Konstytucja dla Nauki

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – definiująca nowy sposób ewaluacji dorobku naukowego – weszła w życie 1 października 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało przewodnik, który przybliża zamierzenia ustawodawcy w tej materii Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik

Ewaluacja jakości działalności naukowej. Jak oceniani będą badacze, jednostki naukowe i publikacje?

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Wprowadzone zmiany doprecyzowują przepisy dotyczące sposobu przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej oraz dostosowują przepisy epizodyczne do nowego terminu rozpoczęcia pierwszej ewaluacji. Mają przyczynić się do płynnego i sprawnego przeprowadzenia ewaluacji w 2022 roku. Uwzględniają szereg postulatów zgłaszanych przez środowisko naukowe »

Prezentujemy najważniejsze dokumenty związane z nową ustawą.

Loading...
Skip to content