Książki elektroniczne

Zdalny dostęp do e-źródeł – logowanie »

Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło. Początkowe hasło to 4  cyfry: 2 cyfry miesiąca daty urodzenia i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130 dla urodzonych 30 listopada). Dostęp do baz i e-czasopism z komputerów domowych mają pracownicy oraz studenci UAM (stacjonarni i zaoczni), posiadający elektroniczną kartę biblioteczną.

Aby zalogować się do folderu w Multiwyszukiwarce, konieczne jest posiadanie konta osobistego Moje EBSCOhost. Konto Moje EBSCOhost można założyć z poziomu Multiwyszukiwarki lub baz danych EBSCO najlepiej z komputerów znajdujących się na terenie uczelni w zakresie IP UAM.

Korzystanie ze źródeł elektronicznych oznacza zaakceptowanie

„Zasad dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Uniwersyteckiej.”

Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki mają wyłącznie pracownicy i studenci UAM posiadający ważną kartę biblioteczną. 
Zalogowanie następuje po podaniu numeru karty oraz numeru PIN. PIN to 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).
Obcokrajowcy zatrudnieni lub studiujący na UAM logują się po podaniu numeru karty oraz numeru PIN. 

W przypadku problemów z logowaniem należy sprawdzić:

  • czy karta biblioteczna jest ważna – jeśli nie, należy przedłużyć ją w Wypożyczalni
  • czy numer PIN zapisany w Wypożyczalni jest aktualny.

Dozwolone jest:

  • wykonanie pojedynczej kopii artykułu na nośniku elektronicznym lub jego wydrukowanie jedynie do celów dydaktycznych i badań naukowych,
  • tworzenie indywidualnych kolekcji dokumentów potrzebnych do prowadzonych przez daną osobę badań, w tym ich drukowanie i zapisywanie na nośniku elektronicznym.

Kolekcję tę można tworzyć tylko na czas prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań naukowych. 

Zabrania się:

  • masowego tworzenia elektronicznych i drukowanych kopii artykułów i czasopism oraz przechowywanie ich bez potrzeby podyktowanej prowadzonymi obecnie badaniami,
  • redystrybucji czasopism i artykułów oraz ich części osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom) w jakiejkolwiek formie, za opłatą lub bezpłatnie. Wyjątek stanowi wymiana międzybiblioteczna (tylko w formie drukowanej lub faksu) i naukowa pomiędzy naukowcami, jeżeli nie ma ona charakteru systematycznej współpracy,
  • publikacji fragmentów artykułów i ich przedruk w formie oryginalnej, czy to zmienionej, z pominięciem podania źródła i praw autorskich,
  • udzielania osobom trzecim (nie uprawnionym czytelnikom UAM)) dostępu do zasobów elektronicznych, poprzez udostępnienie komputera (przy autoryzacji przez adres IP), czy poprzez udostępnienie loginu i hasła (przy autoryzacji zdalnej),
  • wykorzystywanie przez pracowników i studentów licencjonowanych zasobów elektronicznych BU do działalności komercyjnej (innej niż naukowa).

Kłopoty z logowaniem i problemy techniczne:
Michał Kordek 
tel. 61 829 3805
e-mail: kordekm@amu.edu.pl 

Opinie i zgłoszenia na temat zasobu książek elektronicznych:
Michał Pijewski, 
tel. 61 829 3805
e-mail: pijewski@amu.edu.pl 

Wirtualna czytelnia online Wydawnictwa Naukowego PWN

Aktualna umowa UAM obejmuje dostęp do publikacji z zakresu biologii, chemii, fizyki, filologii polskiej oraz nauk politycznych i dziennikarstwa. Każdą książkę może czytać jednocześnie 5 osób. Aby korzystać należy w przeglądarce internetowej mieć włączoną obsługę Javascript oraz "cookies", a także zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej.

EBSCOeBooks-logo

EBSCO eBook Academic Subscription Collection

EBSCO eBook Academic Subscription Collection to wielodziedzinowa kolekcja ponad 130 tysięcy książek elektronicznych, zawierająca pozycje z katalogów ponad 500 wiodących wydawnictw naukowych m. in.: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wielu innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim. Bieżąca subskrypcja UAM kończy się 31 grudnia 2020.

Korzystanie z książek online: TUTAJ 
Pobieranie książek do użytku offline: TUTAJ

Wiley Online Library LINGUISTICS!

Ponad 80 tytułów książek z różnych gałęzi językoznawstwa. Zbiór obejmuje zarówno literaturę o charakterze podręcznym, jak i monografie. Pozycje dostępne dla studentów i pracowników UAM oznaczone są symbolem otwartej kłódki.

