Bazy danych

Baza Wiedzy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to system ewidencji dorobku naukowego pracowników i doktorantów UAM.  Baza funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie Omega-Psir. Jest to rozwiązanie typu Current Research Information System (CRIS), które zostało stworzone przez zespół Politechniki Warszawskiej w ramach projektu SYNAT. Wejście 

Zarządzenie nr 8/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 9 września 2020 roku 

opis Web of Science (poszerzony o pakiet Citation Connection)

Web of ScienceTM Core Collection
BIOSIS Citation IndexSM
Current Contents Connect®
Data Citation IndexSM
Derwent Innovations IndexSM
KCI-Korean Journal Database
MEDLINE®
SciELO Citation Index
Zoological Record® 

Web of Science Core Collection: Citation Indexes: 

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1945-present
Social Sciences Citation Index (SSCI) --1956-present
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1975-present
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-present
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) --1990-present
Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2010-present
Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --2010-present 

Web of Science Core Collection: Chemical Indexes: 

Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) --2010-present
(Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)
Index Chemicus (IC) --2010-present 

Emerging Sources Citation Index (ESCI) baza dostępna w ramach licencji krajowej Web of Science rozszerzona o roczniki archiwalne 2005-2014. Dodatkowe roczniki zawierają blisko 2 mln rekordów pochodzących z ponad 7 tysięcy czasopism, w tym 30 tys. publikacji z co najmniej jednym polskim współautorem. ESCI indeksuje w szczególności 197 polskich czasopism naukowych, które znajdują się także na liście czasopism punktowanych MEiN.

InCites – narzędzie bibliometryczne do analizy danych z bazy Web of Science; dostęp wymaga założenia konta osobistego na platformie Web of Science. Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło (dostęp zdalny do zasobów UAM). Konto osobiste do InCites można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz kompendium.

Journal and Highly Cited Data (od września 2015 r. )

(połączenie bazy Journal Citation Index oraz Essential Science Indicators)

Journal Citation Reports 1997-2021

opis SCOPUS

opis SciVal  – narzędzie bibliometryczne Korzystanie jest możliwe po założeniu osobistego konta. Konto takie można założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”. Założone konto osobiste działa w serwisach Elsevier  także na serwerach Science Direct lub bazy Scopus.

Biblioteka Nauki »

Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

 • AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych),
 • BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),
 • CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),
 • DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych),
 • PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).

Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metadanymi. Korzystanie z Biblioteki Nauki nie wymaga zakładania konta ani instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania. Artykuły udostępnione są jako pliki w formacie PDF, a książki ponadto w formatach EPUB, MOBI oraz XML.

Obecność artykułów i książek na platformie zwiększa ich widoczność w wyszukiwarkach internetowych, co pozwala szerokiemu gronu czytelników odnaleźć publikacje, zapoznać się z nimi i je zacytować.

Serwis internetowy Biblioteki Nauki powstał w ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych w ICM UW w ramach Platformy Otwatej Nauki.

Biblioteka Nauki CEON – wyszukiwarka »

udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia przeszukiwanie sześciu baz dziedzinowych: AGRO (czasopisma z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych), BazTech (czasopisma z zakresu nauk technicznych, nauk ścisłych i ochrony środowiska), CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych), DML-PL (czasopisma z zakresu nauk matematycznych), PSJD (czasopisma z zakresu nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej) oraz BazEkon (czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych). Na początku lipca 2018 r. w Bibliotece Nauki było dostępnych w wersji pełnotekstowej ok. 850 czasopism ze wszystkich obszarów wiedzy i dziedzin nauki. Zasoby wciąż się powiększają, zarówno o nowe numery, jak i nowe tytuły. (Platforma Otwartej Nauki/ PON)

Aby zalogować się do folderu w Wyszukiwarce zasobów naukowych, konieczne jest posiadanie konta osobistego Moje EBSCOhost. Konto Moje EBSCOhost można założyć z poziomu Wyszukiwarki zasobów naukowych (EDS) i baz EBSCO.

Poza IP UAM (czyli zdalnie z domu) konto osobiste My EBSCOhost  można założyć po uprzednim wyszukaniu publikacji z subskrypcji UAM i zalogowaniu do tekstu  przez  wpisanie numeru karty bibliotecznej i PIN-u. Na górnej listwie znajduje się zakładka „Zaloguj się do My EBSCOhost”, „Folder” i in. 

