Lista dubletów


OFERTA DUBLETÓW
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
DLA NAUKOWYCH BIBLIOTEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Aby ułatwić systematyczne przeglądanie listy, będzie ona generowana automatycznie według daty wpisu dubletu. Istnieje też możliwość przeszukiwania według autorów lub tytułów. Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa w Warszawie (w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania danego dubletu). Pozostałe zamówienia naukowych bibliotek krajowych i zagranicznych będą realizowane w kolejności wpływu. Zamówienia prosimy kierować według sygnatur wyłącznie w formie pisemnej - pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Nasz adres:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych
mgr Piotr Hauser
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
piohau@amu.edu.pl

DUPLICATE BOOK SALE
LIBRARY DUPLICATES FROM
POZNAN UNIVERSITY LIBRARY ON OFFER
(VALID FOR RESEARCH AND ACADEMIC LIBRARIES
IN POLAND AND ABROAD)

To facilitate systematic review of the list, it will be automatically generated according to the date of entry of a given duplicate copy. There is also a possibility to modify the list according to authors or titles. The National Library in Warsaw has pre-emptive rights with respect to any relevant material within three months from the date of publishing of a given item in the list. Remaining incoming orders sent by other research libraries from Poland and abroad will be executed on a first come, first served basis. Only written orders for library duplicates will be executed by the Library.

Please send inquiries to:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Acquisitions and Collection Development Department
Section of Utilization of Unwanted Materials
Piotr Hauser MSc
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
POLSKA - POLAND
piohau@amu.edu.plLISTA WEDŁUG DATY OGŁOSZENIA
SZUKAJ WEDŁUG AUTORA
SZUKAJ WEDŁUG TYTUŁU


Autor / Tytuł, podtytuł Miejsce
Rok wydania
Numer(y) Sygnatura Data ogłoszenia
Adelt, Tadeusz
Mała encyklopedia sportu
Warszawa
1984
1 16533 2018-08-23
Andrzejewski, Bolesław
Lingua ac Communitas
Warszawa
2009
Vol. 19 16263 2018-05-10
Babiak, Jerzy
The 2004 enlargement's influence on the labor market in the European Union
Poznań
2007
16452 2018-06-29
Baigent, Michael
Święty Graal, Święta Krew
Warszawa
1994
16438 2018-06-27
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2011
Vol. 7 16392 2018-06-19
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2012
Vol. 11 16410 2018-06-21
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2012
Vol. 12 16411 2018-06-21
Baranowski, Krzysztof
Hobo
Warszawa
2013
16306 2018-05-18
Bartelski, Lesław Marian
Dialog z cieniem powieść
Warszawa
1968
16454 2018-07-03
Bartelski, Lesław Marian
Rajski ogród powieść
Warszawa
1978
16453 2018-07-03
Baszkiewicz, Jan
Rewolucja francuska 1789-1794 społeczeństwo obywatelskie
Warszawa
1983
16224 2018-04-10
Biały, Filip
Political science, politische Wissenchaft i politologija antologia tekstów
Poznań
2017
16446 2018-06-28
Cieplewicz, Mieczysław
Obrona Warszawy 1939 we wspomnieniach : Tadeusz Tomaszewski, Julian Janowski, Marian Porwit, Aleksander Pragłowski, Stanisław Rola-Arciszewski, Tadeusz Kutrzeba
Warszawa
1984
16423 2018-06-25
Dobraczyński, Jan
Najeźdźcy
Katowice
1982
16415 2018-06-22
Dobraczyński, Jan
Święty miecz
Warszawa
1981
16418 2018-06-22
Dobraczyński, Jan
Tylko w jednym życiu wspomnienia
Warszawa
1977
16417 2018-06-22
Dryden, Gordon
Rewolucja w uczeniu
Poznań
2003
16390 2018-06-19
Garlicki, Andrzej
Od Brześcia do maja
Warszawa
1986
16282 2018-05-16
Greene, Judith
Psycholingwistyka Chomsky a psychologia
Warszawa
1977
16337 2018-05-25
Heller, Joseph
Ostatni rozdział czyli Paragraf 22 bis
Warszawa
1994
16419 2018-06-22
Herman, Marian Augustyn
Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów
Warszawa
2006
16389 2018-06-19
Heyduk, Bronisław
Kwiat paproci
Kraków
1983
16216 2018-04-09
Jasienica, Paweł
Tylko o historii
Warszawa
1962
16507 2018-07-13
Juchacz, Piotr W.
