Szkolenia jednorazowe

MULTIWYSZUKIWARKA – ODKRYJ ZASOBY NAUKOWE BIBLIOTEK UAM

Warsztat dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h

Tel. 61 829 3878

Zapisy

Multiwyszukiwarka kataloguje wg słów kluczowych bieżące i archiwalne publikacje naukowe, wskazuje na ich dostęp w repozytorium instytucjonalnym AMUR, platformie czasopism otwartych PRESSto, w katalogu bibliotecznym online oraz na platformach wydawców. Wyszukiwanie jest tak proste jak w Google Scholar, natomiast otrzymujemy artykuły z czasopism, rozdziały z książek z subskrypcji UAM. Omówimy najlepsze strategie wyszukiwania publikacji.

PODSTAWY EFEKTYWNEGO GROMADZENIA LITERATURY DO PRAC LICENCJACKICH/MAGISTERSKICH

Oferta dla studentów studiów licencjackich i magisterskich

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h

Tel. 61 829 3878

Zapisy

Omówienie strategii selektywnego wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach i zasobach UAM. Celem warsztatu jest kształcenie umiejętności informacyjnych do przetwarzania informacji na poziomie akademickim. Efektem warsztatu są zgromadzone publikacje do pisania esejów i prac dyplomowych, magisterskich.

MENDELEY – PROGRAM BIBLIOGRAFICZNY, SPOŁECZNOŚĆ

Warsztat dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h

Tel. 61 829 3878

Zapisy

Społeczność w programie Mendeley: tworzenie profilu badacza, współpraca w grupach.

 

Tworzenie konta użytkownika, gromadzenie danych bibliograficznych z wielu dostępnych baz danych, budowanie kolekcji bibliograficznych, przeszukiwanie, porządkowanie zebranych opisów bibliograficznych, dodawanie dokumentów pełno-tekstowych, praca na tekstach w formacie .pdf, współpraca menedżerów bibliograficznych z edytorami tekstów Microsoft Word lub LibreOffice oraz dodawanie przypisów i bibliografii

ENDNOTEWEB – PROGRAM BIBLIOGRAFICZNY NA PLATFORMIE WEB OF SCIENCE

Warsztat dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h

Tel. 61 829 3878

Zapisy

Tworzenie konta użytkownika, gromadzenie (eksport) danych bibliograficznych z wielu dostępnych baz danych, katalogów, budowanie kolekcji bibliograficznych, przeszukiwanie, porządkowanie zebranych opisów bibliogra-ficznych, współpraca z edytorem tekstu.

JAK PODNIEŚĆ CYTOWALNOŚĆ PRAC NAUKOWYCH?

Warsztat dla doktoratów, pracowników naukowych

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h

Tel. 61 829 3878

Zapisy

W programie szkolenia omawiamy wyszukiwanie cytowań publikacji w bazach Web of Science, SCOPUS; wskaźniki bibliometryczne: indeks Hirscha dla oceny dorobku naukowca, Impact Factor dla oceny czasopisma, korzyści płynące z deponowania prac w repozytorium AMUR i widoczności publikacji w innych portalach prezentujących profile naukowców.

WEB OF SCIENCE, SCOPUS– WYSZUKIWANIE

Warsztat dla doktorantów, pracowników naukowych

Terminarz: semestr zimowy oraz letni

Miejsce szkoleń: pracownia komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej (sala 62)

Liczba godzin: 2 h

Tel. 61 829 3878

Zapisy

W programie: nowe strategie wyszukiwania w bazie, wyszukiwanie cytowań autora, tworzenie konta Researcher ID, Journal Citation Reports – porównywanie różnych wskaźników oceny czasopism oraz zaawansowane wyszukiwanie w bazie JCR.

E – RESOURCES AVAILABLE THROUGH YOUR LIBRARY

This session is targeted to international students.

Terms: Winter and Summer Semesters

Venue: computer room at Poznan University Library (Room 62)

Number of hours: 2 hours

Tel. 61 829 3878

Sign up

A How – to workshop related to making best and effective use of the capabilities, tools and resources available at the Library and remotely. (Just in case you still need to know how to make use of electronic resources, and their remote access, provided by the Library).

This session is targeted to international students.

Loading...
Skip to content