 

Kłopoty z logowaniem i problemy techniczne:
Michał Kordek 
tel. 61 829 3805
e-mail: kordekm@amu.edu.pl 

Uwagi i zapytania na temat baz danych: zapytajbibliotekarza@amu.edu.pl

Zdalny dostęp do e-źródeł – logowanie »

Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło. Początkowe hasło to 4  cyfry: 2 cyfry miesiąca daty urodzenia i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130 dla urodzonych 30 listopada). Dostęp do baz i e-czasopism z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM (stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną.

LISTA ALFABETYCZNA BAZ DANYCH

ASU to interdyscyplinarna baza publikacji naukowych indeksująca ponad 10 tys. czasopism pełnotekstowych, w tym 9 tys. czasopism recenzowanych naukowo, 6,5 tys. czasopism bez okresu embarga. Dodatkowo zawiera opisy bibliograficzne z abstraktami artykułów z ponad 12,5 tys. czasopism dziedzinowych oraz 74 tys. materiałów multimedialnych. Tematyka bazy obejmuje wiele dziedzin nauki z nauk społecznych, w tym psychologii, nauk humanistycznych, medycznych, biomedycznych, nauk ścisłych, technicznych, nauk o rolnictwie i in. ASU ma szeroki zakres chronologiczny – najstarsze rekordy pochodzą z 1887 roku. Baza uwzględnia również cytowania artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych. Baza jest dostępna od 1 stycznia 2019 w licencji krajowej MEiN na platformie EBSCOhost.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza bibliograficzno-abstraktowa z zakresu rolnictwa i nauk przyrodniczych opracowana przez Narodową Bibliotekę Rolniczą przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 4,6 miliona opisów bibliograficznych z artykułów z czasopism, monografii, rozdziałów książek, prac naukowych oraz opisów patentów, opracowań, materiałów audiowizualnych, raportów z dziedzin, takich jak:  biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i innych. Baza jest dostępna w licencji krajowej MEiN na platformie EBSCOhost.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Teksty monograficzne American Mathematical Society (AMS) w formacie pdf i książki z dziedziny matematyki na platformie Mathematics Books Online.

Baza w otwartym dostępie.

Kolekcja czasopism, baz danych z dziedziny chemii wyd. Royal Society of Chemistry. Oprócz kilkudziesięciu tytułów czasopism wydawca udostępnia również bazy: Analytical Abstracts Catalysts & Catalysed Reactions Chemical Hazards in Industry Laboratory Hazards, Bulletin Methods in Organic Synthesis Natural Product Updates. Baza zawiera informację o najnowszych badaniach, wspomaga prace naukowców z dziedziny chemii, oszczędzając czas spędzany w laboratorium, zwiększa efektywność badań.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników .

Baza Wydziału Prawa i Administracji UAM dostępna zdalnie dla wszystkich pracowników i studentów UAM.

Standard license – dostęp online dla 3 jednoczesnych użytkowników – studentów, pracowników UAM.

BSU – to baza zawierająca publikacje pełnotekstowe z 3,5 tys. aktywnych czasopism i monografii z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu – administracji, zarządzania, marketingu, bankowości, finansów, księgowości, biznesu i handlu. Umożliwia śledzenie aktualnych światowych trendów z blisko 1,1 tys. aktywnych czasopism,  bez okresu embarga i 2 tys. czasopism recenzowanych naukowo.  Dostarcza materiały konferencyjne oraz raporty z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, badań rynku, handlu międzynarodowego, finansów. Najbardziej prestiżowe czasopisma  dostępne są formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydania. Baza zawiera profile przedsiębiorstw oraz autorów najczęściej cytowanych w bazie, a także analizy ekonomiczne typu SWOT. Baza jest dostępna od 1 stycznia 2019 w licencji krajowej MEiN na platformie EBSCOhost.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Czasopisma Cambridge University Press (CUP) są udostępniane w ramach kolekcji FULL (364 tytuły) w ramach konsorcjum ICM.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza obejmuje publikacje tematycznie związane z katalizą i jej metodami. Zawiera abstrakty artykułów oraz graficzne schematy reakcji chemicznych z 78 tytułów czasopism naukowych z dziedziny biochemii, chemii organicznej, chemii nieorganicznej oraz chemii fizycznej od 2002 r.