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna = Public Philosophy & Democratic Education
Poznań
2014
T. 3, nr 2 16349 2018-06-06
Kępiński, Piotr
Słona mgła
Poznań
2006
16496 2018-07-11
Koch, Andrzej
Prawo spółek handlowych
Kraków
2005
16540 2018-08-23
Kogut, Bogusław
Nietoperze
Warszawa
1965
16451 2018-06-29
Kosman, Marceli
Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa praca zbiorowa
Poznań
2013
Cz. 9 16335 2018-05-23
Koszel, Bogdan
Rocznik Integracji Europejskiej
Poznań
2013
7 16344 2018-05-29
Kotkowska, Elżbieta
Ja - wspólnota w teorii i praktyce
Poznań
2010
16339 2018-05-28
Królczyk, Krzysztof
Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata
Poznań
2011
16315 2018-05-21
Kubacki, Wacław
Literatura na Świecie
Warszawa
2005
11/12 16381 2018-06-12
Kubíček, Jaromír
Moravská zemská knihovna v Brnĕ národní poklad : moderní architektura
Brno
2001
16468 2018-07-05
Kuderowicz, Zbigniew
Filozofia współczesna
Warszawa
1983
T. 1 16281 2018-05-16
Kurosz, Jolanta
Teologia pastoralna materiały do ćwiczeń
Poznań
2012
Cz. 2 16338 2018-05-25
Kwaśnicka, Marta
Wtórna kolonizacja rola gatunku literacko-muzycznego villancico w ewangelizacji Indian Moxo
Poznań
2010
16406 2018-06-21
Marek Andrzej
Prawo karne
Warszawa
2009
16554 2018-08-24
Markov, Walter
Wielka Rewolucja Francuzów 1789
Wrocław
1984
16286 2018-05-16
Maurois, André
W poszukiwaniu Marcela Prousta
Warszawa
1961
16283 2018-05-16
Messud, Claire
Dzieci cesarza
Katowice
2007
16491 2018-07-11
Milewski, Tadeusz
Językoznawstwo
Warszawa
1965
16275 2018-05-15
Obuchowski, Kazimierz
Adaptacja twórcza
Warszawa
1985
16233 2018-04-13
Orzeszkowa, Eliza
Opowiadania
Warszawa
1982
16458 2018-07-04
Ostrowska, Urszula
Język edukacji akademickiej w opinii studentów pedagogiki UMW w Olsztynie i UKW w Bydgoszczy
Bydgoszcz
2008
16391 2018-06-19
Paprocki, Franciszek
Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella (1830-1841)
Poznań
1994
16427 2018-06-26
Połczyńska, Edyta
Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-2000
Poznań
2005
T. 4 16296 2018-05-18
Prus, Bolesław
Faraon
Warszawa
1955
16514 2018-07-13
Robakowski, Kazimierz
Przegląd Politologiczny
Poznań
2011
Nr 2 16470 2018-07-05
Robakowski, Kazimierz
Przegląd Politologiczny
Poznań
2015
R. 20 16303 2018-05-18
Rusiński, Władysław
Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie
Warszawa
1969
16235 2018-04-13
Rusiński, Władysław
Zarys historii gospodarczej powszechnej czasy nowożytne i najnowsze (1500-1949)
Warszawa
1973
16225 2018-04-10
Safjan, Zbigniew
Kanclerz
Warszawa
1987
16212 2018-03-27
Strykowski, Wacław
