Lista dubletów


OFERTA DUBLETÓW
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
DLA NAUKOWYCH BIBLIOTEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Aby ułatwić systematyczne przeglądanie listy, będzie ona generowana automatycznie według daty wpisu dubletu. Istnieje też możliwość przeszukiwania według autorów lub tytułów. Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa w Warszawie (w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania danego dubletu). Pozostałe zamówienia naukowych bibliotek krajowych i zagranicznych będą realizowane w kolejności wpływu. Zamówienia prosimy kierować według sygnatur wyłącznie w formie pisemnej - pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Nasz adres:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych
mgr Piotr Hauser
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
piohau@amu.edu.pl

DUPLICATE BOOK SALE
LIBRARY DUPLICATES FROM
POZNAN UNIVERSITY LIBRARY ON OFFER
(VALID FOR RESEARCH AND ACADEMIC LIBRARIES
IN POLAND AND ABROAD)

To facilitate systematic review of the list, it will be automatically generated according to the date of entry of a given duplicate copy. There is also a possibility to modify the list according to authors or titles. The National Library in Warsaw has pre-emptive rights with respect to any relevant material within three months from the date of publishing of a given item in the list. Remaining incoming orders sent by other research libraries from Poland and abroad will be executed on a first come, first served basis. Only written orders for library duplicates will be executed by the Library.

Please send inquiries to:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Acquisitions and Collection Development Department
Section of Utilization of Unwanted Materials
Piotr Hauser MSc
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
POLSKA - POLAND
piohau@amu.edu.plLISTA WEDŁUG DATY OGŁOSZENIA
SZUKAJ WEDŁUG AUTORA
SZUKAJ WEDŁUG TYTUŁU


Autor / Tytuł, podtytuł Miejsce
Rok wydania
Numer(y) Sygnatura Data ogłoszenia
Bielicki, Marian Leon
Serce narodu : antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1879 - 1951
Warszawa
1952
16586 2018-11-28
Puppel, Stanisław
A concise guide to psycholinguistics
Poznań
1996
16305 2018-05-18
Obuchowski, Kazimierz
Adaptacja twórcza
Warszawa
1985
16233 2018-04-13

Albo albo problemy psychologii i kultury
Warszawa
2000
16420 2018-06-22
Słowacki, Juliusz
Beniowski
Wrocław
1985
16457 2018-07-04
Połczyńska, Edyta
Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-2000
Poznań
2005
T. 4 16296 2018-05-18

Biblioteka
Poznań
2009
Nr 13 16354 2018-06-07

Biblioteka
Poznań
2010
Nr 14 16407 2018-06-21

Biblioteka
Poznań
2011
Nr 15 16408 2018-06-21

Biblioteka
Poznań
2013
Nr 17 16397 2018-06-19

Biblioteka
Poznań
2014
18 16267 2018-05-10

Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji działania i codzienność : materiały konferencyjne, Poznań, 15-17 czerwca 2005
Poznań
2005
T. 1 16467 2018-07-05

Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji działania i codzienność materiały konferencyjne, Poznań, 15-17 czerwca 2005
Poznań
2005
T. 2 16469 2018-07-05
Moskałyk, Jarosław
Bóg dialogu
Poznań
2009
16409 2018-06-21

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2013
Vol. 15 16434 2018-06-26

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2014
Vol. 18 16412 2018-06-21

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2017
Vol. 29 16394 2018-06-19

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2011
Vol. 8 16432 2018-06-26

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2012
Vol. 10 16433 2018-06-26

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2013
T. 13 16323 2018-05-22

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2013
T. 14 16324 2018-05-22

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2015
Vol. 23 16435 2018-06-26

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2015
Vol. 24 16393 2018-06-19

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2016
26 16326 2018-05-22

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2016
T. 25 16325 2018-05-22

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2017
Vol. 30 16395 2018-06-19
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2011
Vol. 7 16392 2018-06-19
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2012
Vol. 11 16410 2018-06-21
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2012
Vol. 12 16411 2018-06-21
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2015
21 16346 2018-05-30
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2016
Vol. 27 16436 2018-06-27

Czas Przeszły poznańskie studia historyczne
Poznań
2015
T. 2 16355 2018-06-07

Dialog miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, teatralnej, filmowej, radiowej, telewizyjnej
Warszawa
2006
2 16428 2018-06-26

Dialog miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej
Warszawa
2006
R. 51, nr 4 16413 2018-06-21

Dialog miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej teatralnej, filmowej, radiowej, telewizyjnej
Warszawa
2006
3 16429 2018-06-26

