyludzkich
Warszawa
1991
17557 2020-09-28
Begg, David K. H.
Makroekonomia
Warszawa
1997
17540 2020-09-28
Bernat, Ryszard
Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej : podręcznik dla studentów medycyny
Warszawa
1980
17532 2020-09-28
Brzezińska, Anna
Społeczna psychologia rozwoju
Warszawa
2000
3 17522 2020-09-28
Burda, Michael C.
Makroekonomia : podręcznik europejski
Warszawa
2000
17542 2020-09-28
Cyrson, Edward Franciszek. Red.
Ekonomia : podręcznik dla nieekonomicznych kierunków uniwersyteckich
Poznań
1993
17519 2020-09-28
Dietrich, Marcin
Prawo karne : część ogólna
Warszawa
2003
17538 2020-09-28
Jędrzejczyk, Irena
Nowoczesny biznes turystyczny : ekostrategie w zarządzaniu firmą
Warszawa
2000
17535 2020-09-28
Kaczmarczyk, Stanisław
Zastosowania badań marketingowych : zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa
Warszawa
2007
17533 2020-09-28
Lesiński, Bogdan
Historia prawa
Warszawa ; Poznań
1985
17549 2020-09-28
Mastalerz, Przemysław
Podręcznik chemii organicznej
Wrocław
1998
17541 2020-09-28
Michajlik, Aleksander
Anatomia i fizjologia człowieka
Warszawa
1996
17531 2020-09-28
Morrison, Robert Thornton
Chemia organiczna
Warszawa
1990
T. 1 17528 2020-09-28
Morrison, Robert Thornton
Chemia organiczna
Warszawa
1990
T. 2 17529 2020-09-28
Morrison, Robert Thornton
Chemia organiczna : rozwiązywanie problemów
Warszawa
1986
17530 2020-09-28
Nowak, Edward
Zarys metod ekonometrii : zbiór zadań
Warszawa
2002
17525 2020-09-28
Nowak, Stefan
Metodologia badań społecznych
Warszawa
1985
17523 2020-09-28
Okoń, Wincenty
Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej
Warszawa
1987
17521 2020-09-28
Pakuła, Andrzej
Ekonomia : zarys wykładu
Lublin
2005
17524 2020-09-28
Patrick, Graham L.
Chemia organiczna
Warszawa
2002
17536 2020-09-28
Redelbach, Andrzej
Zarys teorii państwa i prawa
Warszawa
1994
17551 2020-09-28
Sawicki, Wojciech
Histologia : podręcznik dla studentów
Warszawa
1993
17534 2020-09-28
Siedlecki, Władysław
Postępowanie nieprocesowe
Warszawa
2001
17537 2020-09-28
Sójka-Zielińska, Katarzyna
Historia prawa
Warszawa
2005
17550 2020-09-28
Szreniawski, Jan. Red.
Prawo administracyjne : część szczegółowa
Warszawa
1997
17555 2020-09-28
Tatarkiewicz, Władysław
Historia filozofii. Filozofia XIX wieku i współczesna
Warszawa
1970
T. 3 17539 2020-09-28
Vollmuth, Hilmar J.
Controlling : planowanie, kontrola, zarządzanie
Warszawa
1993
17520 2020-09-28
Bailey, Georgette T.
Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce
Warszawa
2000
17497 2020-09-21
Balicki, Władysław
Makroekonomia
Poznań
1996
17513 2020-09-21
Banaszak, Bogusław
Prawo konstytucyjne
Warszawa
2008
17485 2020-09-21
Barcik, Jacek
Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony
Warszawa
2008
17516 2020-09-21
Baszkiewicz, Jan
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa
1973
17483 2020-09-21
Bednarski, Lech
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
Wrocław
1993
17514 2020-09-21
Bojarski, Tadeusz
Polskie prawo karne : zarys części ogólnej
Warszawa
2006
17484 2020-09-21
Borkowska-Bagieńska, Ewa
Historia prawa sądowego : zarys wykładu
Poznań
1995
17480 2020-09-21
Bożyk, Paweł
Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna
Warszawa
2004
17517 2020-09-21
Caves, Richard E.
Handel i finanse międzynarodowe
Warszawa
1998
17499 2020-09-21
Chmielewski, Waldemar
Starożytny Egipt : praca zbiorowa
Warszawa
1976
17489 2020-09-21
Ciszewski, Jerzy
Prawo cywilne : zobowiązania i spadki w pytaniach i odpowiedziach
Warszawa
2009
17501 2020-09-21
Czarny, Bogusław
Wstęp do ekonomii
Warszawa
2006
17496 2020-09-21
Davies, David Basil
Sztuka zarządzania finansami
Warszawa
1993
17498 2020-09-21
Denek, Emilia
Finanse publiczne
Warszawa
2001
17487 2020-09-21
Griffin, Ricky W.
Podstawy zarządzania organizacjami
Warszawa
2007
17478 2020-09-21
Grzegorczyk, Tomasz
Polskie postępowanie karne
Warszawa
2009
17505 2020-09-21
Kempisty, Henryk
Metodyka pracy sędziego w sprawach karnych
Warszawa
1974
17495 2020-09-21
Kenig-Witkowska, Maria Magdalena
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Warszawa
2007
17481 2020-09-21
Kieniewicz, Stefan
Historia Polski, 1795-1918
Warszawa
1970
17511 2020-09-21
Koch, Andrzej. Red.
Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki
Warszawa
2007
17486 2020-09-21
Marszał, Kazimierz. Red.
Proces karny : przebieg postępowania
Katowice
2008
17510 2020-09-21
Mitosek, Zofia
Teorie badań literackich
Warszawa
1995
17509 2020-09-21
Pajewski, Janusz
Historia powszechna : 1871-1918
Warszawa
1971
17491 2020-09-21
Radwański, Zbigniew
Prawo cywilne : część ogólna
Warszawa
2004
17493 2020-09-21
Siedlecki, Władysław
Postępowanie cywilne : zarys wykładu
Warszawa
2003
17515 2020-09-21
Siedlecki, Władysław
Postępowanie nieprocesowe
Warszawa
2001
17492 2020-09-21
Słowikowski, Tadeusz
Metodyka nauczania historii
Warszawa
1972
17488 2020-09-21
Snażyk, Zofia
Publiczne prawo gospodarcze
Warszawa
2010
17477 2020-09-21
Sutor, Julian
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Warszawa
1996
17482 2020-09-21
Wierzbowski, Marek. Red.
Prawo administracyjne
Warszawa
2009
17506 2020-09-21
Wróbel, Andrzej. Red.
Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej)
Kraków
2004
17504 2020-09-21
Zieliński, Maciej
Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki
Warszawa
2006
17490 2020-09-21

