Repozytorium AMUReD

Instytucjonalne Repozytorium danych badawczych AMUReD Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gromadzi i udostępnia cyfrowe wersje danych badawczych zbieranych, przetwarza-nych lub wytwarzanych w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych pracowników UAM.

Repozytorium AMUReD stanowi część Bazy Wiedzy UAM, a jednostką prowadzącą jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.
Dostęp do Repozytorium AMUReD:

  • Deponowanie danych jest możliwe po zalogowaniu w Bazie Wiedzy UAM, zgodnie z załączoną instrukcją.
  • Repozytorium AMUReD jest otwarte, a dane badawcze są udostępniane w trzech modelach: otwartym (Open Access), embargo (Embargo) i zamkniętym (Restricted Access).
  • Szczegółowe zasady działania repozytorium AMUReD określa Regulamin.
  • Repozytorium AMUReD spełnia Zasady FAIR
  • Każdy zbiór danych otrzymuje unikalny identyfikator DOI.
  • Istnieje możliwość wybrania licencji Creative Commons dla udostępnianych zbiorów danych.
  • AMUReD znajduje się w rejestrze repozytoriów danych badawczych re3data.org.

Repozytorium AMUReD działa w oparciu o Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz zgodnie z Polityką otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

KONTAKT

Redakcja repozytorium danych badawczych AMUReD
Maria Kuczkowska, Monika Theus
danebadawcze@amu.edu.pl
tel. 61/ 829 38 78

Loading...
Skip to content