Bazy testowane

Zdalny dostęp do e-źródeł – logowanie »

Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło. Początkowe hasło to 4  cyfry: 2 cyfry miesiąca daty urodzenia i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130 dla urodzonych 30 listopada). Dostęp do baz i e-czasopism z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM (stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną.

Aby zalogować się do folderu w Multiwyszukiwarce, konieczne jest posiadanie konta osobistego Moje EBSCOhost. Konto Moje EBSCOhost można założyć z poziomu Multiwyszukiwarki:

Tymczasowo nie jest możliwe zakładanie kont osobistych w poziomu Multiwyszukiwarki po zalogowaniu się do systemu zdalnego dostępu.

Kłopoty z logowaniem i problemy techniczne:
Michał Kordek 
tel. 61 829 3805
e-mail: kordekm@amu.edu.pl 

Uwagi i zapytania na temat baz danych: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

Zapraszamy do korzystania z testowego dostępu do czasopism i książek wyd. Emerald ICE Collection 

30.04-31.05.2024

Lista tytułów czasopism w kolekcji

Na platformie bazy Scopus można korzystać ze Scopus AI – narzędzia opartego na generatywnej sztucznej inteligencji.

Narzędzie to wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego, przetwarza język naturalny i wykorzystuje duże modele językowe, dostarczając szybką analizę wyników badań naukowych na podstawie treści abstraktów publikacji indeksowanych w bazie Scopus.

AI zwiększa efektywność przeszukiwania zasobów bazy oraz pozwala na szybkie otrzymywanie wniosków m.in. w postaci graficznej prezentacji Concept Map. Narzędzie jest dostępne w bazie Scopus po zalogowaniu się.

Flipster

Dostęp testowy potrwa od 30 kwietnia do 30 czerwca 2024 r.

Flipster to łatwy w użyciu kiosk z czasopismami cyfrowymi, zapewniający czytelnikom dostęp do popularnych czasopism najlepszych wydawców, w tym Time Inc., Conde Nast, Meredith, Bloomberg L.P. i wielu innych. Dzięki Flipsterowi użytkownicy mogą przeglądać tysiące czasopism na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Czytelnicy mogą przeglądać czasopisma według kategorii, a także wyszukiwać określone czasopisma. Internetowa karuzela, prezentująca aktualne wydania, zapewnia szybki dostęp do najnowszych numerów.

Scite_ AI dla naukowców

Test od 8 kwietnia do 6 maja 2024

Scite AI to innowacyjne narzędzie badawcze, które wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc badaczom odkrywać, rozumieć i oceniać artykuły naukowe. Korzystając z inteligentnych cytatów, Scite AI zapewnia kontekstowe wyszukiwanie przez pytania stawiane w Chacie GPT i klasyfikację każdego cytatu. Umożliwia badaczom ocenę wiarygodności i wpływu artykułów naukowych, odkrywanie odpowiednich i sprzecznych dowodów oraz ulepszanie własnych wyników badań.

Zasoby są dostępne przez platformę https://scite.ai z adresów IP UAM. Dostęp do zasobów jest zorganizowany po uprzednim zalogowaniu do platformy na adres mailowy @amu.edu.pl w domenie Uczelni i weryfikacji maila na poczcie UAM.

Platforma Scite_ ai oferuje 7 dniowy otwarty dostęp dla wszystkich użytkowników. Natomiast dostęp testowy dla UAM do 6 maja 2024 otrzymuje się po weryfikacji maila w poczcie UAM.

Komunikat “Welcome! your institution subscribes to an organization-wide license of scite” poinformuje, że dostęp działa i jest możliwość korzystania ze wszystkich zasobów w subskrypcji Premium + w ramach danej instytucji.

eBook Subscription German Collection

Zawartość kolekcji to ponad 8,000 eBooków dostępnych w modelu nielimitowanego dostępu.

Multidyscyplinarny zakres tematyczny: Kolekcja wspiera szeroką gamę przedmiotów akademickich z kluczowych obszarów studiów, w tym nauk humanistycznych, społecznych, biznesu i ekonomii, nauk ścisłych i technologii oraz literatury. Wśród wydawców znajdują się m.in. Verlag Barbara Budrich, Verlag Traugott Baut, Franz Steiner Verlag, Brill Academic Publishers.

Dostęp jest aktywny do 7.06.2024 r.

DUKE University Press

 Dostęp 1.04 – 31.05. 2024.

Duke University Press jest wydawnictwem uniwersyteckim non-profit, znanym  z odważnych i postępowych treści humanistycznych oraz  zaangażowania w poszerzanie granic nauki.

Kolekcja e-Duke Journals to interdyscyplinarny zbiór  57 czasopism będący  jednym  z najbardziej prestiżowych, niezależnych zbiorów czasopism akademickich na świecie.

Bentham Science Publishers to wydawca 170 czasopism i 1200 książek naukowych.

Dostęp testowy  1.04 – 31.05. 2024.

Czasopisma Bentham Science są indeksowane we wszystkich głównych indeksach, w tym Web of Science, PubMed i Scopus  a wiele z tych czasopism ma imponujące wskaźniki Impact Factor.
W skład redakcji czasopism Bentham Science wchodzą wybitni naukowcy z całego świata, w tym laureaci Nagrody Nobla. Aż ponad 70 tytułów spośród czasopism Bentham Science znajduje się na wykazie punktowanych czasopism naukowych MNiSW.

Applied Science & Technology Source Ultimate to obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych oraz informatyki.

Dostęp od 1.04-31.05. 2024 r.

Zakres tematyczny bazy obejmuje informatykę oraz wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od akustyki do aeronautyki, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe, logistykę czy inżynierię nuklearną. Baza zawiera ponad 1,300 stale wydawanych czasopism pełnotekstowych, (ponad 1,100 aktywnych pełnotekstowych czasopism jest recenzowanych naukowo, a ponad 900 czasopism dostępnych jest bez okresu karencji), monografie i książki, jak również kolekcje materiałów konferencyjnych. Baza indeksuje ponad 4.400 czasopism i publikacji specjalistycznych. Umożliwia dostęp do wiodących czasopism naukowych i branżowych, publikacji towarzystw naukowych i technicznych, specjalistycznych publikacji branżowych, czasopism popularno-naukowych, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych i innych. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus dziedzinowy.

Bibliography of Arabic Books Online

Dostęp będzie aktywny 13.03-11.04.2024

Encyclopaedia of Islam Online  (gives access to Encyclopaedia of Islam THREE, Encyclopaedia of Islam New Edition (2nd), Historical Atlas of Islam, Glossary and Index of Terms)
Baza danych “Brill Encyclopaedia of Islam Online” to elektroniczna platforma, która zawiera obszerną kolekcję informacji na temat islamu. Brill Encyclopaedia of Islam to renomowane źródło wiedzy na temat różnych aspektów islamu, takich jak historia, kultura, nauka, praktyki religijne i wiele innych. Baza ta zawiera artykuły napisane przez ekspertów z dziedziny islamu i jest używana przez badaczy, studentów oraz osoby zainteresowane zgłębianiem tej tematyki. Nowy zakres obejmuje kompleksowe omówienie islamu w XX wieku i mniejszości muzułmańskich na całym świecie.