Studia Germanica Posnaniensia
Poznań
2018
XXXIX 17447 2020-06-16

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2017
44/4 17434 2020-06-16

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2017
44/4 17435 2020-06-16

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2018
45/1 17440 2020-06-16

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2018
45/2 17438 2020-06-16

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2018
45/2 17439 2020-06-16

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2018
45/3 17436 2020-06-16

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2018
45/3 17437 2020-06-16

Symbolae Philologorum Posnaniensium
Poznań
2018
XXVIII/1 17445 2020-06-16

Symbolae Philologorum Posnaniensium
Poznań
2018
XXVIII/1 17446 2020-06-16

Symbolae Philologorum Posnaniensium
Poznań
2018
XXVIII/2 17443 2020-06-16

Symbolae Philologorum Posnaniensium
Poznań
2018
XXVIII/2 17444 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Studia Edukacyjne
Poznań
2017
43 17453 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Studia Edukacyjne
Poznań
2017
46 17455 2020-06-16
Studia Edukacyjne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Poznań
2017
46 17454 2020-06-16
Tomkowiak, Hubert
Telewizja w życiu nieletnich przestępców
Poznań
2014
17474 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Przegląd Prawa Rolnego
Poznań
2018
2 17423 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Przestrzenie Teorii
Poznań
2013
19 17429 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Przestrzenie Teorii
Poznań
2014
22 17428 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Przestrzenie Teorii
Poznań
2014
22 17430 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Przestrzenie Teorii
Poznań
2016
25 17431 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Przestrzenie Teorii
Poznań
2018
30 17432 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Studia Edukacyjne
Poznań
2013
25 17449 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Studia Edukacyjne
Poznań
2013
25 17450 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Studia Edukacyjne
Poznań
2014
30 17451 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Międzywydziałowy Zakład Nowych Technik Nauczania
Neodidagmata
Poznań
2018
36/37 17426 2020-06-16
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Międzywydziałowy Zakład Nowych Technik Nauczania.
Neodidagmata
Poznań
2018
36/37 17427 2020-06-16

Artium Quaestiones
Poznań
2016
XXVII 17386 2020-03-09

Glottodidactica : an international journal of applied linguistics
Poznań
2016
Vol. XLIII/1 17397 2020-03-09

Glottodidactica : an international journal of applied linguistics
Poznań
2018
Vol. XLV/2 17398 2020-03-09

Studia Germanica Posnaniensia
Poznań
2013
XXXIV 17405 2020-03-09
Frankowska, Violetta
Komplimenterwiderungen und Geschlecht im deutsch-polnischen Vergleich : eine linguistische Studie
Poznań
2017
17391 2020-03-09
Hatłas, Jerzy
Bułgarzy w północnym Nadazowiu : zapomniana diaspora
Poznań
2017
17413 2020-03-09
Juszkiewicz, Piotr
Cień modernizmu
Poznań
2013
17387 2020-03-09
Kul, Małgorzata
Quantification and modelling of selected consonantal processes of casual speech in American English
Poznań
2018
17390 2020-03-09
Mikołajczak, Sylwia
Interferências entre o espanhol L2 e o português L3 : estudo qualitativo e quantitativo com foco em categorias funcionais
Poznań
2018
17395 2020-03-09
Patryas, Wojciech
Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy : próba eksplanacyjnego podejścia
Poznań
2016
17410 2020-03-09
Sokołowska, Dorota (
Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim
Poznań
2013
17378 2020-03-09
Stęszewski, Jan
Rzeczy, świadomość, nazwy : o muzyce i muzykologii
Poznań
2009
17415 2020-03-09
Wójcik, Rafał. Red.
Culture of memory : in East Central Europe in the late Middle Ages and the early modern period : conference proceedings, Ciążeń, march 12-14, 2008
Poznań
2008
17414 2020-03-09

