Pokaz cymeliów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu związanych z Bazyleą

W Oddziale Zbiorów Specjalnych mieliśmy przyjemność gościć 4 kwietnia Pana prof. Thomasa Groba, Prorektora Uniwersytetu w Bazylei, oraz Pana dra Marca Fricka, z bazylejskiego Działu Współpracy z Zagranicą. Ich wizyta w Poznaniu i w naszej bibliotece związana jest z podpisaniem dnia 3 kwietnia 2024 r. umowy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowanym przez JMR prof. Bogumiła Kaniewska a Uniwersytetem w Bazylei, reprezentowanym przez Panią Rektor prof. Andreę Schenker-Wicki. Pokaz cymeliów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu związanych z Bazyleą zachwycił naszych gości, a wiele wskazuje na to, że ta bardzo miła i kurtuazyjna wizyta przerodzi się w przyszłości w stałą współpracę pomiędzy bibliotekami naszych Uniwersytetów.
Universität Basel, vielen Dank für Ihren Besuch!
Fot. M. Bolanowska
Loading...
Skip to content