Dialog = Pheniben pismo Stowarzyszenia Romów w Polsce
Oswięcim
2017
nr 22 16479 2018-07-10

Dialog = Pheniben pismo Stowarzyszenia Romów w Polsce
Oświęcim
2017
Nr 1 16499 2018-07-11

Dialog = Pheniben pismo Stowarzyszenia Romów w Polsce
Oświęcim
2017
nr 23 16480 2018-07-10

Dialog = Pheniben pismo Stowarzyszenia Romów w Polsce
Oświęcim
2017
nr 24 16481 2018-07-10
Bartelski, Lesław Marian
Dialog z cieniem powieść
Warszawa
1968
16454 2018-07-03
Wilkinson, Richard G.
Duch równości tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej
Warszawa
2011
16425 2018-06-26
Messud, Claire
Dzieci cesarza
Katowice
2007
16491 2018-07-11
Kowalska, Samanta
Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski
Poznań
2016
T. 5 16352 2018-06-07
Heinz, Adam
Dzieje językoznawstwa w zarysie
Warszawa
1978
16271 2018-05-15
Cieśla, Michał
Dzieje nauki języków obcych w zarysie monografia z zakresu historii kultury
Warszawa
1974
16289 2018-05-16

Ecclesia Studia z Dziejów Wielkopolski
Poznań
2013
8 16345 2018-05-29
Potok Magda
El malestar la narrativa de mujeres en la España contemporánea
Poznań
2010
16414 2018-06-22
Prus, Bolesław
Faraon
Warszawa
1955
16514 2018-07-13

Filozofia Chrześcijańska = Christian Philosophy
Poznań
2011
T. 8 16358 2018-06-07

Filozofia Chrześcijańska = Christian Philosophy
Poznań
2011
T. 8 16363 2018-06-07

Filozofia Chrześcijańska = Christian Philosophy
Poznań
2012
T. 9 16359 2018-06-07

Filozofia Chrześcijańska = Christian Philosophy
Poznań
2016
T. 13 16437 2018-06-27
Murawski, Roman
Filozofia matematyki : zarys dziejów
Warszawa
2001
16582 2018-11-28
Juchacz, Piotr W.
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna = Public Philosophy & Democratic Education
Poznań
2014
T. 3, nr 2 16349 2018-06-06
Juchacz, Piotr W.
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna = Public Philosophy & Democratic Education
Poznań
2012
Nr 2 16378 2018-06-11
Juchacz, Piotr W.
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna = Public Philosophy & Democratic Education
Poznań
2013
T. 2 16265 2018-05-10
Kuderowicz, Zbigniew
Filozofia współczesna
Warszawa
1983
T. 1 16281 2018-05-16
Majchrzycka-Guzowska, Alina
Finanse i prawo finansowe
Warszawa
2007
16557 2018-10-26
Żmuda, Ryszard
Forum Bibliotek Medycznych = Medical Library Forum
Łódź
2016
R. 9 16473 2018-07-06
Tajsner, Przemysław
From lexical selection to sentence formation a course in understanding (English) syntax
Poznań
2012
16382 2018-06-12

Functiones et Approximatio commentarii mathematici
Poznań
2010
43.2 16403 2018-06-20

Functiones et Approximatio commentarii mathematici
Poznań
2011
44.1 16404 2018-06-20
Gawarkiewicz, Roman
Glottodydaktyczne i kulturowe aspekty komunikacji językowej księga jubileuszowa poświęcona 70-leciu profesor Krystyny Iwan
Szczecin
2004
16445 2018-06-28
Roszkowski, Wojciech
Historia Polski, 1914-2001
Warszawa
2002
16571 2018-11-08
Jaczynowska Maria
Historia starożytnego Rzymu
Warszawa
1984
16221 2018-04-09
Baranowski, Krzysztof
Hobo
Warszawa
2013
16306 2018-05-18
Bogucka Maria
Hołd Pruski
Warszawa
1982
16217 2018-04-09