Artium Quaestiones
Poznań
2017
T. 28 17345 2020-02-24

Biblioteka
Poznań
2005
9 17370 2020-02-24
Balas, Anna
Non-native vowel perception : the interplay od categories and features
Poznań
2018
17350 2020-02-24
Nawrocki, Tomasz
Inwestowanie na rynku akcji. Jak ocenić potencjał rozwojowy firm notowanych na GPW w Warszawie
Warszawa
2011
17365 2020-02-24
Rzepa, Agnieszka
The self and the world : aspects of the aesthetics and politics of contemporary North American literary memoir by women
Poznań
2018
17349 2020-02-24

Biblioteka
Poznań
2003
7 17313 2020-02-21

Biblioteka
Poznań
2007
11 17314 2020-02-21

Biblioteka
Poznań
2011
15 17324 2020-02-21

Biblioteka
Poznań
2013
17 17328 2020-02-21

Biblioteka
Poznań
2016
20 17312 2020-02-21
Banowska, Lidia. Redaktor
"Nie kłaniać się okolicznościom" : nad romantycznymi lekturami Zofii Trojanowiczowej
Poznań
2018
17320 2020-02-21
Gajewska, Grażyna
Unproduktive Esser : Studien über das Schicksal der Kranken und psychisch Belasteten unter der NS Herrschaft
Poznań
2017
17339 2020-02-21
Gmerek, Katarzyna
Polacy i materia celtycka w XIX wieku
Poznań
2010
17317 2020-02-21
Kieliszewski, Przemysław. Red.
Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku : przeżytek czy nowa jakość?
Poznań
2009
17326 2020-02-21
Korpikiewicz, Honorata (1950- ). Red.
Człowiek - zwierzę - cywilizacja : aspekt humanistyczny
Poznań
2001
17331 2020-02-21
Kościelski, Józef Teodor
Szkice egipskie : wrażenia z podróży, studia i materiały
Poznań
2007
17315 2020-02-21
Pawłowska-Balcerska, Agnieszka
Kreatives Schreiben auf der DaF-Fortgeschrittenenstufe im Unterricht und Internet-Tandem /
Poznań
2017
17308 2020-02-21
Pawłowska-Balcerska, Agnieszka
Kreatives Schreiben auf der DaF-Fortgeschrittenenstufe im Unterricht und Internet-Tandem / Agnieszka Pawłowska-Balcerska
Poznań
2017
17309 2020-02-21
Potok, Magda. Red.
Arcydzieła literatury hiszpańskiej : dziesięć wykładów
Poznań
2016
17325 2020-02-21
Bartnikowski, Bogdan
Dzieciństwo w pasiakach
Warszawa
1972
17305 2020-02-13
Basaj, Mieczysław. Red.
Typy opisów gramatycznych języka : materiały polsko-czeskiej sesji naukowej Jabłonna 15-17 XI 1983
Ossolineum
1986
17293 2020-02-13
Carroll, Jonathan
Dziecko na niebie
Poznań
1995
17298 2020-02-13
Carroll, Jonathan
Na pastwę aniołów
Poznań
2000
17299 2020-02-13
Dobrzycka, Anna
Jerzy Wilhelm Neunhertz : malarz śląski
Poznań
1958
17292 2020-02-13
Kapuściński, Ryszard
Busz po polsku
Warszawa
1975
17304 2020-02-13
Lem, Stanisław
Dialogi
Kraków
1972
17300 2020-02-13
Lem, Stanisław
Summa technologiae
Kraków
1964
17296 2020-02-13
Lem, Stanisław
Tajemnica chińskiego pokoju
Kraków
1996
17295 2020-02-13
Lem, Stanisław
Wizja lokalna
Kraków
1982
17297 2020-02-13
Nałkowska, Zofia
Dom nad łąkami
Warszawa
1978
17294 2020-02-13
Nałkowska, Zofia
Dom nad łąkami
Warszawa
1978
17302 2020-02-13
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič
Gracz
Warszawa
1973
17290 2020-01-30
Kraszewski, Józef Ignacy
Chata za wsią
Warszawa
1991
17288 2020-01-30
Lagerlöf, Selma
Gösta Berling
Warszawa
1987
17289 2020-01-30
Lem, Stanisław
Fantastyka i futurologia
Kraków
1970
2 17287 2020-01-30
Lem, Stanisław
Powrót z gwiazd
Kraków
1975
17291 2020-01-30
Adamiak, Barbara
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz
Warszawa
2012
17274 2020-01-28
Allerhand, Maurycy
Kodeks handlowy : komentarz Maurycego Allerhanda, orzecznictwo sądów polskich z lat 1936-1998, przepisy wykonawcze i związkowe, skorowidz
Bielsko-Biała
1998
17275 2020-01-28
Bojarski, Marek
Kodeks wykroczeń : komentarz
Warszawa
2013
17276 2020-01-28
Burian, Beata
Kodeks cywilny : komentarz
Warszawa
2006
17273 2020-01-28
Chauvin, Tatiana
Wstęp do prawoznawstwa
Warszawa
2009
17271 2020-01-28
Feliksiak, Stanisław
Zoologia : podręcznik dla Akademii Rolniczych