Brockelmann in English: The History of the Arabic Written Tradition Online
“Brockelmann in English: The History of the Arabic Written Tradition Online” to elektroniczna baza danych, która zawiera angielskie tłumaczenia oraz nowe opracowania znanego dzieła Carla Brockelmanna “Geschichte der arabischen Literatur” (Historia literatury arabskiej). Jest to kompendium wiedzy na temat historii literatury arabskiej, obejmujące różne okresy i gatunki literackie. Praca Brockelmanna dostarcza informacji biobibliograficznych o dziełach napisanych w języku arabskim i ich autorach, ze szczególnym uwzględnieniem okresu klasycznego. Podzielona jest na chronologicznie zorganizowane sekcje, które podzielone są według gatunków literackich. Poszczególne wpisy składają się zazwyczaj z części biograficznej oraz wykazu prac autora w rękopisie i druku, z odniesieniami do literatury wtórnej. W odróżnieniu od niemieckiego oryginału, tłumaczenie na język angielski podaje nazwiska wszystkich autorów, co znacznie ułatwia zapoznanie się z tłumaczeniem. Poprawiono także drobne błędy w przeliczanych datach.

Classic Arabic Texts Online
 “Baza Brill Classic Arabic Texts Online” to platforma elektroniczna oferująca dostęp do klasyków arabskich tekstów literackich i naukowych. Baza ta zawiera szeroki zakres tekstów napisanych w języku arabskim, które są uważane za ważne dla dziedziny literatury, filozofii, teologii, nauk przyrodniczych i innych obszarów. Teksty te mogą pochodzić z różnych okresów historycznych i odzwierciedlać różnorodność kulturową i intelektualną świata arabskiego.Dzięki tej bazie badacze, studenci i inni zainteresowani mogą czytać, analizować i badać oryginalne arabskie teksty, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Jest to niezwykle cenny zasób dla osób zajmujących się arabskimi studiami literackimi, kulturowymi, filozoficznymi i naukowymi.

Encyclopaedia Islamica Online
“Encyclopaedia Islamica Online” to baza danych opracowana przez Brill, która zawiera obszerną kolekcję artykułów na temat islamu i świata muzułmańskiego. Jest to wszechstronne źródło informacji na temat różnych aspektów islamu, takich jak historia, kultura, religia, prawo, filozofia, sztuka i wiele innych. Artykuły te są napisane przez ekspertów z dziedziny islamu i są często aktualizowane, aby odzwierciedlać najnowsze badania i wydarzenia związane z islamem. Baza Encyclopaedia Islamica Online jest używana przez badaczy, studentów i inne osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy na temat islamu i jego różnorodnych aspektów.

Index Islamicus Online
“Index Islamicus Online” to baza danych opracowana przez wydawnictwo Brill, która zawiera bibliograficzne informacje na temat islamu, muzułmańskiej cywilizacji oraz związanych z nimi tematów. Jest to ważne narzędzie dla badaczy, studentów i innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat islamu i jego różnorodnych aspektów. Baza ta indeksuje i udostępnia informacje o publikacjach naukowych, artykułach, książkach, rozprawach doktorskich, recenzjach i innych materiałach z zakresu studiów islamskich, które zostały opublikowane na całym świecie. Umożliwia to łatwe wyszukiwanie i dostęp do istotnych źródeł dla osób prowadzących badania, piszących prace naukowe czy zajmujących się edukacją w tym obszarze.Index Islamicus Online zapewnia czytelnikowi skuteczny przegląd tego, co zostało opublikowane na dany temat w dziedzinie szeroko pojętych islamistyki.

Bibliography of Arabic Books Online
“Bibliography of Arabic Books Online” to elektroniczna baza danych zawierająca bibliograficzne informacje na temat książek napisanych w języku arabskim. Baza ta gromadzi dane na temat różnorodnych publikacji, w tym książek, czasopism, artykułów, esejów i innych materiałów drukowanych, które zostały napisane lub przetłumaczone na język arabski.To wszechstronna bibliograficzna baza zawierająca informacje o praktycznie wszystkich książkach opublikowanych w języku arabskim przed 1960 rokiem. BABO zawiera ponad 86 000 rekordów bibliograficznych z Biblioteki Narodowej w Egipcie, Biblioteki Brytyjskiej i Biblioteki Kongresu.

Dostęp będzie aktywny do 30.04.2024 i umożliwia skorzystanie z ponad 160 000 tytułów wydawnictwa De Gruyter i 56 wydawnictw partnerskich.

Rozpoczynamy 30-dniowy dostęp testowy

do programu Writefull w dniach 

 4.03-7.04.2024

Writefull to narzędzie do korekty tekstów naukowych w j. angielskich, specjalnie zaprojektowane dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Dodatek programu Writefull można pobrać dla Worda bezpośrednio strony internetowej Writefull.
Aby rozpocząć korzystanie z dodatku Writefull z dostępem do testowanej wersji Premium w Wordzie, należy utworzyć konto osobiste studenta lub pracownika UAM przy użyciu uniwersyteckiego adresu e-mail z dowolnie wybranym hasłem (NIE instytucjonalnym). 
Aby otworzyć konto należy wybrać przycisk „Zaloguj się” w programie Word na pasku narzędzi. Natomiast aby otworzyć rejestrację/logowanie w Writefull w programie Word, kliknij „Nie masz konta?”, wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij „Zarejestruj się”. W kolejnym kroku należy potwierdzić rejestrację w wiadomości e-mail, aby zweryfikować nowo utworzone konto. Po utworzeniu konta i wprowadzeniu swoich danych mogą kliknąć „Zaloguj się”.  
 

Statista 

Portal Statista to jedno z największych miejsc w Internecie poświęconych statystyce. Udostępnia dane z ponad 22 500 źródeł, które obejmują ponad 170 branż.

Dostęp jest aktywny od 5 lutego do 4 marca 2024 r.

Zakończyliśmy testowanie

SPIE Digital Library

Zapraszamy do korzystania  z największej na świecie kolekcji prac badawczych z dziedziny optyki i fotoniki:

 • ponad 527 000 artykułów z konferencji SPIE
 • ponad 5 000 prezentacji zawierających nagrania wideo z badań prezentowanych na konferencjach SPIE
 • ponad 41 000 artykułów z 14 czasopism SPIE
 • ponad 500 e-booków
 • przewodnik po zasobie

Dostęp do SPIE Digital Library jest aktywny do 1 marca 2024 r.

SciFlow

Narzędzie do edycji i formatowania artykułów oraz prac dyplomowych w dowolnym języku.

W SciFlow dostępne są tysiące szablonów od wydawców (np. Elsevier, Wiley, IEEE, Springer Nature i innych). Korzystanie z nich pozwala zaoszczędzić czas podczas tworzenia publikacji naukowych dzięki formatowaniu tekstu zgodnie z wytycznymi czasopisma oraz uproszczeniu procesów cytowania i dodawania przypisów. 

Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy, należy utworzyć konto przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni.

Dostęp jest aktywny do 3 marca 2024 r.

Webinarium – Jak usprawnić proces pisania artykułów naukowych i prac dyplomowych korzystając z SciFlow?