Royal Society of Chemistry udostępnia również bazy: Analytical Abstracts, Chemical Hazards in Industry,  Laboratory Hazards, Bulletin Methods in Organic Synthesis, Natural Product Updates. Baza zawiera informację o najnowszych badaniach, wspomaga prace naukowców z dziedziny chemii oszczędzając, czas spędzany w laboratorium, zwiększa efektywność badań.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza rejestruje streszczenia artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej, przede wszystkim w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. PAN jest organizatorem i koordynatorem działalności CEJSH. Bezpłatna publikacja streszczeń możliwa jest dzięki współpracy z redakcjami czasopism naukowych.

Baza w otwartym dostępie.

Zawartość bazy CEEOL (Central and Eastern European Online Library) dostępna jest poza siecią UAM na naszej liście A-Z w multiwyszukiwarce zasobów EDS .

Europejska baza druków z lat 1450 – 1830 obejmująca ponad 5 mln rekordów bibliograficznych. Wydawcą jest Consortium of European Research Libraries. 

Baza dostępna w IP Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Baza dotyczy chemicznych zagrożeń w przemyśle, obejmuje przegląd literatury naukowej i technicznej od 1981 roku. Zakres tematyczny bazy to: zagrożenia chemiczne i biologiczne, zdrowie i bezpieczeństwo, zagrożenia przemysłowe, przechowywanie i transport, gospodarka odpadami, ratownictwo, sprzęt ochronny, ustawodawstwo.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Dictionary of Old English Web Corpus (DOE) to korpus tekstów słownika staro-angielszczyzny, internetowa baza danych zawierająca co najmniej jedną kopię każdego zachowanego tekstu staroangielskiego. DOE Web Corpus prezentuje ponad trzy miliony słów staroangielskich i mniej niż milion słów łacińskich, czyli prawie pięć razy więcej niż zebrane dzieła Szekspira. Zawiera słownictwo pierwszych sześciu wieków (600-1150 n.e.) języka angielskiego .DOE uzupełnia słownik Middle English Dictionary (obejmujący okres 1100-1500 C.E) oraz Oxford English Dictionary, które razem zapewniają pełny opis słownictwa języka angielskiego.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Dimensions zawiera informacje o ponad 100 mln. publikacji naukowych (artykułach, książkach, rozdziałach w książkach,  preprintach i materiałach konferencyjnych). Baza oferuje ponad 3 mln. publikacji w otwartym dostępie, a najstarsze skany dostępne na platformie pochodzą z 1665 r. z najstarszego anglojęzycznego czasopisma naukowego „Philosophical Transactions of the Royal Society of London”. Baza jest również źródłem wskaźników opartych na cytowaniach i metrykach almetrycznych. Dimensions jest częścią Digital Science.

 

Największa narodowa bibliografia Estreichera udostępniana już w fazie opracowania bazy przez Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Nawet na tym etapie prac nad elektroniczna wersją bibliografii możliwe jest uzyskanie ogromnych ilości informacji na temat rodzajów druków, autorów, wydawców, chronologii, geografii, bibliotek, i wielu różnorodnych tematów a także wyszukiwanie słów kluczowych zawartych w komentarzach Estreicherów do poszczególnych dzieł.

Baza w otwartym dostępie.

Międzynarodowe otwarte repozytorium gromadzące materiały z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Powstało w roku 2003. Archiwum, zgodnie z ideą Open Access, umożliwia dostęp do tekstów dokumentów. Autorzy mogą deponować w archiwum zarówno naukowe, jak i branżowe dokumenty, publikowane lub niepublikowane w każdym języku i formacie. Archiwizację prowadzi poprzez serwer proxy.

Baza w otwartym dostępie.

Baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji USA, zawiera ponad 1,3 miliona opisów bibliograficznych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r. (część opisów posiada linki do pełnych tekstów). Dostęp pełnotekstowy do 792 czasopism w bazie Academic Search Complete. Linki do ponad 323 tys. dokumentów pełnotekstowych z serwisu dostawy dokumentów ERIC oraz pełnych tekstów z czasopism wydawnictwa Elsevier i Springer. Baza jest dostępna w licencji krajowej MEiN na platformie EBSCOhost.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Nowa bibliograficzna baza stanowi cenny indeks dla bibliotek, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych pracami powstałymi w Europie, a dotyczącymi obu Ameryk. Baza powstała na podstawie „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750” John Carter Brown Library –  autorytatywnej bibliografii, dobrze znanej i cenionej przez uczonych na całym świecie.