Images the international journal of european film, performing arts and audiovisual communication
Poznań
2015
nr 25 16486 2018-07-10
Barcz, Jan
Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji
Warszawa
2008
16574 2018-11-08
Hadaś, Katarzyna
International skill flows academic mobility and brain gain
Poznań
2010
16262 2018-05-10
Kotkowska, Elżbieta
Ja - wspólnota w teorii i praktyce
Poznań
2010
16339 2018-05-28
Ostrowska, Urszula
Język edukacji akademickiej w opinii studentów pedagogiki UMW w Olsztynie i UKW w Bydgoszczy
Bydgoszcz
2008
16391 2018-06-19
Milewski, Tadeusz
Językoznawstwo
Warszawa
1965
16275 2018-05-15
Safjan, Zbigniew
Kanclerz
Warszawa
1987
16212 2018-03-27
Schwerdtfeger, Malin
Kawiarnia Saratoga
Warszawa
2005
16489 2018-07-10
Gromek, Krystyna
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz
Warszawa
2004
16583 2018-11-28
Wołos, Marta
Koncepcja "gry językowej" Wittgensteina w świetle badań współczesnego językoznawstwa
Kraków
2002
16547 2018-08-24
Raszewski, Zbigniew
Krótka historia teatru polskiego
Warszawa
1977
16567 2018-11-07
Heyduk, Bronisław
Kwiat paproci
Kraków
1983
16216 2018-04-09
Andrzejewski, Bolesław
Lingua ac Communitas
Warszawa
2009
Vol. 19 16263 2018-05-10
Andrzejewski, Bolesław
Lingua ac Communitas
Poznań
2012
Vol. 22 16357 2018-06-07
Kleist, Heinrich von
Listy
Warszawa
1983
16456 2018-07-04
Goethe, Johann Wolfgang von
Listy miłosne
Warszawa
1971
16459 2018-07-04
Kubacki, Wacław
Literatura na Świecie
Warszawa
2005
11/12 16381 2018-06-12

Lituanistica istorija, archeologija, kalba, literatura, tautosaka, etnografija, menas
Vilnius
2016
Nr 3 16492 2018-07-11

Lituanistica istorija, archeologija, kalba, literatura, tautosaka, etnografija, menas
Vilnius
2016
Nr 4 16493 2018-07-11

Lokalne polityki pamięci zmarłych "cmentarze nieistniejących cmentarzy" w Gdańsku i Wrocławiu
Poznań
2016
16319 2018-05-21
Kraszewski, Józef Ignacy
Lublana
Warszawa
1986
16455 2018-07-03
Adelt, Tadeusz
Mała encyklopedia sportu
Warszawa
1984
1 16533 2018-08-23
Adelt, Tadeusz
Mała encyklopedia sportu
Warszawa
1984
2 16534 2018-08-23
Strykowski, Wacław
Media a edukacja
Poznań
2002
16466 2018-07-05
Strzelczyk, Jerzy
Mediewiści 3
Poznań
2015
16237 2018-04-16
Nowak, Stefan
Metodologia badań socjologicznych zagadnienia ogólne
Warszawa
1970
16230 2018-04-12
Kubíček, Jaromír
Moravská zemská knihovna v Brnĕ národní poklad : moderní architektura
Brno
2001
16468 2018-07-05
Maj Jerzy
Mój wierszorys
Poznań
2012
16236 2018-04-16
Kosman, Marceli
Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa praca zbiorowa
Poznań
2013
Cz. 9 16335 2018-05-23
Dobraczyński, Jan
Najeźdźcy
Katowice
1982
16415 2018-06-22
Pearson, Allen T.
Nauczyciel teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli
Warszawa
1994
16387 2018-06-18
Kogut, Bogusław
Nietoperze
Warszawa
1965
16451 2018-06-29
Cieplewicz, Mieczysław
Obrona Warszawy 1939 we wspomnieniach : Tadeusz Tomaszewski, Julian Janowski, Marian Porwit, Aleksander Pragłowski, Stanisław Rola-Arciszewski, Tadeusz Kutrzeba
Warszawa
1984
16423 2018-06-25
Wykrętowicz, Stanisław
Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce
Poznań
2012
16336 2018-05-23
Garlicki, Andrzej
Od Brześcia do maja
Warszawa
1986
16282 2018-05-16
Orzeszkowa, Eliza
Opowiadania
Warszawa
1982
16458 2018-07-04
Żeromski, Stefan
Opowiadania
Warszawa
1981
16474 2018-07-06
Heller, Joseph
Ostatni rozdział czyli Paragraf 22 bis
Warszawa
1994
16419 2018-06-22
Ryszka Franciszek
Państwo stanu wyjątkowego rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy
Wrocław
1974
16214 2018-04-09
Wesoły, Marian
Peitho examina antiqua
Poznań
2010
1 16356 2018-06-07
Wesoły, Marian
Peitho examina antiqua
Poznań
2016
1 16264 2018-05-10
Wesoły, Marian
Peitho examina antiqua
Poznań
2013
1 16350 2018-06-06
Herman, Marian Augustyn
Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów
Warszawa
2006
16389 2018-06-19
Dolata, Stanisław
Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym
Warszawa
2009
16558 2018-10-26
Żmichowska Narcyza
Poganka
Kraków
2003
16494 2018-07-11

