Bazy danych

Zdalny dostęp do e-źródeł – zmiana logowania

więcej>>

opis Web of Science (poszerzony o pakiet Citation Connection)

Web of ScienceTM Core Collection
BIOSIS Citation IndexSM
Current Contents Connect®
Data Citation IndexSM
Derwent Innovations IndexSM
KCI-Korean Journal Database
MEDLINE®
SciELO Citation Index
Zoological Record® 

Web of Science Core Collection: Citation Indexes: 

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1945-present
Social Sciences Citation Index (SSCI) --1956-present
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present
Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2010-present
Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2010-present 

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes: 

Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) --2010-present
(Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)
Index Chemicus (IC) --2010-present 

InCites – narzędzie bibliometryczne do analizy danych z bazy Web of Science; dostęp wymaga założenia konta osobistego na platformie Web of Science. Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło (dostęp zdalny do zasobów UAM). Konto osobiste do InCites można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz kompendium.

Journal and Highly Cited Data (od września 2015 r. )

(połączenie bazy Journal Citation Index oraz Essential Science Indicators)

Journal Citation Reports 1997-2017

opis SCOPUS

opis SciVal  – narzędzie bibliometryczne Korzystanie jest możliwe po założeniu osobistego konta. Konto takie można założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”. Założone konto osobiste działa w serwisach Elsevier  także na serwerach Science Direct lub bazy Scopus.

Jak można korzystać z książek, czasopism i baz danych w domu?

Biblioteka Uniwersytecka umożliwia korzystanie z zasobów elektronicznych poza siecią uniwersytecką (np. z komputerów domowych). 

Dostęp do baz i e-czasopism z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM(stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną. Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).

W przypadku pracowników i studentów zagranicznych do identyfikacji konieczne jest podanie numeru karty bibliotecznej oraz PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).

Z systemu może korzystać jednocześnie 40 użytkowników.
W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o sprawdzenie:

 • czy karta biblioteczna jest aktualna (tj. czy została przedłużona jej ważność – jeżeli nie, należy udać się do Wypożyczalni BU celem przedłużenia jej ważności);
 • w przypadku zagranicznych pracowników i studentów UAM należy skontaktować się z Wypożyczalnią BU, celem weryfikacji nr PIN.

Kontakt z Wypożyczalnią BU: tel.829-38-51,

e-mail: jolanta.grzeskowiak@amu.edu.pl

Aby zalogować się do folderu w Multiwyszukiwarce, konieczne jest posiadanie konta osobistego Moje EBSCOhost. Konto Moje EBSCOhost można założyć z poziomu Multiwyszukiwarki:

Tymczasowo nie jest możliwe zakładanie kont osobistych w poziomu Multiwyszukiwarki po zalogowaniu się do systemu zdalnego dostępu.

Korzystanie ze źródeł elektronicznych oznacza zaakceptowanie

„Zasad dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej.”

Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie pracownicy i studenci UAM posiadający ważną kartę biblioteczną. 
Zalogowanie następuje po podaniu numeru karty oraz numeru PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).
Obcokrajowcy zatrudnieni lub studiujący na UAM logują się po podaniu numeru karty oraz numeru PIN. 

W przypadku problemów z logowaniem należy sprawdzić:

 • czy karta biblioteczna jest ważna – jeśli nie, należy przedłużyć ją w Wypożyczalni
 • czy numer PIN zapisany w Wypożyczalni jest aktualny.

Dozwolone jest:

 • wykonanie pojedynczej kopii artykułu na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie jedynie do celów dydaktycznych i badań naukowych,
 • tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów potrzebnych do prowadzonych przez daną osobę badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym.

Kolekcję tę można tworzyć tylko na czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań naukowych. 

Zabrania się:

 • masowego tworzenia elektronicznych i drukowanych kopii artykułów i czasopism oraz przechowywanie ich bez potrzeby podyktowanej prowadzonymi obecnie badaniami,
 • redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom) w jakiejkolwiek formie, za opłatą lub bezpłatnie. Wyjątek stanowi wymiana międzybiblioteczna (tylko w formie drukowanej lub faksu) i naukowa pomiędzy naukowcami, jeżeli nie ma ona charakteru systematycznej współpracy,
 • publikacji fragmentów artykułów i ich przedruk w formie oryginalnej, czy to zmienionej, z pominięciem podania źródła i praw autorskich,
 • udzielania osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom UAM)) dostępu do zasobów elektronicznych, poprzez udostępnienie komputera (przy autoryzacji przez adres IP), czy poprzez udostępnienie loginu i hasła (przy autoryzacji zdalnej),
 • wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych BU do działalności komercyjnej (innej niż naukowa).

Kłopoty z logowaniem i problemy techniczne:
Michał Kordek 
tel. 61 829 3805
e-mail: kordekm@amu.edu.pl 

Uwagi i zapytania na temat baz danych: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

LISTA ALFABETYCZNA BAZ DANYCH

po.gif dostęp zdalny do zasobu tylko dla pracowników i studentów UAM oraz dla wszystkich czytelników BU w czytelniach 
zi.gif wolny dostęp w Internecie

Loading...