Lista dubletów


OFERTA DUBLETÓW
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
DLA NAUKOWYCH BIBLIOTEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Aby ułatwić systematyczne przeglądanie listy, będzie ona generowana automatycznie według daty wpisu dubletu. Istnieje też możliwość przeszukiwania według autorów lub tytułów. Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa w Warszawie (w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania danego dubletu). Pozostałe zamówienia naukowych bibliotek krajowych i zagranicznych będą realizowane w kolejności wpływu. Zamówienia prosimy kierować według sygnatur wyłącznie w formie pisemnej - pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Nasz adres:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych
mgr Aneta Walczak
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
anetaw@amu.edu.pl

DUPLICATE BOOK SALE
LIBRARY DUPLICATES FROM
POZNAN UNIVERSITY LIBRARY ON OFFER
(VALID FOR RESEARCH AND ACADEMIC LIBRARIES
IN POLAND AND ABROAD)

To facilitate systematic review of the list, it will be automatically generated according to the date of entry of a given duplicate copy. There is also a possibility to modify the list according to authors or titles. The National Library in Warsaw has pre-emptive rights with respect to any relevant material within three months from the date of publishing of a given item in the list. Remaining incoming orders sent by other research libraries from Poland and abroad will be executed on a first come, first served basis. Only written orders for library duplicates will be executed by the Library.

Please send inquiries to:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Acquisitions and Collection Development Department
Section of Utilization of Unwanted Materials
Aneta Walczak MSc
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
POLSKA - POLAND
anetaw@amu.edu.pl



LISTA WEDŁUG DATY OGŁOSZENIA
SZUKAJ WEDŁUG AUTORA
SZUKAJ WEDŁUG TYTUŁU


Autor / Tytuł, podtytuł Miejsce
Rok wydania
Numer(y) Sygnatura Data ogłoszenia
Krąpiec, Mieczysław Albert
Język i świat realny
Lublin
1985
16245 2018-05-08
Zamojski, Jan Eugeniusz
Polska - Hiszpania migracje
Warszawa
2004
16310 2018-05-21
Puppel, Stanisław
A concise guide to psycholinguistics
Poznań
1996
16305 2018-05-18
Obuchowski, Kazimierz
Adaptacja twórcza
Warszawa
1985
16233 2018-04-13
Tańczuk, Renata
Aksjotyczne przestrzenie kultury
Wrocław
2005
16380 2018-06-11

Albo albo problemy psychologii i kultury
Warszawa
2000
16420 2018-06-22

Balcanica Posnaniensia acta et studia
Poznań
2014
21 16268 2018-05-10
Połczyńska, Edyta
Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-2000
Poznań
2005
T. 4 16296 2018-05-18

Biblioteka
Poznań
2009
Nr 13 16354 2018-06-07

Biblioteka
Poznań
2010
Nr 14 16407 2018-06-21

Biblioteka
Poznań
2011
Nr 15 16408 2018-06-21

Biblioteka
Poznań
2013
Nr 17 16397 2018-06-19

Biblioteka
Poznań
2014
18 16267 2018-05-10
Moskałyk, Jarosław
Bóg dialogu
Poznań
2009
16409 2018-06-21
Łepkowski, Józef
Broń sieczna w ogóle i w Polsce uważana archeologicznie
Szczecin
2015
16258 2018-05-09
Kubaszczyk, Joanna
Bułgarzy w Besarabii - 200 lat historii
Poznań
2014
16372 2018-06-08
Wirski, Mariusz
Ciało i ponowoczesność historia i społeczeństwo
Gdańsk
2017
16234 2018-04-13
Adamiak, Elżbieta
Communio sanctorum zarys ekumenicznie zorientowanej dogmatycznej teologii świętych obcowania
Poznań
2011
16314 2018-05-21
Adamiak, Elżbieta
Communio sanctorum zarys ekumenicznie zorientowanej dogmatycznej teologii świętych obcowania
Poznań
2011
16405 2018-06-20

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2014
Vol. 18 16412 2018-06-21

