Praktyki, staże, wolontariat

Oferta dla studentów, doktorantów oraz wolontariuszy

Zgłoszenia oraz ustalenie harmonogramu praktyk: mgr Maciej Bochyński,
z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. administracyjnych

mbochynski@amu.edu.pl

tel. 61 829 3819

Program uzgadniany w zależności od wymogów instytucji kierującej i realizowanych projektów i praktyk.

Liczba godzin jest uzgadniana w zależności od wymogów instytucji kierującej i realizowanego projektu praktyki

Loading...
Skip to content