Warszawa
1976
17260 2020-01-28
Ferens, Bronisław
Zoologia : przedstrunowce i strunowce : podręcznik dla studentów biologii : praca zbiorowa
Warszawa
1967
17266 2020-01-28
Grabda, Eugeniusz (1908-1997). Red.
Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa. T. 2, cz. 1
Warszawa
1985
17262 2020-01-28
Grabda, Eugeniusz. Red.
Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa.
Warszawa
1985
T. 2, cz. 2 17261 2020-01-28
Grabda, Eugeniusz. Red.
Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa.
Warszawa
1989
T. 1, cz. 1 17265 2020-01-28
Grabda, Eugeniusz. Red.
Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa.
Warszawa
1989
T. 1, cz. 2 17264 2020-01-28
Grabda, Eugeniusz. Red.
Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa.
Warszawa
1989
T. 1, cz. 3 17263 2020-01-28
Grabda, Eugeniusz. Red.
Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa. T. 1
Warszawa
1972
T. 1 17267 2020-01-28
Konopnicka, Maria
Spotkania nad Arnem : Konopnicka o Lenartowiczu
Warszawa
1970
17278 2020-01-28
Kossak, Zofia
Bez oręża
Warszawa
2000
17283 2020-01-28
Kossak, Zofia
Krzyżowcy. Bóg tak chce! Fides Graeca
Warszawa
1983
1. T. 1, T. 2, 17281 2020-01-28
Kossak, Zofia
Krzyżowcy. Wieża Trzech Sióstr. Jerozolima wyzwolona
Warszawa
1983
2. T. 3, T. 4 17282 2020-01-28
Kossak, Zofia
Złota wolność. T. 1/2
Warszawa
1978
T. 1/2 17279 2020-01-28
Krysicki, Włodzimierz
Analiza matematyczna w zadaniach.
Warszawa
1994
Cz.2 17270 2020-01-28
Łużny, Ryszard. Oprac.
Literatura staroruska : wiek XI-XVII : antologia : teksty
Warszawa
1971
17269 2020-01-28
Ratusińska, Izabela. Red.
Kodeks cywilny. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks postępowania cywilnego. Konwencja z Lugano. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Prawo prywatne międzynarodowe : ze skorowidzem
Warszawa
2005
17277 2020-01-28
Żylińska, Jadwiga
Piastówny i żony Piastów
Warszawa
1969
17280 2020-01-28
Bakuła, Hanna
Idiotka : miłość w Nowym Jorku : [powieść]
Warszawa
2003
17248 2020-01-23
Cook, Robin
Epidemia
Poznań
1999
17244 2020-01-23
Eugenides, Jeffrey
Przekleństwa niewinności
Katowice
2004
17246 2020-01-23
Hofé, Günter
Czerwony śnieg
Poznań
1969
17249 2020-01-23
Jachimecki, Zdzisław
Moniuszko
Kraków
1983
17241 2020-01-23
Kochanowski, Jan
Odprawa posłów greckich
Warszawa
1971
17242 2020-01-23
Lewandowski, Sławomir
Logika dla prawników
Warszawa
2008
17255 2020-01-23
Litmanowicz, Władysław
Polscy szachiści : 1945-1980
Warszawa
1982
17240 2020-01-23
Merton, Thomas
Siedmiopiętrowa góra
Kraków
1973
17243 2020-01-23
Pieter, Józef
Psychologia nauki
Warszawa
1971
17251 2020-01-23
Prus, Bolesław
Placówka
Bielsko-Biała
1994
17252 2020-01-23
Thorwald, Jürgen
Stulecie chirurgów : według zapisków mojego dziadka, chirurga H. St. Hartmanna
Kraków
1989
17258 2020-01-23
Thorwald, Jürgen
Stulecie detektywów : drogi i przygody kryminalistyki
Kraków
1971
17259 2020-01-23
Wolniewicz, Bogusław
Rzeczy i fakty : wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina : z fragmentem Platońskiego "Teajteta" w nowym przekładzie i z komentarzem Henryka Elzenberga
Warszawa
1968
17254 2020-01-23
Żylińska, Jadwiga
Piastówny i żony Piastów
Warszawa
1972
17245 2020-01-23
Boratyńska, Katarzyna T.
Postępowanie karne
Warszawa
2012
17220 2020-01-20
Brandys, Marian
Generał Arbuz
Warszawa
1988
17232 2020-01-20
Brandys, Marian
Moje przygody z historią
Warszawa
1990
17227 2020-01-20
Brandys, Marian
Nieznany książę Poniatowski
Warszawa
1988
17231 2020-01-20
Burnett, Frances Hodgson
Mała księżniczka
Warszawa
1994
17236 2020-01-20
Flisek, Aneta. Red.
KC, KPC, KRO
Warszawa
2015
17239 2020-01-20
Kidyba, Andrzej
Prawo handlowe
Warszawa
2012
17233 2020-01-20
Kraszewski, Józef Ignacy
Stara baśń : powieść z dziewiątego wieku
Ossolineum
1986
17213 2020-01-20