Czas trwania: ok. 1 godziny 
Link do nagranego spotkania (dostęp w Intranecie UAM)
 

Przygotowanie artykułów lub prac naukowych do publikacji może być czasochłonne. Dostosowanie ich do potrzeb danej instytucji czy czasopisma w zakresie składu i formatowania wymaga dużego wysiłku ze strony autorów, jaki i redaktorów. Oprogramowanie do pisania i publikowania SciFlow ma na celu skrócenie czasu edycji i usprawnienie komunikacji. Podczas webinaru współzałożyciel SciFlow GmbH, dr Carsten Borchert i Arthur Höring omówią następujące tematy: 

 • Wprowadzenie do SciFlow i jego rola w procesie pisania. 
 • Demo na żywo SciFlow: tworzenie artykułu naukowego, pracy dyplomowej i książki. 
 • Wdrażanie SciFlow na uczelni: wskazówki. 
 • Sesja pytań i odpowiedzi na żywo. 

Filmy instruktażowe na kanale YouTube https://www.youtube.com/@sciflow3444/videos

Nowy Dziennik Digital Archive

Nowy Dziennik jest największą niezależną polskojęzyczną gazetą w Stanach Zjednoczonych, stanowiącą kluczowe źródło informacji dla społeczności polskich emigrantów. Jej opiniotwórcze dziennikarstwo obejmuje aktualne wydarzenia społeczne, polityczne, sportowe, kulturalne i religijne.

Dostęp jest aktywny do 1 lutego 2024 r.

Bloomsbury Collections 

to biblioteka e-booków zawierającą ponad 18 000 tytułów z 24 obszarów tematycznych takich jak:

Afrykanistyka • Architektura • Sztuka i kultura wizualna • Studia biblijne • Studia klasyczne i archeologia • Wzornictwo • Edukacja • Moda • Film i media • Historia • Prawo • Lingwistyka • Literaturoznawstwo • Bliski Wschód • Muzykologia • Filozofia • Polityka i stosunki międzynarodowe • Religioznawstwo • Socjologia • Teologia

Dostęp jest aktywny do 8 lutego 2024 r.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej prenumeraty do baz Gale Research Complete do 31 grudnia 2023!

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium online, podczas którego zaprezentowane zostaną bazy danych Gale Research Complete – największy pakiet źródeł pierwotnych i wtórnych dostępny obecnie dla bibliotek.

 • Gale Research Complete oferuje wysokiej jakości, wiarygodne i unikalne treści dla studentów, naukowców i wykładowców.
 • Podczas webinarium zostaną szczegółowo omówione i przedstawione wszystkie bazy danych wchodzące w skład Gale Research Complete, a także będzie możliwość zadania pytań dotyczących pakietu, do którego UAM ma dostęp do końca 2023 r.

Webinarium będzie w języku angielskim. Webinarium odbędzie się w środę 11 października 2023 r. o godzinie 13:00. Rejestracja nie jest wymagana. Link: https://cengage.zoom.us/j/97431218078from=addon

Gale Research Complete to duża, multidyscyplinarna grupa baz danych dedykowana naukowcom i nauczycielom akademickim. Wśród wielu godnych uwagi tytułów znajdziemy m.in. pełnotekstowy The Economist (bez embarga), recenzowane czasopisma, miliony pozycji z zakresu krytyki literackiej i dzieł literackich, ponad 1700 tytułów eBooków opublikowanych przez Gale, bazę danych Business Focussed oraz ponad 400 kolekcji unikalnych źródeł pierwotnych.

Link do broszury z najważniejszymi informacjami o Gale Research Complete.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego dostępu do kolekcji Artstore do 31 grudnia 2023!

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej prenumeraty do baz Education Source Ultimate  do 31 grudnia 2023!

Baza Education Source Ultimate została dodana na platformę EBSCOhost oraz wyszukiwarki EDS i jest dostępna w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych na takich samych zasadach jak pozostałe bazy EBSCO.

Baza Education Source Ultimate stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty blisko 2.500 czasopism oraz ponad 500 monografii i książek, w tym ponad 1,000 aktywnych czasopism pełnotekstowych, a także raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne, materiały konferencyjne i wiele innych. Education Source Ultimate zawiera również indeksy i abstrakty dla ponad 3.500 czasopism.

Baza jest istotnym źródłem informacji w programach badań naukowych, w procesie kształcenia studentów i tworzeniu programów nauczania. Baza to kompendium wiedzy o edukacji na każdym szczeblu, od wczesnego dzieciństwa do szkolnictwa wyższego, a także edukacji wielojęzycznej, edukacji zdrowotnej i metod testowania używanych w procesie dydaktycznym.

Tematyka bazy obejmuje również: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe, edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej prenumeraty do baz Bridgeman Education od 2 listopada do 2 grudnia 2023!

Bridgeman Education to kompletny zasób ikonograficzny oferujący ponad 3 mln. cyfrowych obiektów sztuki, historii i kultury z muzeów, galerii, kolekcji prywatnych i współczesnych artystów z całego świata. Wszystkie kopie są objęte prawami autorskimi o dozwolonym użytku edukacyjnym, pozwalającym na wykorzystanie podczas zajęć, prezentacji, jak i do prac naukowych, w tym do dysertacji.

Dostęp testowy do baz Central & Eastern European Academic Source, Political Science Complete, Historical Abstracts with Full Text oraz Literary Reference Center Plus został aktywowany i potrwa do 31 lipca 2023 r. 

Bazy zostały dodane na platformę EBSCOhost https://search.ebscohost.com/ i wyszukiwarki EDS i są dostępne dla użytkowników w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.

Literary Reference Center Plus to obszerna pełnotekstowa baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych, książek, czasopism literackich i innych źródeł na temat tysięcy autorów i ich prac. Baza obejmuje pełny tekst ponad 36.000 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, około 85.000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, ponad 230.000 biografii autorów, ponad 650 czasopism literackich dostępnych w pełnym tekście, ponad 950.000 recenzji książek, ponad 150.000 wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, ponad 35.000 opowiadań, ponad 11.000 wywiadów z autorami, ponad 8.000 książek klasycznych i wiele innych publikacji. Ponadto zawiera ponad 2.800 pełnotekstowych literackich publikacji encyklopedycznych m.in. w zakresie dramatu, poezji, literatury religijnej, literatury dziecięcej i innych dziedzin, 50 tomów literatury współczesnej “New Contemporary Literature Titles” wydawnictwa Salem Press obejmujące prace z zakresu fantastyki naukowej, literatury współczesnej, filozofii świata, literatury religijnej oraz biografie laureatów literackiej nagrody Nobla oraz 34 pełnotekstowe przewodniki dla studentów w zakresie literatury amerykańskiej, literatury angielskiej, gatunków literackich.

Baza Historical Abstracts with Full Text indeksuje artykuły historyczne z ponad 2.300 czasopism naukowych w ponad 40 językach z archiwami od 1953 roku. Zawiera opisy bibliograficzne książek, dysertacje i rozprawy oraz informacje z dziedzin pokrewnych, jak archeologia, antropologia i socjologia. Baza obejmuje ponadto kolekcję ponad 500 pełnotekstowych czasopism i ponad 140 książek. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji z zakresu historii świata (z wyłączeniem USA i Kanady), począwszy od XV wieku do czasów współczesnych.  Tematyka bazy obejmuje: historię świata, historię wojskową, historię edukacji, rolę kobiet w historii i wiele innych tematów istotnych z punktu widzenia studiów i badań w zakresie historii.

