Zasoby dostępne zdalnie – przewodnik

Książki elektroniczne​ >>

Kolekcje książek elektronicznych w subskrypcji UAM są rejestrowane i zdalnie dostępne w "WYSZUKIWARCE zasobów naukowych". Dostęp zdalny do poszczególnych kolekcji znajduje się także w zakładce strony www ZASOBY. Kolekcja książek elektronicznych w licencji krajowej MEiN liczy ponad 77.497 książek anglojęzycznych wyd. Springera, 2515 wyd. Elsevier, 2449 wyd. Wiley-Blackwell. Dodatkowo subskrypcja UAM obejmuje książki na platformach Oxford Scholarship Online, Cognet Library, IBUK Libra i innych. WYSZUKIWARKA zasobów naukowych rejestruje około 391 140 tytułów książek dostępnych zdalnie. Subskrypcja UAM liczy ponad 254899 książek elektronicznych.

5/5

EBSCO eBook Academic Subscription Collection

EBSCO eBook Academic Subscription Collection to wielodziedzinowa kolekcja ponad 130 tysięcy książek elektronicznych, zawierająca pozycje z katalogów ponad 500 wiodących wydawnictw naukowych m. in.: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wielu innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.
Korzystanie z książek online: TUTAJ 
Pobieranie książek do użytku offline: TUTAJ

​Czasopisma elektroniczne >>

Artykuły z czasopism elektronicznych w subskrypcji UAM są dostępne zdalnie przez "Wyszukiwarkę zasobów naukowych UAM". Dostęp/link do poszczególnych kolekcji czasopism znajduje się w zakładce strony ZASOBY. Subskrypcja UAM liczy 31609 czasopism, 608 gazet, 40 tys. wydawnictw seryjnych publikowanych przez Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer, Routledge, De Gruyter , Brill, University of Toronto Press, Princeton University Press, na platformach JSTOR i in. Lista A-Z czasopism elektronicznych udostępnia zasób z aktualną informacją o dostępności numerów bieżących i archiwalnych, a także umożliwia wyszukiwanie czasopism wg dziedzin. Subskrypcja UAM liczy ponad 8732 tytułów czasopism elektronicznych, a ponadto są dostępne czasopisma udostępniane w tzw. licencji krajowej MEiN.

Baz danych >>

Pełna lista otwartych baz danych i w subskrypcji UAM znajduje się w zakładce ZASOBY. Dostępne zdalnie są: Wirtualna Biblioteka Nauki: WoS, SCOPUS, InCites, SciVal, 26 baz na platformie EBSCOhost, m.in: Academic Research Ultimate, Agricola, Business Source Ultimate, Communication Source, GeoRef, Communication & Mass Media Complete, RILM Abstracts of Music Literature, MLA International Bibliography with Full Text, OpenDissertations oraz archiwa Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, serwisy informacji prawnej LEX, LEGALIS i wiele innych. Subskrypcja UAM liczy 37 baz danych, a ponadto udostępnia otwarte bazy danych.

5/5

JSTOR Archive - Artstor - Primary Source

Rozszerzony dostęp do JSTOR Archive, Artstor i Primary Source do zasobów nielicencjonowanych przez UAM do 30 czerwca 2022.

5/5

LEX Omega Akademia / LEX Serwis Informacji Prawnej

System informacji prawniczej udostępnia obowiązujące ustawodawstwo RP, orzecznictwo i piśmiennictwo. Posiada wiele możliwości poszukiwań aktów prawnych. Zawiera metryki aktów prawnych Dz.U. i M.P., akty prawa opublikowane w wybranych dziennikach urzędowych, zeskanowane teksty pierwotne aktów prawnych, ujednolicone teksty aktów prawa miejscowego, projekty ustaw, pisma urzędowe niepublikowane, Polską Bibliografię Prawniczą PAN, dane teleadresowe, wzory umów i pism procesowych. Pełnotekstowe polskie czasopisma - 30 tyt. Baza aktualizowana jest na bieżąco.

5/5

Bibliografia Narodowa: Bibliografia Zawartości Czasopism, Przewodnik Bibliograficzny

Bibliografia Zawartości Czasopism jest jedną z części polskiej bibliografii narodowej. Rejestruje artykuły opublikowane w wybranych ogólnopolskich czasopismach, bez względu na język publikacji. Szczególnie przydatna w kwerendach tematycznych w naukach humanistycznych i społecznych. Dostępna w katalogu BN. Przewodnik Bibliograficzny to kolejna część polskiej bibliografii narodowej wyszukiwana przez katalog Biblioteki Narodowej. Rejestruje produkcję wydawniczą kraju - książki ze wszystkich dyscyplin wiedzy oraz literaturę piękną. System indeksów pozwala na przeszukiwanie bazy według haseł przedmiotowych, autorów, wydawnictw, lat opublikowania i ISBN. Baza udostępniana poprzez katalog Biblioteki Narodowej, uzupełniana na bieżąco.

Zasoby otwartej nauki UAM

5/5

PRESSto. Platforma otwartych czasopisma naukowych UAM

Jest to otwarta platforma wydawnicza 86 czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, także tytuły czasopism punktowane przez MEiN: Studia Romanica Posnaniensia, Przestrzenie Teorii, Artium Quaestiones, Czasopismo Prawno-Historyczne, Folia Praehistorica Posnaniensia, Functiones et Approximatio, IMAGES, RPEiS, Glottodidactica, Interdyscyplinarne Konteksty, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, Polish-AngloSaxon Studies, Poznańskie Studia Teologiczne, Przegląd Prawa Rolnego, Studia Edukacyjne, Studia Rossica Posnaniensia, Studia Ukrainica Posnaniensia.

5/5

AMUR. Repozytorium publikacji naukowych UAM

Repozytorium udostępnia otwarte publikacje naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Internecie. Zasoby widoczne są w wyszukiwarce Google Scholar i agregatorach publikacji otwartej nauki. Obecnie udostępnia 24,5 tys. obiektów cyfrowych, ponad 16 tys. artykułów naukowców, 2380 doktoratów, 78 tytułów czasopism naukowych UAM, 253 książek Wydawnictwa Naukowego UAM, a także wydawnictw naukowych instytutów UAM, m.in. Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Filozofii UAM

5/5

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC)

WBC jest inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego, bibliotek naukowych i publicznych Poznania. WBC tworzą cztery typy zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); dziedzictwo kulturowe (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką). WBC nie jest wydawnictwem, ale archiwum z kolekcjami tematycznymi i okolicznościowymi wystawami.

Zdalne zasoby są zlokalizowane w zakładce ZASOBY na lib.amu.edu.pl

Zapytaj bibliotekarza​

Przypominamy, że pracujemy zdalnie i zapraszamy do kontaktu przez Messengera FB. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00. Zasoby elektroniczne biblioteki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "ZASOBY". Zespół udziela informacji zdalnie także przez e-mail: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

Loading...
Skip to content