Media a edukacja
Poznań
2002
16466 2018-07-05
Strzelczyk, Jerzy
Mediewiści 3
Poznań
2015
16237 2018-04-16
Strzyczkowski, Kazimierz
Prawo gospodarcze publiczne
Warszawa
2007
16536 2018-08-23
Śmiałek, Mirosław
Social work between theory and practice
Poznań
2012
Pt. 2 16341 2018-05-28
Tazbir, Janusz
Polska XVII wieku państwo, społeczeństwo, kultura
Warszawa
1969
16291 2018-05-18
Wesoły, Marian
Peitho examina antiqua
Poznań
2016
1 16264 2018-05-10
Wykrętowicz, Stanisław
Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce
Poznań
2012
16336 2018-05-23
Żeromski, Stefan
Opowiadania
Warszawa
1981
16474 2018-07-06
Żmuda, Ryszard
Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
Łódź
2016
R. 9 16473 2018-07-06
Adelt, Tadeusz
Mała encyklopedia sportu
Warszawa
1984
2 16534 2018-08-23
Andrzejewski, Bolesław
Lingua ac Communitas
Poznań
2012
Vol. 22 16357 2018-06-07
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2015
21 16346 2018-05-30
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2016
Vol. 27 16436 2018-06-27
Biały, Filip
Political science, politische Wissenchaft i politologija antologia tekstów
Poznań
2017
16471 2018-07-05
Bielicka, Emilia
Mały słownik pisarzy niemieckich, austriackich i szwajcarskich
Warszawa
1973
16675 2019-02-13
Bielicki, Marian Leon
Serce narodu : antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1879 - 1951
Warszawa
1952
16586 2018-11-28
Bielicki, Marian Leon. Oprac.
Serce narodu : antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1879 - 1954
Warszawa
1954
16608 2019-01-10
Bierzanek, Remigiusz
Prawo międzynarodowe publiczne
Warszawa
1998
16641 2019-01-25
Bierzanek, Remigiusz
Prawo międzynarodowe publiczne
Warszawa
1999
16596 2019-01-09
Bobrinskij, Nikolaj Alekseevič
Zoologia. T. 2, Strunowce
Warszawa
1972
T. 2 16605 2019-01-10
Bobrowski, Dobiesław
Wybrane metody wnioskowania statystycznego
Poznań
2006
16250 2018-05-08
Bogucka Maria
Hołd Pruski
Warszawa
1982
16217 2018-04-09
Bojarski, Marek
Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna
Warszawa
2006
16577 2018-11-28
Buchała, Kazimierz
Polskie prawo karne
Warszawa
1997
16556 2018-10-26
Bugajski, Ryszard
Przesłuchanie : scenariusz filmowy
Paryż
1983
16662 2019-02-13
Buksiński, Tadeusz
Transformations and continuations the case of Central-Eastern Europe
Poznań
2011
16384 2018-06-12
Bulgakov, Mihail Afanas evič
Mistrz i Małgorzata
Warszawa
1997
16658 2019-02-13
Burgin, Richard
Rozmowy z Jorge Luisem Borgesem
Gdańsk
1993
16629 2019-01-23
Carroll, Jonathan
Kraina Chichów
Warszawa
1999
16660 2019-02-13
Chmaj, Marek. Red.