Baza Political Science Complete stanowi obszerne źródło informacji na temat światowej polityki i globalizacji. Zawiera pełny tekst blisko 700 czasopism oraz indeksy i abstrakty ponad 1.500 tytułów, w tym wysoko notowane czasopisma naukowe, z których wiele jest dostępnych tylko w tej bazie. Baza zapewnia dostęp do pełnych tekstów blisko 300 wydawnictw encyklopedycznych i monografii oraz ponad 48.000 pełnotekstowych materiałów konferencyjnych wydanych przez m.in.: Political Science Association, International Studies Association, Institute for European Studies. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus obejmujący ponad 26.000 haseł ułatwiających wyszukiwanie informacji.

Baza Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) to baza zawierająca pełne teksty czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. CEEAS zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, humanistyka, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Baza zawiera ponad 2,000 tytułów, z czego poand 360 to czasopisma w języku polskim.

Jacoby Online to cyfrowe wydanie fragmentów pism, świadectw greckich historyków i innych autorów starożytnych. Pomimo, że prace historyków starożytnych zaginęły, to zachowały się fragmenty tekstów w formie cytatów i parafraz w zachowanych źródłach starożytnych.

Jacoby Online wywodzi się od nazwiska filologa klasycznego, badacza greckich tekstów źródłowych Felixa Jacoby’ego, który zapoczątkował gromadzenie fragmentów tekstów starożytnych, dodając swój komentarz. Do jego Die Fragmente der Griechischen Historiker I-III (1923-1959) dodano dwa nowe wydania: Brill’s New Jacoby (2006-2023) i Brill’s New Jacoby, Second Edition (2016-) pod redakcją Iana Worthingtona

Test trwa do 31 maja 2023 r.

Encyclopedia of Early Modern History Online

Encyklopedia wczesnej historii nowożytnej to angielskie wydanie niemieckojęzycznej Enzyklopädie der Neuzeit. To 15-tomowa endyklopedia wydana drukiem w latach 2005-2012, obecnie dostępna online  z ponad 4000 hasłami. Prezentuje wieloaspektowe spojrzenie na decydującą epokę w historii Europy od ok. 1450 do ok. 1850 n.e. Mimo perspektywy europejskiej, nie oznacza to, że reszta świata jest ignorowana – wręcz przeciwnie, wiele uwagi poświęca się interakcjom między kulturami europejskimi i innymi.

Test trwa do 31 maja 2023 r.

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do 30 kwietnia 2023 r.

Baza Humanities Source Ultimate jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich, zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.700 czasopism i zawiera pełny tekst blisko 2.000 czasopism, spośród których ponad 1.600 to stale wydawane czasopisma.

Baza udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej. Kolekcja zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych.

Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci, historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych.

Baza Humanities Source Ultimate  została dodana na platformę EBSCOhost https://search.ebscohost.com/ i wyszukiwarki EDS, jest dostępna dla użytkowników w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do ebooków na platformie T&F do 1 maja 2023 r.

Taylor-Francis-logo

Rozszerzony dostęp do JSTOR Archive, Artstor i Primary Source do zasobów nielicencjonowanych przez UAM  do 30 czerwca 2023

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do 21 grudnia 2022 r.

Zawartość bazy APA PsycBOOKS obejmuje ponad 65.000 rozdziałów w formacie PDF z ponad 4,000 książek wydanych przez APA (American Psychological Association) i innych znanych wydawców oraz wielotomową serię encyklopedyczną APA Handbooks in Psychology. Zawiera również ponad 2.800 klasycznych dzieł o przełomowym znaczeniu historycznym w dziedzinie psychologii, zdigitalizowaną encyklopedię APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology oraz serię APA Handbooks in Psychology.

Baza APA PsycBooks została dodana na platformę EBSCOhost http://search.ebscohost.com/ oraz do wyszukiwarki EDS i jest dostępna dla użytkowników w ramach sieci adresów IP instytucji lub zdalnie, z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do kiosku z czasopismami cyfrowymi do 31 grudnia 2022.

Flipster jest dostępny na platformie EBSCO w dostępie stacjonarnym oraz zdalnym, z komputerów domowych oraz urządzeń mobilnych. 

Flipster to łatwy w użyciu kiosk z czasopismami cyfrowymi, zapewniający czytelnikom dostęp do popularnych czasopism najlepszych wydawców, w tym Time Inc., Conde Nast, Meredith, Bloomberg L.P. i wielu innych. Dzięki Flipsterowi użytkownicy mogą przeglądać tysiące czasopism na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Czytelnicy mogą przeglądać czasopisma według kategorii, a także wyszukiwać określone czasopisma. Internetowa karuzela, prezentująca aktualne wydania, zapewnia szybki dostęp do najnowszych numerów.

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do bazy Energy & Power Source do 27 grudnia 2022.

Baza Energy & Power Source została dodana do listy baz na platformie EBSCOhost oraz wyszukiwarki EDS.

Energy & Power Source to wiodąca pełnotekstowa baza danych treści związanych z energią i energetyką. Zasób zapewnia dostęp do najlepszych czasopism i magazynów poświęconych zagadnieniom związanym z ropą naftową, gazem ziemnym, energią elektryczną, węglem, energetyką jądrową i energią odnawialną. Zawartość bazy obejmuje ponad 380 pełnotekstowych czasopism, informację bibliograficzną dla ponad 900 publikacji. Dzięki Energy & Power Source użytkownicy mają dostęp do ważnych informacji z wielu wiodących w branży czasopism naukowych, magazynów, książek, monografii, publikacji branżowych i innych cennych źródeł. Baza zapewnia szybki dostęp do najważniejszych informacji — w tym pełnego tekstu z obrazami, tabelami, wykresami i innymi treściami graficznymi z wielu kluczowych tytułów.

Zapraszamy do 30 czerwca br. do korzystania z dostępu testowego do bazy Beck-online z zakresu prawa.

Rozpoczynamy 30 -dniowy dostęp testowy do Linguistic Minorities in Europe. A Born-Digital, Multimodal, Peer-Reviewed Online Publication

1.-31.05. 2022

Zapraszamy do korzystania z testowego dostępu do platformy publikacji naukowych 
do 31 marca 2022 r.

Co wyróżnia scite_ to Smart Citations, które wyświetlają te same informacje bibliograficzne, które są widoczne w tradycyjnych indeksach cytowań (w tym wskaźnik cytowania), jednocześnie dostarczając kompleksowe informacje kontekstowe, takie jak: fragment tekstu z cytowanym elementem (zdanie zawierające cytat z przytoczonej publikacji), kontekst cytowania (zdania przed i po cytowaniu ), lokalizację cytowania w przytoczonym artykule, typ cytowania wskazujący na stanowisko cytującego (popierające tezę, przeciwstawne lub neutralne) oraz informacje redakcyjne z Crossref i PubMed.