Królikowski, Kazimierz
Słownik geografii świata. N-Ż
Warszawa
1977
T. 2 17216 2020-01-20
Łojek, Jerzy
Agresja 17 września 1939 : studium aspektów politycznych
Warszawa
1990
17225 2020-01-20
Łysiak, Waldemar
Szachista
Kraków
1982
17228 2020-01-20
Moczarski, Kazimierz
Rozmowy z katem
Warszawa
1992
17214 2020-01-20
Nowak, Stefan
Metodologia badań socjologicznych : zagadnienia ogólne
Warszawa
1970
17234 2020-01-20
Pilch, Tadeusz
Zasady badań pedagogicznych
Ossolineum
1977
17222 2020-01-20
Pilch, Tadeusz. Red.
Metodologia pedagogiki społecznej : praca zbiorowa
Ossolineum
1974
17235 2020-01-20
Szaflarski, Józef
Słownik geografii świata. A-M
Warszawa
1977
T. 1 17215 2020-01-20
Treichel, Irena. Red.
Słownik pracowników książki polskiej
Warszawa ; Łódź
1972
17217 2020-01-20
Wagner
Jachimecki, Zdzisław
Kraków
1983
17230 2020-01-20
Zapolska, Gabriela
Moralność pani Dulskiej : tragikomedia kołtuńska w trzech aktach
Warszawa
1996
17212 2020-01-20
Ziemianin, Bronisław
Prawo cywilne - część ogólna
Poznań
2003
17221 2020-01-20
Znaniecki, Florian
Socjologia wychowania. Urabianie osoby wychowanka
Warszawa
1973
T. 2 17224 2020-01-20
Żeromski, Stefan
Wierna rzeka : klechda domowa
Warszawa
1996
17237 2020-01-20
Czubik, Paweł
Organizacje międzynarodowe
Warszawa
2002
17208 2020-01-16
Goździewicz, Grzegorz
Kodeks pracy : komentarz
Warszawa
2009
17210 2020-01-16
Olszewski, Jan. Red.
Prawo gospodarcze : kompendium
Warszawa
2009
17207 2020-01-16
Picoult, Jodi
W imię miłości
Warszawa
2008
17201 2020-01-16
Redelbach, Andrzej
Zarys teorii państwa i prawa
Warszawa
1992
17202 2020-01-16
Uniwersytet Warszawski
Zagadnienia Kategorii Stopnia w Językach Słowiańskich
Warszawa
1983
T. 3 17199 2020-01-16
Uniwersytet Warszawski
Zagadnienia Kategorii Stopnia w Językach Słowiańskich
Warszawa
1984
T. 4 17200 2020-01-16
Bierzanek, Remigiusz
Prawo międzynarodowe publiczne
Warszawa
2001
17170 2020-01-15
Brzozowski, Adam
Prawo cywilne : część ogólna
Warszawa
2010
17171 2020-01-15
Cygański, Andrzej
Chemiczne metody analizy ilościowej
Warszawa
1999
17173 2020-01-15
Czachórski, Witold
Zobowiązania : zarys wykładu
Warszawa
2009
17163 2020-01-15
Dobija, Mieczysław
Rachunkowość zarządcza
Warszawa
1996
17166 2020-01-15
Królikowski, Kazimierz
Słownik geografii świata
Warszawa
1977
T. 2, N- 17194 2020-01-15
Kubiatowicz, Lucjan
Słownik geografii Ameryki
Warszawa
1975
17195 2020-01-15
Lem, Stanisław
Doskonała próżnia ; Wielkość urojona
Kraków
1974
17189 2020-01-15
Lem, Stanisław
Dzienniki gwiazdowe
Warszawa
1971
17174 2020-01-15
Lem, Stanisław
Eden
Kraków
1973
17190 2020-01-15
Lem, Stanisław
Filozofia przypadku
Kraków
1975
1 17197 2020-01-15
Lem, Stanisław
Filozofia przypadku
Kraków
1975
2 17198 2020-01-15
Lem, Stanisław
Głos Pana ; Kongres futurologiczny
Kraków
1978
17192 2020-01-15
Lem, Stanisław
Katar
Kraków
1988
17187 2020-01-15
Lem, Stanisław
Maska
Kraków
1977
17186 2020-01-15
Łobocki, Mieczysław
Współudział uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Warszawa
1975
17180 2020-01-15
Myśliwski, Wiesław
Kamień na kamieniu
Warszawa
1984
17188 2020-01-15
Prus, Bolesław
Emancypantki : powieść w czterech tomach
Warszawa
1951
T. 2 17176 2020-01-15
Prus, Bolesław
Emancypantki : powieść w czterech tomach
Warszawa
1951
T. 3 17177 2020-01-15
Prus, Bolesław
Emancypantki : powieść w czterech tomach
Warszawa
1951
T.1 17175 2020-01-15
Prus, Bolesław
Emancypantki : powieść w czterech tomach
Warszawa
1951
T.4 17178 2020-01-15
Prus, Bolesław
Placówka
Warszawa
1950
17184 2020-01-15
Radwański, Zbigniew
Prawo cywilne : część ogólna
Warszawa
2003
17182 2020-01-15
Radwański, Zbigniew
Zobowiązania : część szczegółowa
Warszawa
2005
17181 2020-01-15
Rzęsikowski, Stanisław. Red.