Baza danych zawiera ponad 32 000 pozycji i stanowi bogaty przewodnik po drukowanych rekordach dotyczących obu Ameryk, napisanych w Europie przed rokiem 1750. Baza jest dostępna w licencji krajowej MEiN na platformie EBSCOhost.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Czytelnicy Biblioteki Uniwersyteckiej uzyskali łatwy dostęp do cyfrowych ksiąg metrykalnych z Polski, Niemiec i innych krajów świata, a w szczególności do wielu zbiorów zastrzeżonych, z których nie można korzystać na komputerach domowych. Genealodzy oraz inne zainteresowane osoby mogą korzystać z bazy danych FamilySearch w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Archiwum dostępne jest w Czytelni Nauk Humanistycznych (2), Czytelni Nauk Społecznych (4). Zbiory zastrzeżone nie są dostępne na prywatnych laptopach przyniesionych do czytelni, więcej»

Otwarte zintegrowanym źródłem informacji z zakresu nauk o ziemi. Umożliwia wyszukanie w jednym miejscu artykułów z 46 czasopism pełno-tekstowcyh z linkami do zasobów pokrewnych otwartych w sieci. Zintegrowana z bazą GeoRef, największa bazą z zakresu nauk geologicznych. która rejestruje ponad 3 miliony rekordów bibliograficznych obejmujących publikacje międzynarodowe z zakresu geologii, ochrony środowiska, inżynierii lądowej, hydrologii, ekonomii środowiska, geofizyki, petrografii, paleontologii, geologii podmorskiej, oceanografii, mineralogii. Indeksuje artykuły z 3,5 tys. czasopism branżowych i naukowych, książki, zawartość publikacji zbiorowych, mapy, raporty rządowe, materiały konferencyjne, dysertacje w różnych językach, nt. Ameryki Północnej od 1669 r., a z pozostałych terenów od 1933 r. Wyd. American Geological Institute.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza GreenFILE koncentruje się na zagadnieniach pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko, między innymi dotyczących globalnego ocieplenia, gospodarki odpadami, alternatywnych źródeł energii i wielu innych problemów. Baza indeksuje czasopisma naukowe, a także dokumenty rządowe i raporty. Obecnie zawiera ponad 538000 rekordów bibliograficznych z abstraktami i 5800 rekordów pełnotekstowych oraz publikacjami w wolnym dostępie (Open Access) – ponad 4 700 rekordów.  Baza łączy się do platformami ScienceDirect i SpringerLink.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza z materiałami dotyczącymi z szeroko pojętego zdrowia (m.in. medycyna, technologia żywności i odżywianie, opieka nad dziećmi, medycyna sportowa), zawierająca abstrakty i pełnotekstowe artykuły z ok. 200 czasopism i raportów. Baza jest dostępna w licencji krajowej MEiNna platformie EBSCOhost.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza z materiałami dotyczącymi z szeroko pojętego zdrowia (m.in. medycyna, technologia żywności i odżywianie, opieka nad dziećmi, medycyna sportowa), zawierająca abstrakty i pełnotekstowe artykuły z ok. 200 czasopism i raportów. Baza jest dostępna w licencji krajowej MEiN na platformie EBSCOhost.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Zawiera artykuły z 2000 anglojęzycznych czasopism prawniczych, ok. 900 czasopism międzynarodowych, w tym ponad 40 czasopism najwyżej cytowanych. Na bazę składa 25 bibliotek udostępniających dzieła klasyków prawniczych (monografie i opracowania z XIX i XX w.) – nieobjęte prawami autorskimi, materiały dotyczące prawa amerykańskiego (traktaty i porozumienia zawierane przez USA, ustawodawstwo federalne, archiwum Sądu Najwyższego USA, dokumenty archiwalne).

W kolekcji Law Journal Library znajdują się 94 czasopisma z prawa karnego (m.in. Psychiatry, Psychology and Law, Criminal Justice Ethics, Journal of Criminal Law, Journal of Sociology and Social Welfare. Law and Contemporary Problems).

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

InCites – narzędzie bibliometryczne do analizy danych z bazy Web of Science; dostęp wymaga założenia konta osobistego na platformie Web of Science. Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło (dostęp zdalny do zasobów UAM). Konto osobiste do InCites można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz kompendium.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza dostępna na platformie Web of Science, patrz Products.

Baza służy do oceny wartości czasopism naukowych oraz oceny ich wpływu na rozwój dziedziny nauki. Jest tworzona w oparciu o cytowania artykułów publikowanych w czasopismach z obszaru nauk ścisłych, społecznych i technicznych. Analizowane cytowania pochodzą z ponad 10000 światowych czasopism naukowych. Jest dostępna w 2 wersjach: Science Edition (8000 czasopism z nauk ścisłych i technicznych) oraz Social Sciences Edition (2600 czasopism z nauk społecznych).