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2017
Vol. 29 16394 2018-06-19

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2013
T. 13 16323 2018-05-22

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2013
T. 14 16324 2018-05-22

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2015
Vol. 24 16393 2018-06-19

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2016
26 16326 2018-05-22

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2016
T. 25 16325 2018-05-22

Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2017
Vol. 30 16395 2018-06-19
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2011
Vol. 7 16392 2018-06-19
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2012
Vol. 11 16410 2018-06-21
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2012
Vol. 12 16411 2018-06-21
Bańczerowski, Jerzy
Comparative Legilinguistics international journal for legal communication
Poznań
2015
21 16346 2018-05-30

Czas Przeszły poznańskie studia historyczne
Poznań
2015
T. 2 16355 2018-06-07
Klubówna, Anna
Cztery królowe Jagiełłowe
Warszawa
1990
16210 2018-03-27

Dialog miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej
Warszawa
2006
R. 51, nr 4 16413 2018-06-21
Balcerzak, Adam P
Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej kompendium wiedzy, studium przypadków
Toruń
2011
16273 2018-05-15
Piasecki, Piotr
Duchowość misyjna w posoborowej nauce Kościoła katolickiego
Poznań
2013
16343 2018-05-28
Tatarkiewicz, Emanuela
Dwór jako zjawisko polskiej kultury na podstawie prozy XIX i XX wieku
Poznań
2016
16373 2018-06-08
Howarth, David
Dyskurs
Warszawa
2008
16284 2018-05-16
Kowalska, Samanta
Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski
Poznań
2016
T. 5 16352 2018-06-07
Heinz, Adam
Dzieje językoznawstwa w zarysie
Warszawa
1978
16271 2018-05-15
Cieśla, Michał
Dzieje nauki języków obcych w zarysie monografia z zakresu historii kultury
Warszawa
1974
16289 2018-05-16

Ecclesia Studia z Dziejów Wielkopolski
Poznań
2013
8 16345 2018-05-29

Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski
Poznań
2015
T. 10 16251 2018-05-08
Karwowska-Struczyk, Małgorzata
Edukacja przedszkolna w poszukiwaniu innych rozwiązań
Warszawa
2012
16401 2018-06-20
Potok Magda
El malestar la narrativa de mujeres en la España contemporánea
Poznań
2010
16414 2018-06-22
Czerepaniak-Walczak, Maria
Fabryki dyplomów czy universitas? : o "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej
Kraków
2013
16385 2018-06-18

Filozofia Chrześcijańska = Christian Philosophy
Poznań
2011
T. 8 16358 2018-06-07

Filozofia Chrześcijańska = Christian Philosophy
Poznań
2011
T. 8 16363 2018-06-07

Filozofia Chrześcijańska = Christian Philosophy
Poznań
2012
T. 9 16359 2018-06-07
Juchacz, Piotr W.
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna = Public Philosophy & Democratic Education
Poznań
2014
T. 3, nr 2 16349 2018-06-06
Juchacz, Piotr W.
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna = Public Philosophy & Democratic Education
Poznań
2012
Nr 2 16378 2018-06-11
Juchacz, Piotr W.
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna = Public Philosophy & Democratic Education
Poznań
2013
T. 2 16265 2018-05-10
Kuderowicz, Zbigniew
Filozofia współczesna
Warszawa
1983
T. 1 16281 2018-05-16
Tajsner, Przemysław
From lexical selection to sentence formation a course in understanding (English) syntax
Poznań
2012
16382 2018-06-12

Functiones et Approximatio commentarii mathematici
Poznań
2010
43.2 16403 2018-06-20

