Wypożyczalnia

61-816 Poznań, ul.Ratajczaka 40 (wejście w bramie) 
tel. 61 829 38 51 
e-mail: wypoz.bu@amu.edu.pl

Godziny otwarcia od 19 września 2022

poniedziałek – piątek     9.00–20.00
sobota                              10.00–17.00
niedziela                         nieczynne

poniedziałek – piątek
od godziny 11.00 do 18.00

sobota
od godziny 11.00 do 15.00

w Bibliotece Uniwersyteckiej uruchomiono usługę składania zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Można tego dokonać w katalogu on-line (WebPAC) – dla pozycji, przy których widnieje przycisk “Zamów” bądź “Zarezerwuj”. 

Jednocześnie informujemy, że w celu złożenia ważnego zamówienia bądź rezerwacji należy wybrać lokalizację odbioru odpowiednią do lokalizacji egzemplarza. Wybranie złej lokalizacji odbioru spowoduje niezrealizowanie zamówienia. 

Książki z Biblioteki Instytutu Historii mogą wypożyczać pracownicy naukowi i studenci Instytutu Historii oraz z innych instytutów na Wydziale Historycznym UAM.
Pozostali czytelnicy korzystają ze zbiorów tej Biblioteki wyłącznie na miejscu. 

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych biblioteki zamiejscowe mogą składać zamówienia jedynie na książki z księgozbioru magazynowego Biblioteki UAM, które posiadają aktywny przycisk “Zamów”. 

Elektroniczne przypomnienia są rozsyłane na 7 oraz 3 dni przed datą zwrotu książek, zaś monity 7, 14 i 21 dni po terminie zwrotu książek. Trzeci, ostateczny monit – zablokuje konto czytelnika do czasu uregulowania zaległości.

Wysyłanie elektronicznych przypomnień i monitów jest całkowicie bezpłatne. Aktualizacji adresu email, na który będą przychodziły wiadomości można dokonać zdalnie w Koncie czytelnika, w katalogu on-line.

Wraz z początkiem roku akademickiego 2011/2012, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, w Bibliotece Uniwersyteckiej uruchomiliśmy możliwość zdalnego regulowania opłat karnych. 
W celu sprawdzenia i opłacenia kary za pośrednictwem bankowości elektronicznej, karty kredytowej lub tradycyjnego przelewu bankowego należy wejść na swoje elektroniczne konto czytelnika w katalogu on-line, przycisnąć przycisk: Sprawdź i opłać karę w Bibliotece Uniwersyteckiej za pośrednictwem bankowości elektronicznej i postępuj zgodnie ze wskazówkami. 

Księgozbiór Wypożyczalni Miejscowej to licząca ponad 80 tys. woluminów kolekcja podręczników akademickich oraz wybranych lektur uzupełniających i audiobooków w wolnym dostępie, przeznaczonych dla studentów UAM oraz pozostałych zainteresowanych czytelników.

            Z  Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej mogą korzystać:

  • Pracownicy naukowi, doktoranci  i studenci UAM,
  • Pracownicy naukowi, doktoranci  i studenci państwowych szkół wyższych na terenie Poznania, należących do PFBN.
  • Pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Zachodniego, Instytutu Pamięci Narodowej,
  • Emerytowani pracownicy naukowi wyżej wymienionych uczelni i instytucji,
  • Bibliotekarze, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi  UAM  (w tym emerytowani)
  • Bibliotekarze bibliotek poznańskich
  • Pozostali zainteresowani (wypożyczanie kaucyjne).

            By sprawnie poruszać się w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej, należy zapoznać się z następującymi informacjami. Do zapisu niezbędny jest dowód osobisty oraz legitymacja studencka, doktorancka bądź służbowa. Studenci i pracownicy naukowi państwowych uczelni wyższych, należących do PFBN, zobowiązani są do posiadania aktualnej karty bibliotecznej macierzystej uczelni. Przed wejściem na salę z księgozbiorem należy skorzystać z szatni. Prosimy o pozostawienie wierzchniego okrycia oraz toreb w szafkach. Następnie trzeba okazać legitymację studencką, doktorancką bądź pozostawić kartę czytelnika.

            Wszystkie książki z księgozbioru Wypożyczalni BU są zarejestrowane w katalogu on-line. Księgozbiór Wypożyczalni BU podzielony jest na 14 działów. Każda dziedzina nauki oznaczona jest odrębnym kolorem. Publikacje znajdują się w wolnym dostępie. Nie zamawia się ich elektronicznie, lecz samodzielnie wyszukuje się je na półkach. Książki ustawione są alfabetycznie według nazwisk autorów lub pierwszego słowa tytułu ( w przypadku prac zbiorowych wydanych pod redakcją). Na szczytach regałów umieszczono alfabetyczne wykazy książek. Na półkach znajdują się publikacje oklejone srebrnym paskiem, są to pojedyncze egzemplarze najnowszego wydania. Z tych książek można korzystać jedynie na miejscu, bądź wypożyczyć je w trybie nocnym.

           

Przed opuszczeniem sali trzeba zarejestrować wypożyczenia u dyżurnego bibliotekarza. Zgodnie z regulaminem, przed wyjściem z wypożyczalni należy sprawdzić w komputerze stan swojego konta i zgłosić ewentualne zastrzeżenia. Studenci UAM oraz państwowych uczelni wyższych należących do Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych mogą wypożyczać publikacje z księgozbioru Wypożyczalni BU na okres 90 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej – 30 dni każda. Pozostali czytelnicy wypożyczają książki z wymienionego księgozbioru na okres 30 dni.

Książki z magazynu przeznaczone do wypożyczania na zewnątrz, zamawia się elektronicznie poprzez katalog on-line. Prosimy zwrócić uwagę na lokalizację odbioru publikacji i wybrać wypożyczalnię. Zamówione pozycje odbiera się w Wypożyczalni BU, po otrzymaniu powiadomienia o ich realizacji na adres e-mail.

Stan konta bibliotecznego można sprawdzić na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej (lib.amu.edu.pl), w zakładce „konto czytelnika”.

Wszystkie wypożyczenia można prolongować zdalnie na tydzień przed datą zwrotu, po zalogowaniu się na własne konto. Istnieje możliwość dwukrotnego przedłużania terminu zwrotu książek (każdorazowo o 30 dni), o ile nie zostały one zarezerwowane przez innego czytelnika.

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu system nalicza opłatę w wysokości 0,30 zł za każdy wolumin, każdego dnia. Książki można wypożyczać ponownie dopiero po uregulowaniu opłaty. Można tego dokonać w wypożyczalni, przy zwrocie przetrzymywanych książek, lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej (link w koncie czytelnika).

            W razie jakichkolwiek trudności prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Serdecznie zapraszamy do Wypożyczalni BU, gdzie zawsze można uzyskać pomoc od dyżurujących bibliotekarzy.

Korzystanie z zasobów bibliotecznych w czytelni możliwe będzie po zapisaniu się do Biblioteki i uzyskaniu karty bibliotecznej. W tym celu należy złożyć i podpisać deklarację czytelnika, okazać dowód tożsamości oraz dokument poświadczający status studenta uczelni ukraińskiej.

Користуватися ресурсами бібліотеки в читальному залі Ви зможете після запису до бібліотеки та отримання читацького квитка. Для цього необхідно подати та підписати читацьку декларацію, надати посвідчення особи та документ, що підтверджує статус студента українського ЗВО.

Loading...
Skip to content