Literatura i język w szkole średniej : wybór prac słuchaczy Studium Podyplomowego Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego : materiały pomocnicze dla nauczycieli języka polskiego
Kraków
1973
17169 2020-01-15
Skorny, Zbigniew
Metody badań i diagnostyka psychologiczna
Ossolineum
1974
17179 2020-01-15
Szaflarski, Józef
Słownik geografii świata
Warszawa
1971
17196 2020-01-15
Szaflarski, Józef
Słownik geografii świata
Warszawa
1977
T. 1, A-M 17193 2020-01-15
Śliziński, Jerzy. Red.
Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej
Ossolineum
1973
17168 2020-01-15
Śliziński, Jerzy. Red.
Literatury słowiańskie o drugiej wojnie światowej
Ossolineum
1973
T. 1 17167 2020-01-15
Weiskopf, Franz Carl
Abschied vom Frieden : Roman
Berlin
1964
17183 2020-01-15
Zarzycki, Jan
Histologia i anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka. [2], Atlas
Warszawa
1967
2 17164 2020-01-15
Adamczyk, Mieczysław. Red.
Literatura i język
Kielce
1980
17145 2019-09-03
Adamski, Jerzy. Oprac.
Literatura Polski Ludowej : oceny i prognozy : materiały z konferencji pisarzy w lutym 1985 roku
Warszawa
1986
17140 2019-09-03
Âvorskij, Boris Mihajlovič
Fizyka : poradnik encyklopedyczny
Warszawa
1971
17138 2019-09-03
Carroll, Lewis
Alicja w Krainie Czarów
Rzeszów
1990
17137 2019-09-03
Ingarden, Roman
Wykłady i dyskusje z estetyki
Warszawa
1981
17142 2019-09-03
Jacyna-Onyszkiewicz, Zbigniew
Omniscience and metacosmology
Bayreuth
2018
17162 2019-09-03
Konopacki, Artur. Red.
Miejsca wspólnej pamięci Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego
Białystok
2016
17160 2019-09-03
Kossak, Zofia
Król trędowaty
Warszawa
2003
17139 2019-09-03
Liszcz, Teresa
Prawo pracy
Warszawa
2011
17148 2019-09-03
Litewski, Wiesław
Studia nad rzymskim postępowaniem kognicyjnym
Kraków
1971
17143 2019-09-03
Łobocki, Mieczysław
Godziny wychowawcze w szkole podstawowej : organizacja współżycia i współdziałania uczniów
Warszawa
1971
17135 2019-09-03
Nicieja, Stanisław Sławomir
Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. Kołomyja, Żabie, Dobromil
Opole
2014
T. 4 17147 2019-09-03
Rowiński, Tadeusz
Interes prawny w procesie cywilnym i w postępowaniu nieprocesowym
Warszawa
1971
17144 2019-09-03
Skrzydło, Wiesław. Red.
Polskie prawo konstytucyjne
Lublin
2008
17152 2019-09-03
Skrzydło, Wiesław. Red.
Polskie prawo konstytucyjne
Lublin
2008
17153 2019-09-03
Zapolska, Gabriela
Moralność pani Dulskiej
Warszawa
2000
17136 2019-09-03
Bahdaj, Adam
Wakacje z duchami
Wrocław
1997
17118 2019-08-26
Czachowska, Jadwiga
Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty
Ossolineum
1977
17124 2019-08-26
Dietrich, Marcin
Prawo karne : część ogólna
Warszawa
2000
17120 2019-08-26
Jankowski, Dzierżymir
Podstawy edukacji dorosłych : zarys problematyki
Poznań
1999
17119 2019-08-26
Jemielity, Witold
Diecezja Łomżyńska : studium historyczne parafii
Łomża
1990
17127 2019-08-26
Jemielity, Witold
Łomża w latach 1945-1999
Łomża
2004
17114 2019-08-26
Jemielity, Witold
Łomża w okresie międzywojennym
Łomża
2002
17115 2019-08-26
Karczewska, Wanda
Odejście
Łódź
1959
17129 2019-08-26
Niemczykowa, Aleksandra. Red.
Historia książki i bibliotek oraz ich stan obecny w Polsce
Warszawa
1959
17122 2019-08-26
Ogólnokrajowa Narada Bibliografów
Druga Ogólnokrajowa Narada Bibliografów : Warszawa, 20 VI 1966 : referaty i dyskusja
Warszawa
1967
17128 2019-08-26
Ogólnokrajowa Narada Bibliografów
Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 19 lutego 1956 : materiały
Warszawa
1956
17123 2019-08-26
Ossowski, Stanisław
O nauce
Warszawa
1967
17125 2019-08-26
Sawoniak, Henryk
Bibliografia bibliografii polskich 1951-1960
Ossolineum
1967
17121 2019-08-26
Goettel, Mieczysław
Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach
Warszawa
2010
17107 2019-08-22
Granat, Mirosław
Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach