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Kolekcja JSTOR Arts & Sciences Archive Collection II, III, VII, XVIII, XV, Ireland oraz JSTOR Mathematics & Statistics Archive Collection. Projekt Fundacji Andrew W. Mellona, którego celem jest utworzenie kolekcji archiwalnej złożonej z najcenniejszych czasopism naukowych, aby ułatwić do nich dostęp i równocześnie chronić ten historyczny zasób przed fizycznym zniszczeniem. Czytelnicy mają dostęp do kolekcji: II (143 czas. z historii, ekonomii, studiów klasycznych), III ( 170 tyt. czas. z filologii, kultury i sztuki), VII (206 tyt. czas. z nauk społecznych, biznesu), JSTOR Math. i Statistics (58 tyt. czas.). W skład tych kolekcji wiodące czasopisma: Transactions of the American Philosophical Society , International Affairs, Musical Quarterly, Jewish Quarterly Review, The Journal of Marketing, American Journal of Mathematics, Annales d’Économie et de Statistique.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Do 30 czerwca 2022 wydawca JSTOR-a rozszerzył dostęp dla subskrybentów o zasoby: JSTOR Archive, Artstor i Primary Source, więcej»

Baza bibliograficzno-abstraktowa, wyd. przez Royal Society of Chemistry. Obejmuje literaturę naukową i przemysłową z zakresu zagrożeń chemicznych i biologicznych, informacje nt. skażeń w pracy laboratoryjnej. Przedmiotem zainteresowania indeksowanej literatury jest także gospodarka niebezpiecznymi odpadami chemicznymi, pożary i eksplozje, ochrona zdrowia pracowników, legislacja oraz sprzęt ochronny. Zawartość bazy obejmuje okres od 1981 do br.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Wielomodułowy System Informacji Prawnej. Wyd.C.H. Beck Zawiera piśmiennictwo – pełne wersje komentarzy, artykułów i opinii. Zawiera również: ujednolicone, oczekujące i archiwalne akty prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, zawarte w Dziennikach Ustaw, Monitorach Polskich oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Także: wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, wzory pism, orzecznictwo, w tym wybór orzecznictwa niepublikowanego. Baza zawiera informacje o podmiotach gospodarczych, słowniki oraz angielskie i niemieckie, tłumaczenia aktów, wzorów pism i umów.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Wydawca Wolters Kluwer.

Dokumenty źródłowe i dokumenty autorskie: komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r. Ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. Metryki i ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych. Komplet metryk i ujednoliconych tekstów aktów prawnych opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych od 1999 r. Wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego. Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami. Orzeczenia sadowe, orzeczenia administracji, pisma urzędowe, urzędowe wzory pism pochodzące z dzienników urzędowych, zestawienia, dane teleadresowe sądów, urzędów i innych instytucji działających na terenie RP. Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń. Tezy z piśmiennictwa, autorskie wzory pism i umów, kalkulatory. Moduły: LEX Komentarze, LEX Monografie, LEX Prawo Europejskie, LEX Zamówienia Publiczne, LEX Windykacje, Informator Prawno-Gospodarczy (KRS oraz Monitorów Polskich B i Monitorów Spółdzielczych B. Czasopisma on-line: baza artykułów, komentarzy, recenzji, felietonów i materiałów prasowych z 30 prawniczych periodyków wydanych przez Wolters Kluwer Polska oraz przez innych wydawców. LEX Polska Bibliografia Prawnicza – baza informacji o publikacjach prawniczych. Obejmuje, pogrupowane w kilkupoziomowy system haseł, zapisy bibliograficzne zgromadzone i opracowane pod względem merytorycznym przez Zespół Bibliografii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

