Centrum Naukometryczne BUP

Centrum Naukometryczne BUP (CN) powstało we wrześniu 2022 r. i jest centrum naukowo-kompetencyjnym w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (BUP), które wraz z biblioteką tworzy Pracownia Komunikacji Naukowej UAM (PKN). Działania z ramienia BUP w ramach CN prowadzi Oddział Informacji i Transferu Wiedzy (OIiTW).

Powołanie Centrum Naukometrycznego wynika z przekonania o istnieniu wspólnego obszaru naukowego bibliologii i informatologii (w ramach nauk o komunikacji społecznej i mediach) oraz stanowi płaszczyznę współpracy obu jednostek.

Prace CN koncentrują się przede wszystkim na badaniach naukometrycznych oraz na wsparciu środowiska bibliotekarzy poznańskich i krajowych w tym zakresie. Ponadto celem inicjatyw podejmowanych przez CN będzie wsparcie merytoryczne działań dydaktycznych z zakresu naukometrii.

Zespół Centrum Naukometrycznego BUP

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu:

  • Małgorzata Rychlik
  • Maria Kuczkowska
  • Monika Theus
  • Małgorzata Adamczak
  • Natalia Figan
  • Agnieszka Wiktor-Sass

Pracownia Komunikacji Naukowej:

  • prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki
  • dr Krystian Szadkowski
  • Franciszek Krawczyk
  • Sara Rotnicka

http://sc.amu.edu.pl/

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu – Oddział Informacji i Transferu Wiedzy otwartanauka@amu.edu.pl

Loading...
Skip to content