Prawo administracyjne materialne
Warszawa
2005
16559 2018-10-26
Cieślak, Marian
Polskie prawo karne : zarys systemowego ujęcia
Warszawa
1995
16632 2019-01-24
Cieślikowski, Jerzy
Wielka zabawa folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci
Wrocław
1985
16300 2018-05-18
Cieślikowski, Zbigniew
Tajemnice śledztwa KO-1042/27 sprawa generała Zagórskiego
Warszawa
1976
16223 2018-04-10
Ciszewski, Jerzy
Prawo cywilne w pytaniach i odpowiedziach
Warszawa
2007
16633 2019-01-24
Collins, Wilkie
Kobieta w bieli
Warszawa
1988
16661 2019-02-13
Czartkowski, Adam
Fryderyk Chopin
Warszawa
1975
16677 2019-02-13
Czyżak, Agnieszka
Świadectwo rozproszone literatura najnowsza wobec przemian
Poznań
2015
16529 2018-08-22
Daszkiewicz, Wiesław
Prawo karne procesowe : zagadnienia ogólne
Bydgoszcz
2001
T. 2 16636 2019-01-24
Daszkiewicz, Wiesław
Prawo karne procesowe : zagadnienia ogólne. T. 1
Bydgoszcz
2000
T. 1 16635 2019-01-24
Daszkiewicz, Wiesław
Proces karny : część ogólna
Poznań
1996
16639 2019-01-24
Daszkiewicz, Wiesław
Proces karny : część szczególna
Poznań
1996
16573 2018-11-08
Dębiński, Antoni
Prawo rzymskie publiczne
Warszawa
2010
16568 2018-11-07
Dolata, Stanisław
Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym
Warszawa
2009
16558 2018-10-26
Dolnicki, Bogdan
Samorząd terytorialny
Warszawa
2009
16570 2018-11-08
Domarańczyk Zbigniew
Strzały w Delhi
Warszawa
1987
16222 2018-04-10
Dubas, Elżbieta
Uniwersalia w międzykulturowym porównaniu studium polsko - niemieckie
Łódź
2008
16288 2018-05-16
Einstein, Albert
Istota teorii względności
Warszawa
1962
16628 2019-01-23
Faulkner, William
Sartoris
Warszawa
1969
16649 2019-01-30
Flaga-Gieruszyńska, Kinga
Prawo upadłościowe i naprawcze
Warszawa
2009
16575 2018-11-08
Florek, Ludwik
Prawo pracy
Warszawa
2010
16561 2018-10-26
Florek, Ludwik
Prawo pracy
Warszawa
2010
16580 2018-11-28
Galatopoulos, Stelios
Maria Callas : boski potwór
Warszawa
2002
16676 2019-02-13
Gardocki, Lech
Prawo karne
Warszawa
2010
16562 2018-10-26
Gardocki, Lech
Prawo karne
Warszawa
2010
16579 2018-11-28
Garlicki, Andrzej
Przewrót majowy
Warszawa
1987
16285 2018-05-16
Garlicki, Leszek
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu
Warszawa
2002
16604 2019-01-10
Garlicki, Leszek
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu
Warszawa
2008
16637 2019-01-24
Gerhard, Jan
Charles de Gaulle
Warszawa
1975
T. 1 16656 2019-02-13
Gerhard, Jan
Charles de Gaulle
Warszawa
1975
T. 2 16657 2019-02-13
Goethe, Johann Wolfgang von
Listy miłosne
Warszawa
1971
16459 2018-07-04
Gomulicki, Juliusz Wiktor. Wybór
Cztery wieki poezji o Warszawie : antologia
Warszawa
1974
16671 2019-02-13
Góralczyk, Wojciech
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Warszawa
2003
16572 2018-11-08
Góralczyk, Wojciech
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Warszawa
2003
16642 2019-01-25
Górski, Marek. Red.
Prawo ochrony środowiska
Warszawa
2009
16602 2019-01-10
Grabda, Eugeniusz. Red.
Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa
Warszawa
1972
T. 1 16606 2019-01-10
Gromek, Krystyna
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz
Warszawa
2004
16583 2018-11-28
Grzybowski, Konstanty
Historia doktryn politycznych i prawnych : od państwa niewolniczego do rewolucji burżuazyjnych
Warszawa
1967
16652 2019-01-30
Hadaś, Katarzyna
International skill flows academic mobility and brain gain
Poznań
2010
16262 2018-05-10
Halicz, Anna
Mały słownik biologiczny
Warszawa
1961
16685 2019-02-14
Handke, Kwiryna
Przewodnik po językoznawstwie polskim
Ossolineum
1977
16667 2019-02-13
Heinz, Adam
Dzieje językoznawstwa w zarysie
Warszawa
1978
16674 2019-02-13
Hen Józef
Twarz pokerzysty
Warszawa
1970
16450 2018-06-29
Herling-Grudziński, Gustaw
Skrzydła ołtarza
Paryż
1960
16682 2019-02-14
Hugo, Victor
Nędznicy
Warszawa
1986
1 16591 2019-01-09
Hugo, Victor
Nędznicy
Warszawa
1986
2 16592 2019-01-09
Hugo, Victor
Nędznicy
Warszawa
1986
3 16593 2019-01-09
Hugo, Victor
Nędznicy
Warszawa
1986
4 16594 2019-01-09
Iredyński, Ireneusz
Człowiek epoki
Kraków
1975
16612 2019-01-11
Iredyński, Ireneusz
Ołtarz wzniesiony sobie ; Terroryści
Warszawa
1985
16613 2019-01-11
Jaczynowska Maria
Historia starożytnego Rzymu
Warszawa
1984
16221 2018-04-09
Jańczak, Jarosław
Policies and politics of the European Union
Poznań
2010
16261 2018-05-10
Jasienica, Paweł
Polska Piastów
Warszawa
1966
16276 2018-05-15
Jasiński, Roman
Na przełomie epok : muzyka w Warszawie (1910-1927)
Warszawa
1979
16678 2019-02-13
Jędruszczak, Tadeusz. Red.
Historia Polski. T. 4, 1918-1939. Cz. 2, Rozdz. 14-25 (1921-1926)
Warszawa
1978
16684 2019-02-14
Juchacz, Piotr W.
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna = Public Philosophy & Democratic Education
Poznań
2012
Nr 2 16378 2018-06-11
Juchacz, Piotr W.
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna = Public Philosophy & Democratic Education
Poznań
2013
T. 2 16265 2018-05-10
Justyński, Janusz
Historia doktryn polityczno-prawnych
Toruń
2004
16616 2019-01-11
Kleist, Heinrich von
Listy
Warszawa
1983
16456 2018-07-04
Kosidowski, Zenon
Królestwo złotych łez
Warszawa
1961
16610 2019-01-11
Kosman, Marceli
Political culture - historical culture
Poznań
2009
16383 2018-06-12
Kowalska, Samanta
Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski
Poznań
2016
T. 5 16352 2018-06-07
Kozielecki, Józef
Zagadnienia psychologii myślenia
Warszawa
1968
16302 2018-05-18
Krasuski, Jerzy
Historia Rzeszy Niemieckiej : 1871-1945
Poznań
1978
16670 2019-02-13
Kraszewski, Józef Ignacy
Hrabina Cosel
Warszawa
1988
16666 2019-02-13
Kraszewski, Józef Ignacy
Hrabina Cosel
Warszawa
1990
16665 2019-02-13
Kraszewski, Józef Ignacy
Lublana
Warszawa
1986
16455 2018-07-03
Kraszewski, Józef Ignacy
Stara baśń : powieść z IX w.
Ossolineum
1986
16590 2019-01-09
Krugman, Paul Robin
Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka
Warszawa
2007
1 16609 2019-01-11
Krugman, Paul Robin
Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka
Warszawa
2007
2 16603 2019-01-10
Kruszewski, Krzysztof
Zmiana i wiadomość perspektywa dydaktyki ogólnej
Warszawa
1987
16278 2018-05-16
Kubaszczyk, Joanna
Wortbilder und Übersetzungsbilder eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft
Poznań
2011
16371 2018-06-08
Kuczyński Stefan M.
