Centrum Naukometryczne BUP

Centrum Naukometryczne BUP

Centrum Naukometryczne BUP (CN) jest centrum naukowo-kompetencyjnym w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (BUP), które wraz z biblioteką tworzy Pracownia Komunikacji Naukowej UAM (PKN). Działania z ramienia BUP w ramach CN prowadzi Oddział Informacji i Transferu Wiedzy (OIiTW). Powołanie Centrum Naukometrycznego wynika z przekonania o istnieniu wspólnego obszaru naukowego bibliologii i informatologii (w ramach nauk o komunikacji społecznej i mediach) i stanowi płaszczyznę współpracy obu jednostek.

Prace CN koncentrują się przede wszystkim na badaniach naukometrycznych oraz na wsparciu środowiska bibliotekarzy poznańskich i krajowych w tym zakresie. Ponadto celem inicjatyw podejmowanych przez CN będzie wsparcie merytoryczne działań dydaktycznych z zakresu naukometrii.

Seminarium dla poznańskich bibliotek naukowych, pt.: Czasopisma drapieżne w nauce: jak analizować i rozumieć wzrost liczby publikacji polskich naukowców w czasopismach MDPI?początkuje działalność Centrum Naukometrycznego BUP.

Mamy zaszczyt zaprosić na Pierwszą Poznańską Konferencję Centrum Naukometrycznego BUP pt. Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki, która odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2023 r., którą swoim patronatem objęła Prorektorka UAM ds. Nauki, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny. 

Loading...
Skip to content