Platforma scite_ zawiera pełne teksty oraz daje możliwość obserwacji własnych badań i częstotliwości ich cytowania. 

Zapraszamy całą społeczność akademicką na darmowe webinarium organizowane przez scite_ –

One Billion Citation Statements: going beyond citation counts, ensuring the quality of research, and testing scientific claims with scite_

 Przewidywany czas trwania: 45 min. Webinarium odbędzie się w języku angielskim.

Rozpoczynamy 30-dniowy dostęp testowy

do programu Writefull w dniach 

1.-31.03. 2022

Writefull to narzędzie do korekty tekstów naukowych w j. angielskich, specjalnie zaprojektowane dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Zachęcamy do skorzystania dostępu testowego i wyrażenia opinii na temat Writefull na witrynie sharepoint UAM.

Writefull for Word wymaga instalacji wtyczki, dostępu do internetu  i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni z adresów: amu.edu., wa.amu.edu i st.amu.edu. 

Zapraszamy na bezpłatne webinarium na platformie Zoom, podczas którego zostaną zaprezentowane wszystkie możliwości Writefull. Webinarium odbędzie się w języku angielskim. Do wszystkich zarejestrowanych osób przesłany zostanie link do nagrania. 

Writefull for Word wymaga instalacji wtyczki, dostępu do internetu  i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni z adresów: amu.edu., wa.amu.edu i st.amu.edu.

Writefull for Word to dodatek do programu Microsoft Word, który zapewnia korektę językową tekstu. Sprawdza poprawność gramatyki, pisowni, słownictwa, interpunkcji i stylu. Oferuje również funkcję „Language Search”: bazę danych tekstów naukowych, w której studenci i pracownicy mogą wyszukiwać wzorce językowe, które mogą włączyć do swoich własnych tekstów. Ponadto oferuje „Sentence Palette”, która jest zbiorem przykładowych zdań przydatnych do pisania pracy akademickiej.
Writefull for Word można pobrać ze strony internetowej Writefull, znajdują się tam trzy wtyczki:

 1. Writefull for Microsoft Word – działająca na komputerach stacjonarnych. Warunkiem jest posiadanie pakietu Microsoft Word w wersji 2016 lub nowszej
 2. Writefull for Office 365 online – użytkownicy logują się na swoje prywatne konto Office 365: https://www.office.com/?omkt=pl-pl, w otwartym dokumencie Word należy pobrać wtyczkę Writefull i aktywować ją na adres e-mail w domenie UAM.
 3. Writefull for Overleaf – wtyczka działająca jedynie w przeglądarce Chrome. Na stronie: https://www.overleaf.com/ należy założyć konto na adres w domenie UAM.

Writefull Revise wyświetla tekst pod kątem poprawności gramatyki, ortografii, słownictwa, interpunkcji i stylu. Studenci i pracownicy mogą wgrać swój tekst do programu Revise, przejrzeć sugestie językowe i pobrać poprawioną wersję tekstu zawierającą wszystkie zaakceptowane sugestie.

Writefull Cite wyświetla teksty pod kątem kompletności cytatów, podkreślając zdania, które powinny być poparte odniesieniem. Studenci i pracownicy mogą przesyłać swoje teksty do Writefull Cite i przeglądać sugestie cytowań oferowane przez to narzędzie.

Rozpoczynamy 60-dniowy dostęp testowy

do zasobu niemieckojęzycznych czasopism naukowych DACH Information

1.-30.04. 2022

Baza DACH Information zawiera unikalny zbiór niemieckojęzycznych pełnotekstowych czasopism naukowych, magazynów i publikacji branżowych. Dzięki multidyscyplinarnemu zakresowi baza oferuje bogate, wysokiej jakości pełnotekstowe zasoby, które wspierają badania w szerokim zakresie tematów, od sztuki i nauk humanistycznych po medycynę i nauki ścisłe. Tematyka bazy obejmuje takie zagadnienia jak sztuka, biznes, komunikacja, edukacja, prawo niemieckie, historia, nauki humanistyczne, lingwistyka, zarządzanie, marketing, matematyka, pielęgniarstwo, psychologia, nauki społeczne i praca socjalna, nauki ścisłe, i  wiele więcej.

Baza DACH Information została dodana do listy baz na platformie EBSCOhost UAM oraz aktywowana w Wyszukiwarce zasobów naukowych UAM EDS i jest dostępna dla użytkowników zdalnie z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.

Rozpoczynamy 30-dniowy dostęp testowy

do materiałów wideo bazy APA PsycTherapy

1.-31.03.2022

PsycTHERAPY to unikalna kolekcja materiałów wideo z zakresu psychologii, wspierająca edukację kliniczną oraz edukację w zakresie poradnictwa psychologicznego. Wyprodukowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), kolekcja PsycTHERAPY oferuje dostęp do ponad 500 nagrań sesji terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii. PsycTHERAPY zapewnia lekarzom, doradcom, studentom i stażystom możliwość obserwacji rzeczywistych filmów z psychoterapii. Kolekcja ta obejmuje sprawdzone metody pokazujące typowe przeszkody napotykane podczas sesji terapeutycznych. Filmom wideo towarzyszą odpowiednie transkrypty.

Baza DACH Information została dodana do listy baz na platformie EBSCOhost UAM oraz aktywowana w Wyszukiwarce zasobów naukowych UAM EDS i jest dostępna dla użytkowników zdalnie z komputerów domowych i urządzeń mobilnych.

ProQuest Central, Dissertations &Thesis Full Text

Zapraszamy do korzystania z testowego dostępu
do 31 stycznia 2022

Zachęcamy do korzystania z bazy publikacji  ProQuest Central oraz PQ Dissertations&Thesis Full Text.  W bazie ProQuest Central znajduje się ponad 11.000 tytułów czasopism naukowych, książek, raportów, recenzji, dokumentów i tekstów źródłowych z zakresu m.in. nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i medycznych. 
ProQuest Dissertations and Theses zawiera ponad 1,4 mln rozpraw doktorskich z całego świata w latach 1861 -2021.  Baza będzie dostępna do 31 stycznia 2022.

Testowy dostęp do Statista

Zapraszamy do korzystania z dostępu do 10 XII 2021 

Oxford University Press

Zapraszamy do korzystania z otwartego dostępu
do 31 XII 2021 do następujących baz: 

Wiley Digital Archive dostępne od 27 sierpnia do 30 września 2021

 • The New York Academy of Sciences (NYAS)
 • The Royal College of Physicians (RCP)
 • British Association for the Advancement of Science (Collections on the History of Science: 1830-1970) (BAAS)
 • Royal Geographical Society (with IBG) (RGS)
 • The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (RAI)

Al Manhal eLibrary – Authoritative Arabic Scholarly Content

Dostępny do 10 sierpnia 2021

Dostępny od 4 maja do 4 lipca 2021

Platforma JoVE.com (Journal of Visualized Experiments)

JoVE to jedyny na świecie recenzowany naukowo periodyk w formie wideo z zakresu biologii, chemii, medycyny, biotechnologii, psychologii oraz dziedzin pokrewnych, indeksowany w PubMed i Web of Science. Wizualizacje HD video zostały przygotowane w laboratoriach, m.in. Harvard University, University of Oxford, MIT, ETH Zurich, University of Tokyo, University of Cambridge. JoVE to:

 • 13.000+ recenzowanych naukowo video – artykułów JoVE Journal
 • 150+ nowych publikacji każdego miesiąca
 • 17.000+ autorów z renomowanych uczelni i instytucji badawczych
  Impact Factor (IF=1.163)

Materiały JoVE umożliwiają szybkie zrozumienie zagadnień dzięki angażowaniu studentów w proces uczenia się. Do każdego filmu JoVE dołączony jest tekst – transkrypcja filmu, opis przebiegu eksperymentu z wykazem użytych materiałów, bibliografią oraz testy i quizy sprawdzające wiedzę. Zawartość podzielona jest na 2 główne moduły: Education i Research. 
Dla wykładowców to możliwość korzystania z szerokiej gamy innowacyjnych metod pracy, m.in.: zintegrowanego nauczania (blended learning) oraz odwróconej klasy (flipped classroom).