Earth and Planetary Science

Earth and Planetary Science (Elsevier), Physics and Astronomy (Springer), Environmental Science (Elsevier) - trzy kolekcje literatury w wersji elektronicznej obejmujące rozległy obszar krzyżujących się częstokroć dyscyplin w ramach fizyki, astronomii, nauk o ziemi i środowisku naturalnym. W sumie ponad 1000 tytułów książek opublikowanych w latach 1995-2010.

Springer: Mathematics

Ponad 1000 tytułów książek z różnorakich subdyscyplin matematyki i statystyki. Kolekcja obejmuje literaturę wydaną w latach 2005-2010.

Behavioral Science

Kolekcje Psychology (Elsevier) oraz Behavioral Science (Springer) tworzą zbiór ponad 250 książek opublikowanych w latach 1995-2010.

Biochemia, genetyka, biologia molekularna

Obejmuje niespełna 200 tytułów literatury wydanej w latach 1995-2010.

Springer: Humanities, Social Sciences, Law

Bogaty, liczący ponad 800 tytułów, zbiór najnowszej (książki wydane w latach 2005-2008) literatury z zakresu humanistyki, nauk społecznych i prawa.

Springer: Chemistry

Literatura chemiczna wydawnictwa Springer - jednego z wiodących w kategorii STM (Science, Technology, Medicine). Kolekcja "Chemistry and Material Science" powiększa się o około 150 nowych tytułów rocznie - pracownicy i studenci UAM mają w chwili obecnej dostęp do książek wydanych w latach 2005-2010.

CogNet Library

Serwis wydawnictwa MIT Press oferujący ponad 700 monografii (których ilość sukcesywnie wzrasta – nowowydane książki są na bieżąco udostępniane w ramach aktualnej subskrypcji) z dziedzin zorientowanych kognitywistycznie w ramach m. in. psychologii, językoznawstwa, biologii, filozofii, nauk o społeczeństwie i kulturze oraz dyscyplin pokrewnych. Dostępne są również abstrakty materiałów konferencyjnych z 18 konferencji. Nie ma ograniczeń w zakresie ilości jednoczesnych użytkowników. Możliwe jest korzystanie zarówno w trybie online, jak i pobieranie pełnych tekstów do użytku offline. 

Oxford Scholarship Online

Platforma książek elektronicznych wydawnictwa Oxford University Press. Aktualna subskrypcja UAM obejmuje 3 dziedziny: Biologia, Językoznawstwo, Literatura. – łącznie ponad 2300 monografii Nie ma ograniczeń w zakresie ilości jednoczesnych użytkowników, możliwe jest korzystanie zarówno w trybie online, jak i pobieranie pełnych tekstów do użytku offline.

CogNet Library – The References Collection

Pełne teksty 10 pozycji o charakterze encyklopedyczno-podręcznikowym z zakresu Cognitive Neuroscience. Dostępne książki to interdyscyplinarne kompendia wiedzy obejmujące m. in. zagadnienia procesów sensorycznych człowieka, działania ludzkiego mózgu, sieci neuronowych czy komunikacji językowej i wizualnej. 

Oxford English Dictionary Online

Najbardziej znany i ceniony słownik języka angielskiego współczesnego i dawnego (ponad 500 000 haseł) wzbogacony cytowaniami z różnych źródeł. Aktualizowany kwartalnie. Zawiera dane o etymologii i fonetyce wyrazów ze wszystkich odmian geograficznych języka angielskiego. Wersja online zawiera, oprócz 20 tomów edycji drugiej z 1989, także 3-tomowy suplement z lat 1993-1997.

Dictionary of Old English Web Corpus (DOE) to korpus tekstów słownika staro-angielszczyzny, internetowa baza danych zawierająca co najmniej jedną kopię każdego zachowanego tekstu staroangielskiego. DOE Web Corpus prezentuje ponad trzy miliony słów staroangielskich i mniej niż milion słów łacińskich, czyli prawie pięć razy więcej niż zebrane dzieła Szekspira. Zawiera słownictwo pierwszych sześciu wieków (600-1150 n.e.) języka angielskiego. DOE uzupełnia słownik Middle English Dictionary (obejmujący okres 1100-1500 C.E) oraz Oxford English Dictionary, które razem zapewniają pełny korpus słownictwa języka angielskiego. Więcej informacji pod adresem: https://www.doe.utoronto.ca/pages/index.html

Loading...
Skip to content