Warszawa
2010
17109 2019-08-22
Grześkowiak, Alicja. Red.
Prawo karne
Warszawa
2011
17105 2019-08-22
Pazdan, Maksymilian
Prawo prywatne międzynarodowe
Warszawa
2010
17110 2019-08-22
Beyme, Klaus von
Współczesne teorie polityczne
Warszawa
2005
17100 2019-08-21
Broniewicz, Witold
Postępowanie cywilne w zarysie
Warszawa
1998
17070 2019-08-21
Gomułowicz, Andrzej
Podatki i prawo podatkowe
Warszawa
2010
17083 2019-08-21
Grześkowiak, Alicja. Red.
Prawo karne
Warszawa
2011
17084 2019-08-21
Liszcz, Teresa
Prawo pracy
Warszawa
2011
17073 2019-08-21
Marek, Andrzej
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń : dla studentów administracji
Toruń
2009
17075 2019-08-21
Pazdan, Maksymilian
Prawo prywatne międzynarodowe
Warszawa
2010
17103 2019-08-21
Ruszkowski, Janusz
Wstęp do studiów europejskich : zagadnienia teoretyczne i metodologiczne
Warszawa
2007
17093 2019-08-21
Skrzydło, Wiesław. Red.
Polskie prawo konstytucyjne
Lublin
2004
17102 2019-08-21
Skrzydło, Wiesław. Red.
Polskie prawo konstytucyjne
Lublin
2008
17088 2019-08-21
Smyczyński, Tadeusz
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Warszawa
2009
17081 2019-08-21
Smyczyński, Tadeusz
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Warszawa
2009
17098 2019-08-21
Szumski, Stanisław
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
Warszawa
2007
17078 2019-08-21
Szumski, Stanisław
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
Warszawa
2007
17099 2019-08-21
Tuleja, Piotr. Red.
Prawo konstytucyjne
Warszawa
1997
17087 2019-08-21
Wierzbowski, Marek (Red.)
Prawo administracyjne
Warszawa
2011
17077 2019-08-21
Augustyn, Witold
Bieszczadzkie łowy
Koszęcin
2016
17051 2019-06-18
Bulgakov, Mihail Afanasʹevič
Mistrz i Małgorzata
Warszawa
1998
17050 2019-06-18
Diodorus
Aethiopica et libyca : (Bibliotheca Historica III) = Starożytności etiopskie i libijskie
Poznań
2018
17062 2019-06-18
Diodorus
Aethiopica et libyca : (Bibliotheca Historica III) = Starożytności etiopskie i libijskie
Poznań
2018
17068 2019-06-18
Kamiński, Aleksander
Kamienie na szaniec
Warszawa
1999
17044 2019-06-18
Kul, Małgorzata
Quantification and modelling of selected consonantal processes of casual speech in American English
Poznań
2018
17067 2019-06-18
Leila
Zmuszona do małżeństwa
Warszawa
2017
17047 2019-06-18
Leśmian, Bolesław
Klechdy sezamowe
Warszawa
1983
17058 2019-06-18
Litmanowicz, Władysław
Szachy od A do Z. N-Z
Warszawa
1987
T. 2 17057 2019-06-18
Myśliwski, Wiesław
Widnokrąg
Kraków
2007
17056 2019-06-18
Rudnicka, Olga
Martwe jezioro
Warszawa
2008
17043 2019-06-18
Trevor-Roper, Hugh Redwald
Ostatnie dni Hitlera
Poznań
1963
17048 2019-06-18
Trevor-Roper, Hugh Redwald
Ostatnie dni Hitlera
Poznań
1966
17049 2019-06-18
Trevor-Roper, Hugh Redwald
Ostatnie dni Hitlera
Poznań
1966
17060 2019-06-18
Wroński, Marek
Zagadka śmierci profesora Mariana Grzybowskiego
Warszawa
2007
17046 2019-06-18
Żylińska, Jadwiga
Piastówny i żony Piastów
Warszawa
1972
17059 2019-06-18
Armstrong, Louis
Moje życie w Nowym Orleanie
Kraków
1974
17040 2019-06-05
Bryll, Ernest
Dramaty i wiersze
Warszawa
1973
17034 2019-06-05
Chastel, André
Sztuka włoska
Warszawa
1978
2 17031 2019-06-05
Duncan, Isadora
Moje życie
Kraków
1969
17041 2019-06-05
Gál, György Sándor
W blasku sławy : powieść o Liszcie
Kraków
1985
17027 2019-06-05
Iwaszkiewicz, Jarosław
Sława i chwała
Warszawa
1973
2 17033 2019-06-05
Janicka, Krystyna
Surrealizm
Warszawa
1973
17030 2019-06-05
Kisielewski, Stefan
Gwiazdozbiór muzyczny
Kraków
1972
17039 2019-06-05
Lawton, Mary
Ignacy Jan Paderewski: pamiętniki
Kraków
1972
2 17038 2019-06-05
Parnicki, Teodor
Tylko Beatrycze
Warszawa
1973
17035 2019-06-05
Poprzęcka, Maria
Akademizm
Warszawa
1977
17028 2019-06-05
Poprzęcka, Maria
Akademizm
Warszawa
1980
17029 2019-06-05