Functiones et Approximatio commentarii mathematici
Poznań
2011
44.1 16404 2018-06-20
Tomaszewski, Tadeusz
Główne idee współczesnej psychologii
Warszawa
1986
16279 2018-05-16
Wereszycki, Henryk
Historia Austrii
Wrocław
1986
16220 2018-04-09
Jaczynowska Maria
Historia starożytnego Rzymu
Warszawa
1984
16221 2018-04-09
Baranowski, Krzysztof
Hobo
Warszawa
2013
16306 2018-05-18
Bogucka Maria
Hołd Pruski
Warszawa
1982
16217 2018-04-09
Nowak, Marek
Instytucjonalizmy w socjologii i ekonomii problem i jego konceptualizacja
Poznań
2009
16399 2018-06-20
Hadaś, Katarzyna
International skill flows academic mobility and brain gain
Poznań
2010
16262 2018-05-10
Orliński, Wojciech
Internet czas się bać
Warszawa
2013
16388 2018-06-19
Kotkowska, Elżbieta
Ja - wspólnota w teorii i praktyce
Poznań
2010
16339 2018-05-28
Ostrowska, Urszula
Język edukacji akademickiej w opinii studentów pedagogiki UMW w Olsztynie i UKW w Bydgoszczy
Bydgoszcz
2008
16391 2018-06-19
Gajda, Stanisław
Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej
Opole
2008
16386 2018-06-18
Milewski, Tadeusz
Językoznawstwo
Warszawa
1965
16275 2018-05-15
Garlicki, Andrzej
Józef Piłsudski 1867-1935
Warszawa
1988
16398 2018-06-19
Safjan, Zbigniew
Kanclerz
Warszawa
1987
16212 2018-03-27
Kwiatkowski, Dariusz
Kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne refleksje o Eucharystii
Poznań
2015
16311 2018-05-21
Heyduk, Bronisław
Kwiat paproci
Kraków
1983
16216 2018-04-09
Kosicka-Pajewska, Aleksandra
Kwintet warszawski szkic do portretu zbiorowego stołecznej inteligencji dwudziestego wieku
Poznań
2016
16334 2018-05-23
Schade, Gerson
Lectures on Greek poetry
Poznań
2016
16255 2018-05-09
Andrzejewski, Bolesław
Lingua ac Communitas
Warszawa
2009
Vol. 19 16263 2018-05-10
Andrzejewski, Bolesław
Lingua ac Communitas
Poznań
2012
Vol. 22 16357 2018-06-07
Kubacki, Wacław
Literatura na Świecie
Warszawa
2005
11/12 16381 2018-06-12

Lokalne polityki pamięci zmarłych "cmentarze nieistniejących cmentarzy" w Gdańsku i Wrocławiu
Poznań
2016
16319 2018-05-21
Strzelczyk, Jerzy
Mediewiści 3
Poznań
2015
16237 2018-04-16
Nowak, Stefan
Metodologia badań socjologicznych zagadnienia ogólne
Warszawa
1970
16230 2018-04-12
Komorowska, Hanna
Metody badań empirycznych w glottodydaktyce
Warszawa
1982
16299 2018-05-18
Frankfort-Nachmias, Chava
Metody badawcze w naukach społecznych
Poznań
2001
16342 2018-05-28

Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka : VIII Kongres Teologów Polskich, Poznań, 13-16 września 2010
Poznań
2012
16377 2018-06-08
Zamojski, Jan Eugeniusz
Migracje hiszpańskojęzyczna przestrzeń : trzy kontynenty
Warszawa
2007
16309 2018-05-21
Zamojski, Jan Eugeniusz
Migracje - historia - kultura
Warszawa
2002
16295 2018-05-18
Zamojski, Jan Eugeniusz
Migracje i kultura
Warszawa
2006
16308 2018-05-21
Polak, Mieczysław
Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła studium pastoralnoteologiczne
Poznań
2012
16316 2018-05-21
Lijka, Kazimierz
Misterium Krzyża w liturgii Wielkiego Piątku
Poznań
2016
16259 2018-05-10
Maj Jerzy
Mój wierszorys
Poznań
2012
16236 2018-04-16
Kosman, Marceli
Na obrzeżach polityki : praca zbiorowa praca zbiorowa
Poznań
2013
Cz. 9 16335 2018-05-23
Dobraczyński, Jan
Najeźdźcy
Katowice
1982
16415 2018-06-22
Pearson, Allen T.
Nauczyciel teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli
Warszawa
1994
16387 2018-06-18
Petty, Geoffrey
Nowoczesne nauczanie praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców
Sopot
2010
16292 2018-05-18
Wykrętowicz, Stanisław
Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce
Poznań
2012
16336 2018-05-23
Garlicki, Andrzej
Od Brześcia do maja
Warszawa
1986
16282 2018-05-16
Polak, Mieczysław
Od teologii do eklezjologii pastoralnej zagadnienia fundamentalne
Poznań
2014
16313 2018-05-21
Heller, Joseph
Ostatni rozdział czyli Paragraf 22 bis
Warszawa
1994
16419 2018-06-22
Lewicz, Piotr
Pamięć romantyczna w twórczości Adama Mickiewicza i Williama Wordswortha
Poznań
2016
16375 2018-06-08
Ryszka Franciszek
Państwo stanu wyjątkowego rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy
Wrocław
1974
16214 2018-04-09
Podeszwa, Paweł
Paschalna pamięć o Jezusie : studium egzegetyczno-teologiczne wyrażenia "ī martyria 'Iīsou" w Apokalipsie Św. Jana
Poznań
2011
16317 2018-05-21
Wesoły, Marian
Peitho examina antiqua
Poznań
2010
1 16356 2018-06-07
Wesoły, Marian
Peitho examina antiqua
Poznań
2016
1 16264 2018-05-10
Wesoły, Marian
Peitho examina antiqua
Poznań
2013
1 16350 2018-06-06
Nowacki, Józef
Początki biskupstwa poznańskiego
Poznań
2000
16332 2018-05-23
Nocoń, Jolanta
Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym tradycja i zmiana
Opole
2009
16248 2018-05-08
Nowacki, Tadeusz Wacław
Podstawy dydaktyki pracy
Warszawa
2004
16228 2018-04-11
Herman, Marian Augustyn
Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów
Warszawa
2006
16389 2018-06-19
Jańczak, Jarosław
Policies and politics of the European Union
Poznań
2010
16261 2018-05-10
Kosman, Marceli
Political culture - historical culture
Poznań
2009
16383 2018-06-12
Jasienica, Paweł
Polska Piastów
Warszawa
1966
16276 2018-05-15
Tazbir, Janusz
Polska XVII wieku państwo, społeczeństwo, kultura
Warszawa
1969
16291 2018-05-18
Sobczak, Barbara
Powinowactwa retoryki
Poznań
2017
16322 2018-05-22

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Poznań
2016
16353 2018-06-07

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Poznań
2016
16318 2018-05-21

Poznańskie Studia Teologiczne
Poznań
2012
T. 26 16351 2018-06-07
Ożóg-Winiarska, Zofia
Prasa warszawska lat 1815-1830 wobec wielkich wydarzeń, rozwoju kultury i cywilizacji w kraju i na świecie (wybór publikacji)
Kielce
2013
16298 2018-05-18

Prawny i Ekonomiczny Przegląd Prawa Gospodarczego zeszyt studencki Koła Naukowego Prawa Gospodarczego
Poznań
2011
2 16253 2018-05-08
Talejko, Eugeniusz
Problemy psychologii pracy
Poznań
1979
16227 2018-04-11