LISTA przeznaczona szczególnie dla środowiska bibliotekarskiego, to bibliografia abstraktowa indeksująca ponad 600 tytułów czasopism, dodatkowo książki, recenzje, raporty naukowe, sprawozdania. Tematycznie baza obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji on-line, zarządzanie informacją oraz wiele innych. Baza jest dostępna w licencji krajowej MEiN na platformie EBSCOhost.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Master File Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych. Zawiera  ponad 1.700 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, ochrony zdrowia, biznesu, edukacji i zagadnień wielokulturowych, ponad 500 monografii i informatorów pełnotekstowych, 81.900 dokumentów źródłowych oraz kolekcję ponad 590.000 zdjęć, map i flag. Baza jest dostępna w licencji krajowej MEiN na platformie EBSCOhost.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza oferuje dostęp do artykułów, recenzji, abstraktów oraz bibliograficznych informacji w zakresie nauk matematycznych. Jest kontynuacją wydawnictwa drukowanego Mathematical Review ukazującego się od 1940 roku.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza abstraktowo-bibliograficzna, wyd. przez Royal Society of Chemistry. Indeksuje najnowsze osiągnięcia w zakresie syntezy organicznej. Baza jest odpowiednikiem wersji drukowanej ukazującego się czasopisma pod tym samym tytułem od 2000 roku.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza bibliograficzno-abstraktowa wyd. przez Royal Society of Chemistry. Każdy rekord zawiera także schemat reakcji chemicznej. Dane pochodzą z ponad 100 najważniejszych czasopism zajmujących się biosyntezą, chemią naturalnych produktów, czynnikami aktywnymi biologicznie. Baza aktualizowana miesięcznie.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

To jedno z największych i najbardziej kompletnych i uznanych w świecie , źródeł wiedzy na temat zachodniej muzyki. Ukazało się dotąd wiele, stale aktualizowanych edycji tego monumentalnego słownika. Pierwsze wydanie, w 4 tomach opublikowane przez G. Grove’a ukazało się w latach 1879-1889. Edycja elektroniczna jest odpowiednikiem 7 wydania wersji drukowanej słownika, który ukazał się w 2001 roku, w 29 tomach, wyd. przez Stanleya Sadie. Poprawioną wersję online, opracowała Laura Macy. Słownik zawiera ponad 50 tys. artykułów.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza oferuje dostęp do pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim takich jak: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu innych. Baza zawiera ponadto pełne teksty wyselekcjonowanych artykułów z 390 regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne. Baza jest dostępna w licencji krajowej MEiN na platformie EBSCOhost.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Najbardziej znany i ceniony słownik języka angielskiego współczesnego i dawnego (ponad 500 000 haseł) z korpusem wzbogaconym cytowaniami z różnych źródeł. Aktualizowany kwartalnie. Zawiera dane o etymologii i fonetyce wyrazów z wszystkich odmian geograficznych języka angielskiego. Wersja online zawiera oprócz 20 tomów edycji drugiej z 1989 także 3-tomowy suplement z lat 1993-1997. DOE uzupełnia słownik Middle English Dictionary (obejmujący okres 1100-1500 C.E), a razem zapewniają dostęp do pełnego korpus słownictwa języka angielskiego.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Oxford Scholarship Online Platforma książek elektronicznych wydawnictwa Oxford University Press. Aktualna subskrypcja UAM obejmuje 3 dziedziny: Biologia, Językoznawstwo, Literatura. – łącznie ponad 2300 monografii. Nie ma ograniczeń w zakresie ilości jednoczesnych użytkowników, możliwe jest korzystanie zarówno w trybie online, jak i pobieranie pełnych tekstów do użytku offline.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza Oxford Journals zawiera wersje elektroniczne czasopism wydawanych przez Oxford University Press. W ramach serwisu dostępne są pełne teksty artykułów z zakresu nauk humanistycznych. Wśród oferowanych tytułów są najczęściej cytowane i recenzowane czasopisma świata naukowego. Archiwa czasopism sięgaja 1996 roku

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza APA PsycArticles, wyd. American Psychological Association (APA) jest źródłem artykułów naukowych i akademickich z dziedziny psychologii. Zawiera pomad 163 tys. artykułów z ponad 80 czasopism publikowanych przez APA , Educational Publishing Foundation (EPF) oraz innych zrzeszonych organizacji, jak Canadian Psychological Association, Hogrefe Publishing Group. Zawiera wszystkie artykuły z czasopism, recencje książek, listy do redakcji, erraty z każdego czasopisma. Zawartość sięga 1894 roku wyd. począwszy od pierwszego rocznika i woluminu. Metadane PsychARTICLES są indeksowane wg słownika kontrolowanego APA’s Thesaurus of Psychological Index Terms®.

Dostępna w systemie USOS dla Wydziału Psychologii i Kognitywistyki użytkowników.