Jak zintegrować filmy JoVE ze swoimi kursami i zajęciami laboratoryjnymi online?
Zapraszamy na cotygodniowe sesje szkoleniowe w maju:
🔖 środa, godz. 10.30
🔖 czwartek, godz. 15.30

Dostęp testowy do bazy Loeb Classical Library

do 15 marca 2021

Loeb Classical Library (LCL), założone przez Jamesa Loeba, to seria książek, pierwotnie publikowana przez Wyd. Heinemanna w Londynie, a obecnie przez Harvard University Press. Cyfrowa biblioteka klasyczna Loeba  to stale powiększany zbiór ważnych dzieł starożytnej literatury greckiej i łacińskiej. Jej misją jest udostępnienie tekstu jak najszerszemu gronu odbiorców. Publikuje oryginalne teksty greckie lub łacińskie (po lewej stronie) razem z jego tłumaczeniem (po stronie prawej). Ponad 520 tomów tekstów łacińskich, greckich i angielskich jest dostępnych w nowoczesnym interfejsie, który umożliwia czytelnikom łatwe przeglądanie, wyszukiwanie, tworzenie zakładek, dodawanie adnotacji i udostępnianie treści. Redaktorem naczelnym jest Jeffrey Henderson, profesor języka greckiego i literatury na Uniwersytecie Bostońskim.

Dostęp do 30 kwietnia 2021

Baza Political Science Complete stanowi obszerne źródło informacji na temat światowej polityki i globalizacji. Zawiera pełny tekst blisko 700 czasopism oraz indeksy i abstrakty ponad 1.500 tytułów, w tym wysoko notowane czasopisma naukowe, z których wiele jest dostępnych tylko w tej bazie. Baza zapewnia dostęp do pełnych tekstów blisko 300 wydawnictw encyklopedycznych i monografii oraz ponad 48.000 pełnotekstowych materiałów konferencyjnych wydanych przez m.in.: Political Science Association, International Studies Association, Institute for European Studies. Baza zawiera specjalistyczny tezaurus obejmujący ponad 26.000 haseł ułatwiających wyszukiwanie informacji.

Dostęp do 31 maja 2021

Baza Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) to baza zawierająca pełne teksty czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. CEEAS zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, humanistyka, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Baza zawiera blisko 2,000 tytułów, z czego poand 360 to czasopisma w języku polskim.

Dostęp testowy do oxfordzkiej bazy archiwalnej

Oxford Electronic Enlightenment Bodleian Library 

do 2 marca 2021.

Electronic Enlightenment to dość ciekawy zasób dla historyków – badaczy okresu wczesno-nowożytnego od początku XVII do połowy XIX wieku Zawiera zdygitalizowaną korespondencję – blisko 80 000 listów i innych dokumentów wytworzonych przez ponad 10 000 osób z Europy, Azji i obu Ameryk. Oprócz tekstów źródłowych stanowiących trzon bazy, uzupełniają ją liczne indeksy ułatwiające przeszukiwanie zawartości.

Dostępne od 19 lutego 2021

Dostęp testowy do encyklopedii i słowników wydawnictwa Oxford University Press dostępne od 19 lutego!

Setki słowników i encyklopedii, które zakresem dziedzinowym obejmują zarówno humanistykę, jak i nauki ścisłe, przyrodnicze, czy społeczne.

Dostęp testowy do 31.01.2021 

Baza ATLA Religion Database with ATLASerials PLUS łączy podstawowy indeks artykułów czasopism, recenzji książek i kolekcji esejów we wszystkich dziedzinach religii z kolekcją online ATLA, zawierającą czołowe czasopisma z zakresu religioznawstwa i teologii. Baza zawiera ponad 500 czasopism pełnotekstowych z archiwami sięgającymi 1881 roku, ponad 2,9 miliona rekordów, opisów artykułów z ok. 2.300 czasopism (ok. 1.000 indeksowanych na bieżąco), ponad 275.000 opisów esejów, ponad 900.000 opisów recenzji i ponad 400.000 opisów książek. Zawartość bazy zaczyna się od 1949 roku, chociaż indeksowanie części czasopism sięga wstecz do XIX wieku. Baza jest wydawana przez American Theological Library Association.

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego bazy Ethnologue do 17 grudnia 2020.

Writefull to narzędzie do korekty tekstów naukowych w j. angielskich, specjalnie zaprojektowane dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach.
30 DNIOWY DOSTĘP TESTOWY:  23.11- 22.12. 2020

Writefull for Word wymaga instalacji wtyczki, dostępu do internetu  i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni z adresów: amu.edu., wa.amu.edu i st.amu.edu. Na platformie Zoom dostępne jest szkolenie dla użytkowników narzędzi Writefull.

Writefull for Word wymaga instalacji wtyczki, dostępu do internetu  i rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie uczelni z adresów: amu.edu., wa.amu.edu i st.amu.edu.

Writefull for Word to dodatek do programu Microsoft Word, który zapewnia korektę językową tekstu. Sprawdza poprawność gramatyki, pisowni, słownictwa, interpunkcji i stylu. Oferuje również funkcję „Language Search”: bazę danych tekstów naukowych, w której studenci i pracownicy mogą wyszukiwać wzorce językowe, które mogą włączyć do swoich własnych tekstów. Ponadto oferuje „Sentence Palette”, która jest zbiorem przykładowych zdań przydatnych do pisania pracy akademickiej.
Writefull for Word można pobrać ze strony internetowej Writefull, znajdują się tam trzy wtyczki:

 1. Writefull for Microsoft Word – działająca na komputerach stacjonarnych. Warunkiem jest posiadanie pakietu Microsoft Word w wersji 2016 lub nowszej
 2. Writefull for Office 365 online – użytkownicy logują się na swoje prywatne konto Office 365: https://www.office.com/?omkt=pl-pl, w otwartym dokumencie Word należy pobrać wtyczkę Writefull i aktywować ją na adres e-mail w domenie UAM.
 3. Writefull for Overleaf – wtyczka działająca jedynie w przeglądarce Chrome. Na stronie: https://www.overleaf.com/ należy założyć konto na adres w domenie UAM.