Przegląd Politologiczny
Poznań
2013
Nr 2 16360 2018-06-07

Przegląd Politologiczny
Poznań
2013
Nr 3 16361 2018-06-07
Robakowski, Kazimierz
Przegląd Politologiczny
Poznań
2015
R. 20 16303 2018-05-18
Garlicki, Andrzej
Przewrót majowy
Warszawa
1987
16285 2018-05-16
Grądziel-Wójcik, Joanna
Przymiarki do istnienia wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku
Poznań
2016
16321 2018-05-22
Greene, Judith
Psycholingwistyka Chomsky a psychologia
Warszawa
1977
16337 2018-05-25
Newcomb, Theodore M.
Psychologia społeczna studium interakcji ludzkich
Warszawa
1965
16226 2018-04-11
Mika, Stanisław
Psychologia społeczna dla nauczycieli
Warszawa
1998
16229 2018-04-11
Pietrzak, Henryk
Psychologia społeczna w praktyce
Rzeszów
2003
16232 2018-04-13
Ziomek, Jerzy
Retoryka opisowa
Wrocław
1990
16269 2018-05-11
Baszkiewicz, Jan
Rewolucja francuska 1789-1794 społeczeństwo obywatelskie
Warszawa
1983
16224 2018-04-10
Dryden, Gordon
Rewolucja w uczeniu
Poznań
2003
16390 2018-06-19
Koszel, Bogdan
Rocznik Integracji Europejskiej
Poznań
2013
7 16344 2018-05-29
Babik, Marek
Rodzina szkołą wartości
Poznań
2011
16370 2018-06-08
Rusiński, Władysław
Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie
Warszawa
1969
16235 2018-04-13
Tomaszkiewicz, Teresa
Scripta manent - res novae
Poznań
2013
16256 2018-05-09

Scripta Neophilologica Posnaniensia rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu
Poznań
2017
16376 2018-06-08
Śmiałek, Mirosław
Social work between theory and practice
Poznań
2012
Pt. 2 16341 2018-05-28
Roman, Ewa
Social work between theory and practice
Poznań
2011
Pt. 1 16340 2018-05-28
Hendrykowski, Marek
Socrealizm po polsku studia i szkice
Poznań
2015
16257 2018-05-09
Andruszkiewicz, Iwetta
Some issues on women in political, media and socio-economic space
Poznań
2012
16297 2018-05-18
Forward, Susan
Sposób na kłamcę jak sobie poradzić z oszustwem i zdradą
Sopot
2011
16416 2018-06-22

Sprawy Wschodnie czasopismo Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań
2008
z. 1/2 16252 2018-05-08
Macrae, C. Neil
Stereotypy i uprzedzenia
Gdańsk
1999
16400 2018-06-20
Paszkiewicz Elżbieta
Struktura teorii psychologicznych behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna
Warszawa
1983
16231 2018-04-13
Domarańczyk Zbigniew
Strzały w Delhi
Warszawa
1987
16222 2018-04-10

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2013
Vol. 48/1 16364 2018-06-08

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2013
Vol. 48/2-3 16365 2018-06-08

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2014
Vol. 49/1 16366 2018-06-08

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2014
Vol. 49/3 16367 2018-06-08

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2015
50/4 16327 2018-05-22

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2015
Vol. 49/4 16368 2018-06-08

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2015
Vol. 50/1 16369 2018-06-08

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2016
51/1 16328 2018-05-22

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2016
51/2 16329 2018-05-22

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2016
51/3 16330 2018-05-23

Studia Anglica Posnaniensia an international review of English studies
Poznań
2016
51/4 16331 2018-05-23
Królczyk, Krzysztof
Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata
Poznań
2011
16315 2018-05-21
Kamprowski, Rafał
Studia nad bezpieczeństwem między historią a współczesnością
Poznań
2016
16320 2018-05-21
Samsonowicz, Henryk
Studia z dziejów miast w średniowieczu
Poznań
2014
16333 2018-05-23
Podrecki, Paweł
Środki ochrony praw własności intelektualnej
Warszawa
2010
16247 2018-05-08

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne = Central European Political Studies
Poznań
2012
4 16348 2018-05-30
Dobraczyński, Jan
Święty miecz
Warszawa
1981
16418 2018-06-22
Cieślikowski, Zbigniew
Tajemnice śledztwa KO-1042/27 sprawa generała Zagórskiego
Warszawa
1976
16223 2018-04-10

Teologia i Moralność
Poznań
2014
1 16266 2018-05-10
Kurosz, Jolanta
Teologia pastoralna materiały do ćwiczeń
Poznań
2012
Cz. 2 16338 2018-05-25