PsycINFO® to uznana baza bibliograficzna American Psychological Association (APA), która zawiera streszczenia artykułów,, rozdziałów z książek, książki i dysertacje. To największy zasób poświęcony recenzowanej literaturze w naukach behawioralnych i zdrowia psychicznego. Zawiera ponad 3 mln cytowań. W 99% zawiera artykuły recenzowane. rejestruje informacje o publikacjach z dziedzin pokrewnych, takich jak medycyna, psychiatrii, pielęgniarstwa, socjologia, pedagogika, farmakologii, technologia, językoznawstwo, antropologii, biznes, prawo i inne.

Dostępna w systemie USOS dla Wydziału Psychologii i Kognitywistyki użytkowników.

Baza Reaxys jest bazą strukturalną: chemiczną i faktograficzno – bibliograficzną produkowaną przez Elsevier Information GmbH, która zawiera komplet danych z dotychczasowych baz: Beilstein – struktury i reakcje, własności fizykochemiczne i ekofarmakologiczne oraz bibliografia dla związków organicznych; Gmelin – związki nieorganiczne i metaloorganiczne; Patent Chemistry Database.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Ta baza danych zawiera pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych. Regional Business News obejmuje ponad 80 publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Baza jest dostępna w licencji krajowej MEiN na platformie EBSCOhost.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Bibliografia dziedzinowa zawiera około 0.6 miliona opisów z abstraktami omawiającymi treść publikacji, wywiadów, nagrań video. Rejestruje materiały wydane w 202 językach z około 5.200 czasopism w takich dziedzinach jak: muzykologia, teoria i analiza kompozycji, instrumenty muzyczne, taniec, estetyka, krytyka artystyczna, terapia muzyczna, ikonografia, historia muzyki oraz literatura, teatr, sztuki plastyczne, socjologia, etnologia i antropologia, lingwistyka i semiotyka, matematyka, filozofia, fizjologia, psychologia. Brak funkcjonalności wyszukiwania cytowań w przypisach z czasopism w pełni indeksowanych na platformie EBSCO. W przypadku braku tekstu funkcja LinkSource odsyła do zasobu czasopism Academic Search Complete EBSCO lub do katalogu BN, wyszukiwarki GoogleScholar.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Scopus produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Baza jest dostępna w licencji krajowej MEIN przez serwer wydawcy.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

SciVal to dodatek do Scopusa,  który służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki. Wymaga założenia konta osobistego. Baza jest dostępna w licencji krajowej MEIN przez serwer wydawcy. 

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Baza zawiera spis zawartości prasy wielkopolskiej, dzienników i czasopism znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej. Spis zawartości poszczególnych tytułów prasy wielkopolskiej publikowany jest w ramach serii Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 22 od 1995 roku, jednocześnie przystąpiono do tworzenia bazy Spis Zawartości Prasy Wielkopolskiej XIX i XX w. Dotychczas rozpisano treść 35 tytułów czasopism. Każdy opis zawiera szczegółowe informacje zawarte w artykule bądź drobnych doniesieniach reklamowych lub handlowych.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, w ramach programu “Dziedzictwo kulturowe” MKiDN, otrzymała dotację w wysokości 70.000 zł na “Digitalizację i medializację XIX-wiecznych czasopism wielkopolskich”. Projekt był realizowany do końca 2009 roku. Wszystkie opracowywane czasopisma wchodzą w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
Wprowadzone zostały następujące tytuły czasopism:

 • “Orędownik Naukowy: pismo czasowe poświęcone literaturze, historyi, krytyce i nowinom literackim” (1846),
 • “Oświata: pismo sześciotygodniowe, poświęcone domowemu i szkólnemu wychowaniu” (1865-1867),
 • “Tygodnik Wielkopolski” (1871-1874),
 • “Gazeta Wielkopolska Niedzielna” (1849-1850),
 • “Tygodnik Literacki” (1838-1849),
 • “Krzyż a Miecz” (1850),
 • “Goniec Polski” (1850-1851),
 • “Wielkopolanin” (1850).

Zapraszamy zainteresowanych do korzystania z części zdigitalizowanych czasopism z linkami do Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (WBC).