Writefull Revise wyświetla tekst pod kątem poprawności gramatyki, ortografii, słownictwa, interpunkcji i stylu. Studenci i pracownicy mogą wgrać swój tekst do programu Revise, przejrzeć sugestie językowe i pobrać poprawioną wersję tekstu zawierającą wszystkie zaakceptowane sugestie.

Writefull Cite wyświetla teksty pod kątem kompletności cytatów, podkreślając zdania, które powinny być poparte odniesieniem. Studenci i pracownicy mogą przesyłać swoje teksty do Writefull Cite i przeglądać sugestie cytowań oferowane przez to narzędzie.

TEST 2.11-31.12. 2020 (60 DNI)

Wydawnictwo Duke University ze Stanów Zjednoczonych oferuje zasoby elektronicznych czasopism i książek z wielu dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, takich jak: sztuka, historia sztuki, studia azjatyckie, studia o płci, studia latynoamerykańskie, studia o muzyce i dźwięku, studia o religii, literatura, socjologia, kultura, muzyka, historia, prawo.  Wydawnictwo Duke University znajduje się w ministerialnym “Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 29 września 2020 r.”  Poziom II, miejsce 7.

W ramach bezpłatnego testu są dostępne:

 1. Baza Duke – część humanistyczna (e-booki i  e-czasopisma):
  • e-Duke Books Scholarly Collection,
  • e-Duke Journals Fundamentals.
 2. Project Euclid Prime – zasoby z matematyki i statystyki

Zapraszamy do testowania

MLA International Bibliography with Full Text 

do 30 czerwca 2020

MLA International Bibliography with Full Text jest pełnotekstową wersją bazy bibliograficznej MLA International Bibliography. Baza jest wydawana przez Modern Language Association (MLA) i zawiera elektroniczną wersję bibliografii oraz zapewnia użytkownikom dostęp treści do blisko 1,000 pełnotekstowych czasopism. Część bibliograficzna bazy sięga lat 1920-tych i zawiera ponad 2.8 miliona rekordów bibliograficznych.

Tematyka obejmuje: literaturę, języki współczesne, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej. Baza zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury.

Baza zawiera również bazę MLA Directory of Periodicals, w której użytkownicy znajdą informacje o blisko 6,000 czasopism o książek, z których pochodzą rekordy bibliograficzne zawarte w bazie, oraz MLA Thesaurus,  własny tezaurus stowarzyszenia MLA, używający deskryptorów dla każdego rekordu w bibliografii i przeszukiwalny katalog wybitnych autorów z hiperłączami do krótkich przypisów.

Zapraszamy serdecznie do testowania bazy Historical Abstracts with Full Text do 30 czerwca 2020

Baza Historical Abstracts with Full Text indeksuje artykuły historyczne z ponad 2.300 czasopism naukowych w ponad 40 językach z archiwami od 1863 roku. Zawiera opisy bibliograficzne książek, dysertacje i rozprawy oraz informacje z dziedzin pokrewnych jak archeologia, antropologia i socjologia. Baza obejmuje ponadto kolekcję ponad 540 pełnotekstowych czasopism i ponad 140 książek. Baza jest autorytatywnym źródłem informacji z zakresu historii świata (z wyłączeniem USA i Kanady) począwszy od XV wieku do czasów współczesnych.

Tematyka bazy obejmuje historię świata, historię wojskową, historię edukacji, rolę kobiet w historii i wiele innych tematów istotnych z punktu widzenia studiów i badań w zakresie historii.

Zapraszamy serdecznie do testowania bazy SocINDEX with Full Text do 30 czerwca 2020.

SocINDEX with Full Text indeksuje czasopisma, książki, monografie, materiały konferencyjne i inne źródła oraz zawiera przeszukiwalne cytowania naukowe.

Zapewnia dostęp do pełnego tekstu ponad 600 aktualnie wydawanych czasopism. Tematyka bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i dziedziny pokrewne, takie jak: demografia, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, praca w opiece społecznej, antropologia społeczno-kulturalna małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, nadużywanie środków odurzających i inne uzależnienia, przemoc, aborcja, sądownictwo karne i wiele innych zagadnień.

Zapraszamy do testowania e-booków i baz audiowizualnych wyd. Bloomsbury do 31 maja 2020!

Zapraszamy do testowania encyklopedii MGG Online

Die Musik in Geschichte und Gegenwart

do 30 maja 2020

Zapraszamy do testowania

RILM Music Encyclopedias

do 30 maja 2020

RILM Music Encyclopedias to pełnotekstowa baza danych oferująca dostęp do 57 publikacji encyklopedycznych. Zawartość bazy RILM Music Encyclopedias obejmuje obszerną kolekcję encyklopedii zawierających informacje na temat najważniejszych gatunków muzycznych takich jak np.: opera, muzyka popularna, musical, blues, gospel, nagrywanie dźwięku i instrumenty i inne. Encyklopedie zostały wydane w wielu krajach, nie tylko w języku angielskim, ale również w niemieckim, francuskim, włoskim, holenderskim i greckim.

Testowana encyklopedie muzyczne są także dostępne zdalnie na platformie EBSCOhost, w Wyszukiwarce zasobów naukowych UAM/EDS dla czytelników z komputerów domowych i urządzeniach mobilnych do 31 maja.

Zapraszamy do testowania bazy RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

do 31 maja 2020

Baza RILM Abstracts of Music Literature with Full Text obejmuje pełną zawartość bazy bibliograficznej RILM oraz 220 czasopism pełnotekstowych z ponad 50 krajów, w tym 90 czasopism pełnotekstowych niedostępnych w żadnej innej kolekcji oraz obszerną kolekcję książek, biografii, rozpraw, filmów i materiałów video. Baza jest nieocenionym narzędziem do prowadzenia studiów i badań w zakresie muzyki i dziedzin pokrewnych.

Testowane bazy muzyczne są dostępne zdalnie na platformie EBSCOhost, w Wyszukiwarce zasobów naukowych UAM/EDS dla czytelników z komputerów domowych i urządzeniach mobilnych.

Zapraszamy do testowania baz koreańskich do 9 marca 2020

DBpiaKoreański portal komunikacji naukowej udostępnia czasopisma naukowe i rozprawy akademickie. 

KRpiaArchiwalny dostęp do koreańskich publikacji z wielu dziedzin wiedzy.

Zapraszamy do testowania bazy do 17 stycznia 2020

PsycTHERAPY to unikalna kolekcja materiałów wideo z zakresu psychologii, wspierająca edukację kliniczną oraz edukację w zakresie poradnictwa psychologicznego. Wyprodukowana przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA), kolekcja PsycTHERAPY oferuje dostęp do ponad 500 nagrań sesji terapeutycznych z wykorzystaniem najnowszych technik psychoterapii. PsycTHERAPY zapewnia lekarzom, doradcom, studentom i stażystom możliwość obserwacji rzeczywistych filmów z psychoterapii. Kolekcja ta obejmuje sprawdzone metody pokazujące typowe przeszkody napotykane podczas sesji terapeutycznych. Filmom wideo towarzyszą odpowiednie transkrypty.