Zawisza Czarny powieść historyczna
Katowice
1980
16213 2018-04-09
Kurkowska, Halina. Redaktor
Językoznawstwo strukturalne : wybór tekstów
Warszawa
1979
16668 2019-02-13
Liszcz, Teresa
Prawo pracy
Warszawa
2009
16555 2018-10-26
Lowry, Malcolm
Pod wulkanem
Warszawa
1966
16659 2019-02-13
Łatuszyński, Grzegorz
Wszystkie chwile są tu i nic być nie przestaje : antologia poezji serbskiej XX wieku. [1, W cieniu wojen i totalizmów]
Warszawa
2008
1 16584 2018-11-28
Maeterlinck, Maurycy
Życie pszczół
Warszawa
1988
16626 2019-01-23
Maisel, Witold
Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku
Poznań
1961
16681 2019-02-14
Maisel, Witold
Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku
Poznań
1963
16680 2019-02-14
Maj Jerzy
Mój wierszorys
Poznań
2012
16236 2018-04-16
Majchrzycka-Guzowska, Alina
Finanse i prawo finansowe
Warszawa
2007
16557 2018-10-26
Makowski, Jerzy
Geografia fizyczna świata
Warszawa
2004
16601 2019-01-10
Marek, Andrzej
Prawo karne
Warszawa
2007
16620 2019-01-23
Mayntz, Renate
Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej
Warszawa
1985
16424 2018-06-25
Mniszek, Helena
Trędowata : powieść
Warszawa
1991
T. 2 16589 2019-01-09
Mniszek, Helena
Trędowata : powieść. T. 1
Warszawa
1991
T. 1 16588 2019-01-09
Moskałyk, Jarosław
Bóg dialogu
Poznań
2009
16409 2018-06-21
Motyka, Krzysztof
Prawa człowieka : wprowadzenie, wybór źródeł
Lublin
2001
16634 2019-01-24
Murawski, Roman
Filozofia matematyki : zarys dziejów
Warszawa
2001
16582 2018-11-28
Murawski, Roman
Filozofia matematyki : zarys dziejów
Warszawa
2001
16640 2019-01-24
Najlepszy, Eugeniusz
Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw
Poznań
1993
16650 2019-01-30
Newcomb, Theodore M.
Psychologia społeczna studium interakcji ludzkich
Warszawa
1965
16226 2018-04-11
Newerly, Igor
Zostało z uczty bogów
Warszawa
1989
16664 2019-02-13
Nowak, Stefan
Metodologia badań socjologicznych zagadnienia ogólne
Warszawa
1970
16230 2018-04-12
Odum, Eugene Pleasants
Podstawy ekologii
Warszawa
1963
16607 2019-01-10
Ożóg-Winiarska, Zofia
Prasa warszawska lat 1815-1830 wobec wielkich wydarzeń, rozwoju kultury i cywilizacji w kraju i na świecie (wybór publikacji)
Kielce
2013
16298 2018-05-18
Paszkiewicz Elżbieta
Struktura teorii psychologicznych behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna
Warszawa
1983
16231 2018-04-13
Pawłowski, Tadeusz
Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych
Warszawa
1978
16280 2018-05-16
Pearson, Allen T.
Nauczyciel teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli
Warszawa
1994
16387 2018-06-18
Piątowski, Józef Stanisław
Prawo spadkowe : zarys wykładu
Warszawa
2002
16643 2019-01-25
Piber, Andrzej
Droga do sławy : Ignacy Paderewski w latach 1860-1902
Warszawa
1982
16673 2019-02-13
Podhajski, Marek. Red.