Pogranicza językoznawstwa polonistycznego prace dedykowane Profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach
Poznań
2015
16485 2018-07-10
Jańczak, Jarosław
Policies and politics of the European Union
Poznań
2010
16261 2018-05-10
Kosman, Marceli
Political culture - historical culture
Poznań
2009
16383 2018-06-12
Biały, Filip
Political science, politische Wissenchaft i politologija antologia tekstów
Poznań
2017
16446 2018-06-28
Biały, Filip
Political science, politische Wissenchaft i politologija antologia tekstów
Poznań
2017
16471 2018-07-05
Jasienica, Paweł
Polska Piastów
Warszawa
1966
16276 2018-05-15
Tazbir, Janusz
Polska XVII wieku państwo, społeczeństwo, kultura
Warszawa
1969
16291 2018-05-18
Buchała, Kazimierz
Polskie prawo karne
Warszawa
1997
16556 2018-10-26

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Poznań
2016
16353 2018-06-07

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Poznań
2016
16318 2018-05-21

Poznańskie Studia Teologiczne
Poznań
2012
T. 26 16351 2018-06-07

Prace Językoznawcze
Olsztyn
2017
19/2 16477 2018-07-10

Prace Językoznawcze
Olsztyn
2017
19/3 16478 2018-07-10
Ożóg-Winiarska, Zofia
Prasa warszawska lat 1815-1830 wobec wielkich wydarzeń, rozwoju kultury i cywilizacji w kraju i na świecie (wybór publikacji)
Kielce
2013
16298 2018-05-18

Prawny i Ekonomiczny Przegląd Prawa Gospodarczego zeszyt studencki Koła Naukowego Prawa Gospodarczego
Poznań
2011
2 16253 2018-05-08
Ura, Elżbieta
Prawo administracyjne
Warszawa
2008
16538 2018-08-23
Chmaj, Marek. Red.
Prawo administracyjne materialne
Warszawa
2005
16559 2018-10-26
Witczak, Hanna
Prawo cywilne część ogólna
Warszawa
2011
16546 2018-08-23
Brzeziński, Bogumił
Prawo finansów publicznych
Toruń
2010
16560 2018-10-26
Strzyczkowski, Kazimierz
Prawo gospodarcze publiczne
Warszawa
2007
16536 2018-08-23
Marek Andrzej
Prawo karne
Warszawa
2009
16554 2018-08-24
Gardocki, Lech
Prawo karne
Warszawa
2010
16562 2018-10-26
Gardocki, Lech
Prawo karne
Warszawa
2010
16579 2018-11-28
Bojarski, Marek
Prawo karne materialne : część ogólna i szczególna
Warszawa
2006
16577 2018-11-28
Góralczyk, Wojciech
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Warszawa
2003
16572 2018-11-08
Florek, Ludwik
Prawo pracy
Warszawa
2010
16561 2018-10-26
Florek, Ludwik
Prawo pracy
Warszawa
2010
16580 2018-11-28
Liszcz, Teresa
Prawo pracy
Warszawa
2009
16555 2018-10-26
Stelmachowski, Andrzej
Prawo rolne
Warszawa
2006
16541 2018-08-23
Chłopecki, Aleksander
Prawo rynku kapitałowego
Warszawa
2011
16578 2018-11-28
Gniewek, Edward
Prawo rzeczowe
Warszawa
2010
16581 2018-11-28
Brzozowski, Adam
Prawo rzeczowe : zarys wykładu
Warszawa
2012
16565 2018-11-07
Dębiński, Antoni
Prawo rzymskie publiczne
Warszawa
2010
16568 2018-11-07
Kaltenbek-Skarbek
Prawo spadkowe
Warszawa
2011
16545 2018-08-23
Skowrońska-Bocian, Elżbieta
Prawo spadkowe
Warszawa
2009
16576 2018-11-28
Koch, Andrzej
Prawo spółek handlowych
Kraków
2005
16540 2018-08-23
Flaga-Gieruszyńska, Kinga
Prawo upadłościowe i naprawcze
Warszawa
2009
16575 2018-11-08