Teologia pastoralna : materiały do ćwiczeń. Cz. 1, Teologia pastoralna fundamentalna materiały do ćwiczeń. Teologia pastoralna fundamentalna
Poznań
2009
Cz. 1 16379 2018-06-11

Teologia Patrystyczna = Patristic Theology
Poznań
2015
T. 12 16362 2018-06-07
Czaja, Andrzej
Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI
Poznań
2014
16312 2018-05-21
Kowalski, Krzysztof
Tezeusz w labiryncie
Wrocław
1989
16211 2018-03-27
Żyromski, Marek
The three Mosca, Pareto and Michels
Poznań
2012
16347 2018-05-30
Kwiek, Marek
Transformacje uniwersytetu zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie
Poznań
2010
16396 2018-06-19
Buksiński, Tadeusz
Transformations and continuations the case of Central-Eastern Europe
Poznań
2011
16384 2018-06-12
Pawłowski, Tadeusz
Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych
Warszawa
1978
16280 2018-05-16
Barańska, Marta
Twórczość Aleksandra Michaux (Mirona) wobec prądów ideowych i artystycznych XIX wieku
Poznań
2016
16374 2018-06-08
Dobraczyński, Jan
Tylko w jednym życiu wspomnienia
Warszawa
1977
16417 2018-06-22
Woźniak, Robert Bolesław
U podstaw socjoglobalistyki koncepcje i zagrożenia
Szczecin
2009
16304 2018-05-18
Rudnicka Halina
Uczniowie Spartakusa
Warszawa
1974
16219 2018-04-09
Dubas, Elżbieta
Uniwersalia w międzykulturowym porównaniu studium polsko - niemieckie
Łódź
2008
16288 2018-05-16
Zamojski, Jan Eugeniusz
Upadek imperiów i rozwój migracji
Warszawa
2003
16307 2018-05-21
Maurois, André
W poszukiwaniu Marcela Prousta
Warszawa
1961
16283 2018-05-16
Markov, Walter
Wielka Rewolucja Francuzów 1789
Wrocław
1984
16286 2018-05-16
Cieślikowski, Jerzy
Wielka zabawa folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci
Wrocław
1985
16300 2018-05-18

Wobec indyferencji o możliwości konstytuowania całości poindyferencjalnej. Pirron i Hölderlin na ścieżkach indyferencji (aspekt wolności)
Poznań
2013
T. 1 16260 2018-05-10
Kubaszczyk, Joanna
Wortbilder und Übersetzungsbilder eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft
Poznań
2011
16371 2018-06-08
Szacka, Barbara
Wprowadzenie do socjologii
Warszawa
2003
16402 2018-06-20
Nawracała, Tomasz
Współczesne oblicza wiary
Poznań
2016
16294 2018-05-18
Lyons, John
Wstęp do językoznawstwa
Warszawa
1976
16293 2018-05-18
Kwaśnicka, Marta
Wtórna kolonizacja rola gatunku literacko-muzycznego villancico w ewangelizacji Indian Moxo
Poznań
2010
16406 2018-06-21
Bobrowski, Dobiesław
Wybrane metody wnioskowania statystycznego
Poznań
2006
16250 2018-05-08
Skrok Zdzisław
Wyjście z kamiennego świata
Warszawa
1986
16218 2018-04-09
Kozielecki, Józef
Zagadnienia psychologii myślenia
Warszawa
1968
16302 2018-05-18
Schaff, Adam
Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki
Wrocław
1980
16290 2018-05-18
Rusiński, Władysław
Zarys historii gospodarczej powszechnej czasy nowożytne i najnowsze (1500-1949)
Warszawa
1973
16225 2018-04-10
Kielar, Barbara Zofia
Zarys translatoryki
Warszawa
2003
16301 2018-05-18
Kuczyński Stefan M.
Zawisza Czarny powieść historyczna
Katowice
1980
16213 2018-04-09
Kruszewski, Krzysztof
Zmiana i wiadomość perspektywa dydaktyki ogólnej
Warszawa
1987
16278 2018-05-16