Centrum Edukacyjne BUP

OFERTA EDUKACYJNO – SZKOLENIOWA

Pragniemy zaprezentować Państwu program szkoleń na rok akademicki 2019/2020 na miarę cyfrowych wyzwań, w obliczu ciągłego rozwoju nowych technologii i rosnącej potrzeby kształcenia studentów w zakresie niezbędnych kompetencji informacyjnych, oczekiwanych na studiach uniwersyteckich.

Od 2013 roku studenci UAM w Poznaniu korzystają z Centrum Edukacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej – nowoczesnej platformy dydaktyki bibliotecznej, która wykorzystuje technikę e-learningu, kształcenia na odległość w zakresie Edukacji informacyjnej i źródłowej pod opieką nauczyciela akademickiego – bibliotekarza.

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej, wśród nich bibliotekarze dyplomowani, specjaliści dziedzinowi oraz w zakresie informacji naukowej służą pomocą w przygotowaniu studentów I roku studiów dziennych licencjackich do samodzielnego korzystania z oferty Biblioteki. Studentom III roku studiów licencjackich i studiów magisterskich oferują zajęcia w formie warsztatów w sali komputerowej. Pomagają także doktorantom, między innymi w tworzeniu warsztatu bibliograficznego, uczą strategii wyszukiwawczych oraz prezentują usługi i zasoby biblioteczne. Pracowników naukowych przekonują do korzystania z programów służących zarządzaniu bibliografią i zapoznają ich ze sposobami, które efektywnie mogą pomóc w podniesieniu cytowalności prac naukowych. Wskazują jak umiejętnie selekcjonować informację, poruszać się w świecie wskaźników bibliometrycznych i korzystać ze źródeł elektronicznych.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KONTAKTU I ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA!

Zgłoszenia przyjmuje Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40, p.81
tel. 61 829 3866
przez formularz elektroniczny

Loading...
Skip to content