Preteksty czasopismo koła studentów filozofii
Poznań
2007
Nr 8 16440 2018-06-27
Talejko, Eugeniusz
Problemy psychologii pracy
Poznań
1979
16227 2018-04-11
Daszkiewicz, Wiesław
Proces karny : część szczególna
Poznań
1996
16573 2018-11-08

Przegląd Politologiczny
Poznań
2007
Nr 4 16498 2018-07-11

Przegląd Politologiczny
Poznań
2010
Nr 1 16465 2018-07-05

Przegląd Politologiczny
Poznań
2013
Nr 2 16360 2018-06-07

Przegląd Politologiczny
Poznań
2013
Nr 3 16361 2018-06-07
Robakowski, Kazimierz
Przegląd Politologiczny
Poznań
2011
Nr 2 16470 2018-07-05
Robakowski, Kazimierz
Przegląd Politologiczny
Poznań
2015
R. 20 16303 2018-05-18

Przestrzenie Teorii
Poznań
2015
23 16487 2018-07-10
Garlicki, Andrzej
Przewrót majowy
Warszawa
1987
16285 2018-05-16
Greene, Judith
Psycholingwistyka Chomsky a psychologia
Warszawa
1977
16337 2018-05-25
Newcomb, Theodore M.
Psychologia społeczna studium interakcji ludzkich
Warszawa
1965
16226 2018-04-11
Włodarski, Ziemowit
Psychologiczne prawidłowości uczenia się i nauczania
Warszawa
1976
16548 2018-08-24
Bartelski, Lesław Marian
Rajski ogród powieść
Warszawa
1978
16453 2018-07-03

Refleksje pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM
Poznań
2010
Nr 2 16439 2018-06-27
Baszkiewicz, Jan
Rewolucja francuska 1789-1794 społeczeństwo obywatelskie
Warszawa
1983
16224 2018-04-10
Dryden, Gordon
Rewolucja w uczeniu
Poznań
2003
16390 2018-06-19
Czabański, Adam
Rezygnacja z życia w obliczu klęski żywiołowej powódź 1997 roku w Polsce
Poznań
2005
16495 2018-07-11
Koszel, Bogdan
Rocznik Integracji Europejskiej
Poznań
2013
7 16344 2018-05-29
Rusiński, Władysław
Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie
Warszawa
1969
16235 2018-04-13
Dolnicki, Bogdan
Samorząd terytorialny
Warszawa
2009
16570 2018-11-08
Tomaszkiewicz, Teresa
Scripta manent - res novae
Poznań
2013
16256 2018-05-09

Scripta Neophilologica Posnaniensia rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu
Poznań
2017
16376 2018-06-08
Kępiński, Piotr
Słona mgła
Poznań
2006
16496 2018-07-11
Skorupka, Stanisław
Słownik wyrazów bliskoznacznych
Warszawa
1971
16482 2018-07-10
Śmiałek, Mirosław
Social work between theory and practice
Poznań
2012
Pt. 2 16341 2018-05-28
Roman, Ewa
Social work between theory and practice
Poznań
2011
Pt. 1 16340 2018-05-28

Sprawy Wschodnie czasopismo Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań
2008
z. 1/2 16252 2018-05-08
Paszkiewicz Elżbieta
Struktura teorii psychologicznych behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna
Warszawa
1983
16231 2018-04-13
Domarańczyk Zbigniew
Strzały w Delhi
Warszawa
1987
16222 2018-04-10

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2013
Vol. 48/1 16364 2018-06-08

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2013
Vol. 48/2-3 16365 2018-06-08

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2014
Vol. 49/1 16366 2018-06-08

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2014
Vol. 49/3 16367 2018-06-08

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2015
50/4 16327 2018-05-22

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2015
Vol. 49/4 16368 2018-06-08

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2015
Vol. 50/1 16369 2018-06-08

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2016
51/1 16328 2018-05-22

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2016
51/2 16329 2018-05-22

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2016
51/3 16330 2018-05-23

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2016
51/4 16331 2018-05-23

Studia Kulturoznawcze
Poznań
2011
Nr 1 16441 2018-06-27
Królczyk, Krzysztof
Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata
Poznań
2011
16315 2018-05-21

Studia Metodologiczne = Dissertationes Methodologicae zeszyty poświęcone integracji nauki
Poznań
2014
16484 2018-07-10

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne = Central European Political Studies
Poznań
2010
4 16430 2018-06-26

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne = Central European Political Studies
Poznań
2011
4 16431 2018-06-26