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
Poznań
2011
2 17015 2019-06-04
Bartnik, Ryszard
Inscribed into the past : a comparative study of South African and Northern Irish literary narratives after the political watersheds of the 1990s
Poznań
2017
17014 2019-06-04
Doe, Brian
Południowa Arabia
Warszawa
1979
17026 2019-06-04
Jóźwicki, Rafał
Strategie inwestycyjne
Warszawa
2010
17019 2019-06-04
Kowalski, Włodzimierz Tadeusz
Wielka Koalicja 1941-1945. T. 3, Rok 1945
Warszawa
1977
T. 3 17025 2019-06-04
Balcerowicz-Szkutnik Maria
Metody ilościowe w finansach i rachunkowości
Katowice
2012
16998 2019-05-30
Tokarski Andrzej
Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego
Warszawa
2014
17004 2019-05-30
Zacny, Bogna
Komputerowe wspomaganie analizy danych
Katowice
2012
16993 2019-05-30

Symbolae Europaeae : studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej
Koszalin
2017
Nr 11 / 1 16972 2019-05-29

Symbolae Europaeae : studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej
Koszalin
2017
Nr 12 16973 2019-05-29
Anuszewska, Izabella
Badania rynkowe po polsku
Warszawa
2011
16969 2019-05-29
Machynia, Mariusz
Oficerowie wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego 1777-1794 : spisy : sztab, kawaleria, artyleria, wojska inżynierskie i piechota = Lietuvos didžiosios kunigaikštystės karininkai 1777-1794 : sąrašai : štabas, kavalerija, artilerija, inžinieri
Kraków
1999
16975 2019-05-29
Stęszewski, Jan
Rzeczy, świadomość, nazwy : o muzyce i muzykologii
Poznań
2009
16965 2019-05-29
Wójcik, Rafał (literaturoznawstwo). Red.
Culture of memory : in East Central Europe in the late Middle Ages and the early modern period : conference proceedings, Ciążeń, march 12-14, 2008
Poznań
2008
16968 2019-05-29
Wryk, Ryszard
Narodziny i rozwój Akademickiego Związku Sportowego do roku 1949
Poznań
2014
16974 2019-05-29
Wydra, Wiesław
Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Poznań
2002
16978 2019-05-29
Pobóg-Malinowski, Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945
Londyn
1956
T. 2 16957 2019-05-28
Pobóg-Malinowski, Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945
Londyn
1956
T. 2 16962 2019-05-28
Pobóg-Malinowski, Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945
Londyn
1960
T. 3 16958 2019-05-28
Pobóg-Malinowski, Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945
Londyn
1960
T. 3 16963 2019-05-28
Pobóg-Malinowski, Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski : 1864-1945
Paryż
1953
T. 1 16956 2019-05-28
Pobóg-Malinowski, Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski : 1864-1945
Paryż
1953
T. 1 16961 2019-05-28

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2015
52.1 16933 2019-05-27

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2015
52.2 16932 2019-05-27

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2016
54.2 16931 2019-05-27

Glottodidactica : an international journal of applied linguistics
Poznań
2016
Vol. XLIII/1 16939 2019-05-27

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2014
XLI/3 16934 2019-05-27

Studia Romanica Posnaniensia
Poznań
2014
XLI/4 16935 2019-05-27
Bałutowa, Bronisława
Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich
Warszawa
1971
16942 2019-05-27
Hanulak, Kazimierz. Redaktor
Mały słownik pisarzy świata
Warszawa
1972
16940 2019-05-27
Hołówka, Teresa. Tł.
Język w świetle nauki
Warszawa
1980
16949 2019-05-27
Waligórska-Olejniczak, Beata
Sacrum w drodze : Moskwa-Pietuszki Wieniedikta Jerofiejewa i Pulp Fiction Quentina Tarantino w kluczu montażowego czytania
Poznań
2013
16938 2019-05-27
Zwolińska, Krystyna
Mały słownik terminów plastycznych
Warszawa
1974
16943 2019-05-27
Bogacki, Franciszek
Poczta Polska w Gdańsku
Warszawa
1978
16928 2019-05-22
Bókay, Jànos
Cyganeria i motyle : powieść o Puccinim
Kraków
1971
16906 2019-05-22
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział (Warszawa)
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu : informacja o działalości : 1 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.
Warszawa
2014
16914 2019-05-22
Januszek, Henryk
Podstawy socjologii
Poznań
1997
16916 2019-05-22
Kaczyńska, Alicja
Madame Tussaud
Gdańsk
1997
16927 2019-05-22

Problemy Zarządzania
Warszawa
2015
vol.13, nr 2 (52), t.1 16895 2019-05-21
Barraclough, Geoffrey
Wstęp do historii współczesnej
Warszawa
1964
16905 2019-05-21
Gregori, Alfons. Red.
"Literatury mniejsze" Europy romańskiej. Między historią a mitem
Poznań
2015
2 16899 2019-05-21
Kaczmarek, Zygmunt
Stanisław Runge (1888-1953)
Poznań
2017
16892 2019-05-21
Kaliszan, Jerzy
Russkie omografy
Poznań
2017
16881 2019-05-21
Loba, Anna
Le Réconfort des dames mariées : mariage dans les écrits didactiques adressés aux femmes à la fin Moyen Âge
Poznań
2013
16902 2019-05-21
Raubo, Grzegorz (1966- ). Redaktor
Złoty środek : literatura wobec rozterek, niepokoju i poszukiwania równowagi : studia poświęcone pamięci profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka
Poznań
2017
16883 2019-05-21
Skibski, Krzysztof
Poezja jako iteratura : relacje między elementami języka poetyckiego w wierszu wolnym
Poznań
2017
16888 2019-05-21
Wójcik, Zbigniew
Historia powszechna wiek XVI-XVII
Warszawa
1995
16896 2019-05-21