Wypożyczalnia międzybiblioteczna

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W OKRESIE LETNIM

od 6 lipca do 15 września 2024 r.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, tel. 61 829 3852

poniedziałek9.00 – 16.00
wtorek – piątek9.00 – 15.00

w sierpniu – nieczynna

Adres siedziby:

61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 38, (zabytkowy gmach), pokój 87
tel. 61 829 3852
e-mail: wmb@amu.edu.pl

Adres do korespondencji:

Biblioteka Uniwersytecka
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 Poznań

Godziny otwarcia Wypożyczalni Międzybibliotecznej w roku akademickim

poniedziałek                  9.00–16.00
wtorek – piątek             9.00–15.00
 

Zamówienia czytelników BU na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z bibliotek spoza Poznania realizowane są ze względu na przerwę wakacyjną w terminach:

  • od września do końca czerwca z bibliotek polskich
  • od września do 10 czerwca z bibliotek zagranicznych

Kierownik sekcji:

mgr Wiesława Zielińska, kustosz

 ziel@amu.edu.pl

 

Pracownicy:

mgr Marzena Kowalska, st.bibliotekarz

markow10@amu.edu.pl

 

 

 

mgr Ewa Grajek, bibliotekarz

ewagra1@amu.edu.pl

KATALOGI POMOCNE W WYPOŻYCZENIU MIĘDZYBIBLIOTECZNYM


REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU »


IV. Wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe

  1. Biblioteki umożliwiają swoim czytelnikom korzystanie z wypożyczeń międzybibliotecznych zamiejscowych. Warunkiem korzystania z wypożyczań międzybibliotecznych zamiejscowych jest aktualna karta biblioteczna oraz brak zobowiązań wobec bibliotek systemu.
  2. Czytelnik zobowiązany jest pokryć koszty sprowadzenia materiałów bibliotecznych w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego na podstawie faktur wystawionych przez bibliotekę wysyłającą, niezależnie od ich wysokości lub do udziału w wysokich kosztach ich sprowadzenia.
  3. Biblioteki udostępniają materiały ze swoich zbiorów innym bibliotekom (“biblioteka zamawiająca”) w formie bezzwrotnej kopii lub oryginału. Biblioteka zamawiająca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypożyczone materiały.
  4. Biblioteka zamawiająca może udostępniać oryginały wypożyczonych materiałów wyłącznie na miejscu.
  5. Okres wypożyczenia oryginału wyznacza biblioteka udostępniająca. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony na wniosek biblioteki zamawiającej.
  6. Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana zwrócić zamawiane oryginały w terminie, właściwie opakowaną przesyłką wartościową lub poleconą.
  7. Biblioteki udostępniają bibliotekom zamawiającym wydruki artykułów z posiadanych zasobów elektronicznych, jeśli umowa licencyjna nie stanowi inaczej.
  8. W razie przekroczenia przepisów niniejszego regulaminu biblioteka zamawiająca okresowo traci prawo do korzystania ze zbiorów bibliotek w drodze wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego. Termin utraty praw określa biblioteka udostępniająca.

Zamówienia na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek prosimy składać osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej celem podpisania oświadczenia o płatności.

Loading...
Skip to content