Wybór czasopisma do publikacji

JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIE CZASOPISMO NAUKOWE?

Przystępując do publikacji artykułu, warto zastosować się do kilku dobrych praktyk, które umożliwiają dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, a co za tym idzie, zwiększają liczbę potencjalnych cytowań. Dlatego też:

 1. Zdefiniuj odbiorcę: zastanów się, do kogo adresujesz swój artykuł.
 2. Wybierz odpowiednie czasopismo: podejmij decyzję czy chcesz opublikować artykuł w modelu tradycyjnym, czy też w modelu Open Access (OA).
 3. Pamiętaj: opublikowanie artykułu w modelu OA łączy się z opłatą (tzw. Article Processing Charge – APC), którą musi pokryć autor lub instytucja macierzysta (np. uczelnia), natomiast dostęp do treści artykułu jest darmowy dla czytelnika.
 4. Jeżeli publikacja powstaje w ramach projektu, sprawdź czy wybrane czasopismo spełnia wymogi grantodawcy (możesz to zrobić za pomocą narzędzia Journal Checker Tool)
 5. Warto dodać, iż artykuł w wersji AAM (Author Accepted Manuscript) możesz umieścić za zgodą wydawcy w Repozytorium publikacji AMUR w ramach tzw. zielonej drogi.
 6. Uważaj na czasopisma i wydawnictwa drapieżne, więcej piszemy na pod linkiem.
 7. Jednym z kryteriów doboru czasopisma może być wysokość wskaźnika bibliometrycznego:
 • jeżeli szukasz informacji o wartości wskaźnika Impact Factor czasopisma, to jedynym oficjalnym źródłem jest strona Journal Citation Reports, gdzie można również znaleźć informacje o czasopismach wydawanych w modelu otwartym (zastosuj filtr OA),
 • w bazie Scopus znajdziesz informacje o wskaźnikach: CiteScore, SJR, SNIP, ponadto podstrona Sources bazy zawiera tytuły czasopism otwartych (zastosuj filtr Display only Open Access Journal),

 • aktualną punktację ministerialną znajdziesz pod linkiem.

Warto wiedzieć:

 • istnieje możliwość skorzystania z programów publikowania otwartego w wybranych czasopismach wydawnictw Elsevier i Springer lub w ramach licencji konsorcyjnych,
 • UAM podpisał umowę z wydawnictwem Frontiers, zapewniającą pracownikom uczelni zniżkę 7,5% na APC w publikowaniu otwartym,
 • na UAM funkcjonuje platforma otwartych czasopism naukowych PRESSto

Przydatne bazy i serwisy:

 • Journal Checker Tool – narzędzie umożliwiające sprawdzenie zgodności czasopism naukowych i platform publikacyjnych z Planem S.
 • Sherpa Romeo – międzynarodowa baza informacji o polityce wydawców w zakresie prawa autorskiego; baza gromadzi i analizuje zasady otwartego dostępu wydawców z całego świata, w tym m.in. zasad dotyczących archiwizacji.
 • Sherpa Juliet – baza aktualnych informacji o politykach fundatorów i ich wymagań w zakresie otwartego dostępu, publikacji i archiwizacji danych.
 • Sherpa Fact – baza zawierająca informacje czy czasopismo jest zgodne z polityką otwartego dostępu fundatora.
 •  Directory of Open Access Journals (DOAJ) – internetowa baza danych indeksująca recenzowane czasopisma naukowe, do których dostęp jest bezpłatny.
 • Arianta – serwis rejestrujący naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne, zawierający informacje o klasyfikacji MNiSW, stosowanych licencjach czy indeksowaniu w bazach.
 • Polityka czasopism – baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych.
Loading...
Skip to content