InCites

InCites- narzędzie bibliometryczne

InCites jest narzędziem umożliwiającym przeprowadzanie analiz bibliometrycznych w oparciu o dane indeksowane w Web of Science Core Collection (bazy Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index) oraz w Journal Citation Reports. Dzięki InCites istnieje możliwość przeprowadzenia wieloaspektowej ewaluacji aktywności naukowej danej jednostki. Jest to narzędzie, dzięki któremu autor może zdefiniować i określić wpływ swojego dorobku naukowego a także nawiązać współpracę z naukowcami innych uczelni czy wybrać odpowiednie źródło do publikacji wyników swoich badań.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science.

Loading...
Skip to content