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne = Central European Political Studies
Poznań
2012
4 16348 2018-05-30
Czyżak, Agnieszka
Świadectwo rozproszone literatura najnowsza wobec przemian
Poznań
2015
16529 2018-08-22
Baigent, Michael
Święty Graal, Święta Krew
Warszawa
1994
16438 2018-06-27
Dobraczyński, Jan
Święty miecz
Warszawa
1981
16418 2018-06-22
Cieślikowski, Zbigniew
Tajemnice śledztwa KO-1042/27 sprawa generała Zagórskiego
Warszawa
1976
16223 2018-04-10

Teologia i Moralność
Poznań
2014
1 16266 2018-05-10
Kurosz, Jolanta
Teologia pastoralna materiały do ćwiczeń
Poznań
2012
Cz. 2 16338 2018-05-25

Teologia pastoralna : materiały do ćwiczeń. Cz. 1, Teologia pastoralna fundamentalna materiały do ćwiczeń. Teologia pastoralna fundamentalna
Poznań
2009
Cz. 1 16379 2018-06-11

Teologia Patrystyczna = Patristic Theology
Poznań
2015
T. 12 16362 2018-06-07
Babiak, Jerzy
The 2004 enlargement's influence on the labor market in the European Union
Poznań
2007
16452 2018-06-29
Żyromski, Marek
The three Mosca, Pareto and Michels
Poznań
2012
16347 2018-05-30
Buksiński, Tadeusz
Transformations and continuations the case of Central-Eastern Europe
Poznań
2011
16384 2018-06-12
Hen Józef
Twarz pokerzysty
Warszawa
1970
16450 2018-06-29
Pawłowski, Tadeusz
Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych
Warszawa
1978
16280 2018-05-16
Jasienica, Paweł
Tylko o historii
Warszawa
1962
16507 2018-07-13
Dobraczyński, Jan
Tylko w jednym życiu wspomnienia
Warszawa
1977
16417 2018-06-22
Rudnicka Halina
Uczniowie Spartakusa
Warszawa
1974
16219 2018-04-09

Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce - potencjał, możliwości, potrzeby materiały z konferencji naukowej z okazji 50-lecia Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Bydgoszcz-Klonowo
Bydgoszcz
2002
16464 2018-07-05
Dubas, Elżbieta
Uniwersalia w międzykulturowym porównaniu studium polsko - niemieckie
Łódź
2008
16288 2018-05-16
Maurois, André
W poszukiwaniu Marcela Prousta
Warszawa
1961
16283 2018-05-16
Markov, Walter
Wielka Rewolucja Francuzów 1789
Wrocław
1984
16286 2018-05-16
Cieślikowski, Jerzy
Wielka zabawa folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci
Wrocław
1985
16300 2018-05-18
Paprocki, Franciszek
Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella (1830-1841)
Poznań
1994
16427 2018-06-26

Wobec indyferencji o możliwości konstytuowania całości poindyferencjalnej. Pirron i Hölderlin na ścieżkach indyferencji (aspekt wolności)
Poznań
2013
T. 1 16260 2018-05-10
Kubaszczyk, Joanna
Wortbilder und Übersetzungsbilder eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft
Poznań
2011
16371 2018-06-08
Mayntz, Renate
Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej
Warszawa
1985
16424 2018-06-25
Łatuszyński, Grzegorz
Wszystkie chwile są tu i nic być nie przestaje : antologia poezji serbskiej XX wieku. [1, W cieniu wojen i totalizmów]
Warszawa
2008
1 16584 2018-11-28
Kwaśnicka, Marta
Wtórna kolonizacja rola gatunku literacko-muzycznego villancico w ewangelizacji Indian Moxo
Poznań
2010
16406 2018-06-21
Bobrowski, Dobiesław
Wybrane metody wnioskowania statystycznego
Poznań
2006
16250 2018-05-08
Skrok Zdzisław
Wyjście z kamiennego świata
Warszawa
1986
16218 2018-04-09
Kozielecki, Józef
Zagadnienia psychologii myślenia
Warszawa
1968
16302 2018-05-18
Schaff, Adam
Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki
Wrocław
1980
16290 2018-05-18
Rusiński, Władysław
Zarys historii gospodarczej powszechnej czasy nowożytne i najnowsze (1500-1949)
Warszawa
1973
16225 2018-04-10
Kuczyński Stefan M.
Zawisza Czarny powieść historyczna
Katowice
1980
16213 2018-04-09
Kruszewski, Krzysztof
Zmiana i wiadomość perspektywa dydaktyki ogólnej
Warszawa
1987
16278 2018-05-16