Biblioteka tekstów literackich w języku greckim od Homera (8 w. p.n.e.) do upadku Bizancjum (1453 r. n.e.). Obecnie zawiera ponad 10 tys. tytułów powiązanych z 4 tys. autorów. Jest to największy tego typu korpus na świecie, wciąż uzupełniany. Postać cyfrowa umożliwia specjalistyczne badania lingwistyczne i faktograficzne (wielofunkcyjna wyszukiwarka, powiązane słowniki tematyczne, jak np. Liddell-Scott-Jones Greek-English lexicon, Powell’s Lexicon of Herodotus, Lexikon zur byzantinischen Gräzität). Stanowi nieocenioną pomoc dla archeologów, historyków i filologów.
Logowanie jest dwustopniowe: przez konto biblioteczne i następnie założenie własnego konta na stronie

Narzędzie identyfikacyjne i badawcze światowych dotyczące periodyków i wydawnictw seryjnych (regularnych i nieregularnych), nowych, bieżących i przestających się ukazywać, publikowanych przez 85 tysięcy wydawców w 188 krajach. Baza Ulrich’s Periodicals Directory to ponad 135 tysięcy opisów, zawierających podstawową informację o danym tytule. Umożliwia przeszukiwanie według 24 kategorii, m.in. według tytułu, wydawcy itp

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
 • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
 • Book Citation Index (Books CI) od 2010
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2005
 • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
 • Essential Science Indicators

oraz bazy dodatkowe (zakres od 2010 roku, o ile nie podano inaczej): Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records (od 1864), Medline (od 1950), Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect. Pełna kolekcja baz jest udostępniana na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Archiwa baz SCIE, SSCI oraz AHCI 1995-2014 są także przechowywane w ICM.

Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List, łącznie jest to ponad 24.000 tytułów aktywnych. Trzy podstawowe indeksy SCIE, SSCI oraz A&HCI tworzą pakiet WoS Primary i obejmują łącznie ok. 13.100 tytułów aktywnych czasopism (dane ze stycznia 2018). Indeks ESCI zawiera ok. 7.100 tytułów aktywnych czasopism, które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do pakietu WoS Primary. Indeksy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, ESCI, Books CI oraz dodatkowe bezpłatne bazy CCR i IC są zgrupowane na serwerze jako pakiet WoS Core Collection. W ramach licencji krajowej dostępne jest ok. 101 mln rekordów ze wszystkich baz WoS, w tym ok. 66 mln rekordów z pakietu WoS Core Collection, w tym ok. 59 mln z pakietu WoS Primary. Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote Web i Researcher ID, w tym podstawowa wersja bezpłatna dostępna po rejestracji oraz wersja rozszerzona

Baza jest dostępna w licencji krajowej MEIN przez serwer wydawcy.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Strona jest próbą rejestracji wszystkich serii i wydanych w jej ramach materiałów, opublikowanych na terenie Wielkopolski, od pierwszego z tego typu wydawnictw, aż po rok 1945. Zasięgiem terytorialnym objęto ziemie dawnej Wielkopolski, wyznaczone od wschodu, południa i zachodu urzędową granicą Wielkiego Księstwa Poznańskiego, od północy przez linię Noteci, a więc bez ziemi kujawskiej i bydgoskiej należących do W. Ks. Poznańskiego, a także bez ziemi kaliskiej.  Celem projektu jest maksymalnie pełen zestaw wydawnictw seryjnych ukazujących się  w Wielkopolsce do 1945 roku. Autor projektu –  prof. dr hab. Artur Jazdon

Międzynarodowa bibliografia abstraktowa indeksuje artykuły z 3000 czasopism i serii, książki, materiały konferencyjne. Wyszukiwanie artykułów na temat ułatwia schemat klasyfikacji matematycznej MSC 2000. Zawiera ok. 3 mln opisów. Obejmuje dziedziny: matematyka teoretyczna (algebra, logika, topologia, geometria, analiza), teoria prawdopodobieństwa, statystyka, fizyka matematyczna, mechanika, mechanika płynów, mechanika ciała stałego, matematyka numeryczna, programowanie matematyczne, informatyka i automatyka teoretyczna, systemy kontroli, zarządzania decyzji, badania operacyjne, ekonomia, informacja i komunikacja, kodowanie, kryptografia, zastosowania w biologii, chemii, socjologii i psychologii. Zawiera około 1.650.000 bezpośrednich linków do elektronicznych wersji publikacji, indeksowanych przez wydawców lub biblioteki elektroniczne w otwartym dostępie do pełnych tekstów (w szczególności do ElibM i EuDML). W ramach bieżącej działalności bibliotek elektronicznych do czasopism retrospektywnych są dostępne publikacje przed 1868, które linkują do pełnych tekstów, np. czasopismo Crelle (Journal für die Reine und Angewandte Mathematik) vol. 1 (1826). Około 4000 czasopism, listy referencji są dostarczane wraz z linkami do ich wpisów zbMATH oraz ich wersji elektronicznej, poprzez DOI.

Dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników.

Loading...
Skip to content