Kolekcja PsycTHERAPY uwzględnia praktykę ponad 140 znanych terapeutów i oferuje ponad 240 tematów psychoterapeutycznych, takich jak lęk przed uzależnieniem, fobie, problemy związane z relacjami i depresja. Tematy te są poruszane z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych, w tym zintegrowanej behawioralnej opieki zdrowotnej, terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii akceptacji i zaangażowania

Testowanie portalu Statista do 30.11.2019

Statista jest jedną z największych na świecie platform zawierających statystyki i dane rynkowe, która umożliwia dostęp do ponad 1,5 miliona statystyk, prognoz, dokumentacji, raportów i infografik na 80 000 tematów z ponad 22 500 źródeł. Od informacji dotyczących wartości rynkowej karmy dla królików domowych w Wielkiej Brytanii, poprzez dane na temat części populacji norweskiej, która codziennie czyta gazety, po analizę osób grających na telefonach komórkowych w Chinach – platforma jest zbiorem danych na temat ekonomii, potrzeb konsumenckich, badań opinii publicznej i trendów demograficznych. Wszystkie dane można pobrać zaledwie w kilka sekund i są dostępne w czterech różnych formatach. Ponadto każdy student, wykładowca i pracownik otrzymuje pełne prawo do publikacji i wykorzystywania danych, co jest przydatne np. podczas prezentacji na konferencji. Dostępna jest również opcja automatycznego cytowania danych.

Tutoriale: https://www.statista.com/getting-started/welcome-to-statista

Więcej informacji dotyczących licencji dla uniwersytetów (Campus License)https://www.statista.com/accounts/education/

PAP Archiwum Polskiej Agencji Prasowej

Dostęp testowy do 15 września 2019

 Do 9 sierpnia 2019 testujemy czasopisma OXFORD UNIVERSITY PRESS

DUKE UNIVERSITY PRESS

Baza wydawnictwa uniwersyteckiego Duke University z USA.

Oferuje zasoby elektronicznych książek i czasopism z wielu dziedzin humanistycznych i społecznych (kolekcje z dziedzin takich jak: sztuka, historia sztuki, studia azjatyckie, studia o płci, studia latynoamerykańskie, studia o muzyce i dźwięku, studia o religii). Wydawnictwo Duke University Press jest obecnie na 7 miejscu listy wydawnictw punktowanych przez MNiSW w grupie II monografii.

e-Duke lista książek elektronicznych

e-Duke lista czasopism elektronicznych

Business and Economics Pearson|eTextbooks Library

Dostęp testowy do publikacji SAGE Publishing do 5 kwietnia 2019!

SAGE Business Cases

Dostęp testowy do filmowej platformy streamingowej

do 14 marca 2019!

Nietypowy i bardzo atrakcyjny dostęp testowy  do filmowej platformy streamingowej Kanopy. Wśród wszystkich tradycyjnych gatunków sztuki filmowej znaleźć tam można również ponad 3,5 tysiąca filmów dokumentalnych, poruszających zagadnienia z zakresu nauk społecznych, historycznych, a także przyrodniczych i ścisłych.

Zapraszamy do testowania zawartości South Asia Archive Taylor & Francis Group do 25 marca 2019!

Dostęp testowy 18.02-18.05.2019

BioOne COMPLETE to pełnotekstowa baza danych zawierająca ponad 208 wysokiej jakości, subskrybowanych i ogólnodostępnych (Open Access) tytułów z dziedziny nauk biologii, ekologii i nauk środowiskowych. Baza BioOne Complete oferuje szerokie zasoby –czasopisma zawierające wyniki badań biologicznych. To cenne źródło dla naukowców, dostarczające nową wiedzę z szerokiego wachlarza najważniejszych obecnie tematów: zmiany klimatyczne, zagrożone gatunki, ochrona siedlisk, funkcje  ekosystemów i zróżnicowanie biologiczne.

Prezentacja BioONE

2019_BioOneCompleteTitleList

Loeb Classical Library

Test od 13 listopada do 12 grudnia 2018

Gale State Papers Online: 18th century 1714 -1782 P.IV: Scandinavia, Eastern Europe and Turkey

14 maja – 13 czerwca

Baza zawiera skany dokumentów archiwalnych z Brytyjskiego Archiwum Państwowego dotyczące krajów skandynawskich, Prus, Saksonii i Polski, a także Rosji i Turcji. Przedstawiają one obraz Europy północnej i wschodniej w burzliwym okresie wojen i konfliktów.

Po raz pierwszy udostępnione zostają dokumenty dotyczące Rzeczypospolitej 18w znajdujące się do dziś w Wielkiej Brytanii (łącznie z dokumentami szpiegów, przejętymi listami, itd. miscellanea). 

Zachęcamy zwłaszcza Historyków do oceny wartości bazy i jej ewentualnej przydatności do badań w Polsce.

Gale – The Stuart and Cumberland Papers from the Royal Archives, Windsor Castle [1689-1807]

Po raz pierwszy zdigitalizowane, będące obecnie własnością rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii archiwa pozostałe po ostatnich Stuartach, oraz jako uzupełnienie, dokumenty księcia Cumberland, który w 1746 pokonał armię Karola Edwarda Stuarta i spacyfikował Szkocję.

Popierani przez papieża oraz przez Francję i Hiszpanię, Stuartowie przez wiele lat działali częściowo w podziemiu, tworząc sieć agentur nieformalnej dyplomacji w Europie i próbując wchodzić w sojusze przeciwko dynastii hanowerskiej. Ich kontakty z Polską nie są jeszcze dokładnie zbadane, choć istniały powiązania tak istotne jak związek małżeński Jakuba Edwarda Stuarta z Marią Klementyną Sobieską (1718).

Baza powinna dawać wgląd w te kontakty, i po raz pierwszy możemy skorzystać z okazji aby się im przyjrzeć bez wyjazdu do archiwów brytyjskich.

Wejście >>

Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate na platformie EBSCOhost uczelni

Zapraszamy do testowania od 1 marca do 31 maja. Wejście >>

Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

 

 

Business Source Ultimate Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

Testuj mobilną BrowZine – przeglądarkę e-czasopism z subskrypcji UAM

4 kwietnia – 3 czerwca 2018

Przeglądarka czasopism BrowZine jest dostępna w wersji mobilnej do pobrania w systemach Android, iOS, Kindle Fire w sklepach Apple App Store, Google Play Store lub Amazon App Store.

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy wybrać nazwę biblioteki – Adam Mickiewicz University in Poznan i potwierdzić konto czytelnika.

Aplikacja BrowZine umożliwia wybranie tytułów do spersonalizowanej półki czasopism, utworzenie alertów tematycznych do nowych artykułów, pobieranie artykułów i czytanie offline. Funkcje spersonalizowane są dostępne po założeniu konta użytkownika BrowZine. Zapraszamy!

Wejście >>

Film instruktażowy >> kliknij

Citavi. Organizuj wiedzę!

 Zapraszamy do testowania programu bibliograficznego Citavi 5.7.1 / 6.0

Podczas rejestracji wymagany jest podstawowy adres mailowy AMU*

Wejście: www.citavi.com/amu

Podręcznik do pobrania .pdf

Filmy instruktażowe YouTube:

https://www.youtube.com/user/CitaviTeam
https://www.youtube.com/intl/pl/yt/about/brand-resources/#logos-icons-colors

Loading...
Skip to content