Muzyka radziecka : problematyka - recepcja : materiały z sesji
Gdańsk
1975
16663 2019-02-13
Popkin, Richard Henry
Filozofia
Poznań
1994
16621 2019-01-23
Potok Magda
El malestar la narrativa de mujeres en la España contemporánea
Poznań
2010
16414 2018-06-22
Puppel, Stanisław
A concise guide to psycholinguistics
Poznań
1996
16305 2018-05-18
Rodkiewicz, Bohdan
Zarys genetyki
Warszawa
1974
16595 2019-01-09
Rogalska, Stanisława
Podstawy cytogenetyki roślin
Warszawa
2005
16614 2019-01-11
Roman, Ewa
Social work between theory and practice
Poznań
2011
Pt. 1 16340 2018-05-28
Rudnicka Halina
Uczniowie Spartakusa
Warszawa
1974
16219 2018-04-09
Ryszka Franciszek
Państwo stanu wyjątkowego rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy
Wrocław
1974
16214 2018-04-09
Schaff, Adam
Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki
Wrocław
1980
16290 2018-05-18
Schwerdtfeger, Malin
Kawiarnia Saratoga
Warszawa
2005
16489 2018-07-10
Skorupka, Stanisław
Słownik wyrazów bliskoznacznych
Warszawa
1971
16482 2018-07-10
Skowrońska-Bocian, Elżbieta
Prawo spadkowe
Warszawa
2009
16576 2018-11-28
Skowroński, Andrzej. Oprac.
Świat współczesny : wybór materiałów
Warszawa
1960
16683 2019-02-14
Skrok Zdzisław
Wyjście z kamiennego świata
Warszawa
1986
16218 2018-04-09
Skuratowicz, Jan
Dwory i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim
Poznań
1981
16611 2019-01-11
Słowacki, Juliusz
Beniowski
Wrocław
1985
16457 2018-07-04
Solženicyn, Aleksandr Isaevič
Oddział chorych na raka
Warszawa
1997
16587 2019-01-09
Stelmachowski, Andrzej
Prawo rolne
Warszawa
2006
16541 2018-08-23
Tajsner, Przemysław
From lexical selection to sentence formation a course in understanding (English) syntax
Poznań
2012
16382 2018-06-12
Talejko, Eugeniusz
Problemy psychologii pracy
Poznań
1979
16227 2018-04-11
Tolstoj, Lev Nikolaevič
Wojna i pokój
Warszawa
1970
1 16622 2019-01-23
Tolstoj, Lev Nikolaevič
Wojna i pokój
Warszawa
1970
2 16623 2019-01-23
Tolstoj, Lev Nikolaevič
Wojna i pokój
Warszawa
1970
3 16624 2019-01-23
Tolstoj, Lev Nikolaevič
Wojna i pokój
Warszawa
1970
4 16625 2019-01-23
Tomaszkiewicz, Teresa
Scripta manent - res novae
Poznań
2013
16256 2018-05-09
Ura, Elżbieta
Prawo administracyjne
Warszawa
2008
16538 2018-08-23
Varian, Hal R.
Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne
Warszawa
2002
16618 2019-01-11
Wesoły, Marian
Peitho examina antiqua
Poznań
2010
1 16356 2018-06-07
Wesoły, Marian
Peitho examina antiqua
Poznań
2013
1 16350 2018-06-06
Wilkinson, Richard G.
Duch równości tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej
Warszawa
2011
16425 2018-06-26
Wisłocki, Jerzy
Organizacja prawna poznańskiego rzemiosła w XVI i XVII wieku
Poznań
1964
16679 2019-02-14
Witczak, Hanna
Prawo cywilne część ogólna
Warszawa
2011
16546 2018-08-23
Witkowski, Rafał. Red.
Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku
Poznań
2011
16669 2019-02-13
Włodarski, Ziemowit
Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania
Warszawa
1976
16548 2018-08-24
Wołos, Marta
Koncepcja "gry językowej" Wittgensteina w świetle badań współczesnego językoznawstwa
Kraków
2002
16547 2018-08-24
Ziętarska, Jadwiga
Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego Oświecenia
Ossolineum
1969
16627 2019-01-23
Zimmermann, Jan
Prawo administracyjne
Warszawa
2008
16597 2019-01-09
Żmichowska Narcyza
Poganka
Kraków
2003
16494 2018-07-11
Żyromski, Marek
The three Mosca, Pareto and Michels
Poznań
2012
16347 2018-05-30