Księgarnia. Rocznik BIBLIOTEKA

BIBLIOTEKA

ISSN 1506-3615
Redaktor naczelny: dr Małgorzata Dąbrowicz
Sekretarz redakcji: mgr Justyna Łopaczyk

Więcej o roczniku “Biblioteka”

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”.

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List.

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum  Muzeum Historii Polski oraz w Directory of Open Access Journals.

BIBLIOTEKA 2021, nr 25(34)

Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych, a także rozwiązań stosowanych w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W „Bibliotece” obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Recenzje.

Cena: 60.00 zł

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2020
 • Wydanie: I
 • Biblioteka
 • PL ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron: 394
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana

Spis treści

BIBLIOTEKA 2020, nr 24(33)

Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych, a także rozwiązań stosowanych w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W „Bibliotece” obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Recenzje.

Cena: 60.00 zł

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2020
 • Wydanie: I
 • Biblioteka
 • PL ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron: 394
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski

Spis treści

Rocznik Biblioteka okładka

BIBLIOTEKA 2019, nr 23(32)

Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych, a także rozwiązań stosowanych w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W „Bibliotece” obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady i Recenzje.

Cena: 55.00 zł

Dodatkowe informacje:

 • Rok wydania: Poznań 2019
 • Wydanie: I
 • Biblioteka
 • PL ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron: 405
 • Format [cm]:17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski

Spis treści

BIBLIOTEKA 2018, nr 22(31)

Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych, a także rozwiązań stosowanych w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W „Bibliotece” obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady i Recenzje.

Cena: 30.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2018
 • Wydanie: I
 • PL ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron:320
 • Format [cm]: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski

Spis treści

Biblioteka 21 (30) 2017

Cena: 20 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2017
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron: 322, il.
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.

Spis treści

 

Rocznik Biblioteka okładka

Biblioteka Nr 20 (29) Poznań 2016

Cena: 15 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2016
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron: 284, il.
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.  

Spis treści

 

Rocznik Biblioteka okładka

Biblioteka Nr 19 (28) Poznań 2015

Cena: 25 zł  15 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2015
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615
 • Liczba stron: 296, il.
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.

Spis treści

 

Rocznik Biblioteka okładka

Biblioteka Nr 18 (27) Poznań 2014

Cena: 20 zł  6 zł

Nakład wyczerpany

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 14
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615 (wcześniej 0551-6579)
 • Liczba stron: 276
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.

Spis treści

 

Rocznik Biblioteka okładka

Biblioteka Nr 17 (26) Poznań 2013

Cena: 20 zł   6 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2013
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615 (wcześniej 0551-6579)
 • Liczba stron: 302
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.

Spis treści

 
 
Rocznik Biblioteka okładka

Biblioteka Nr 16 (25) Poznań 2012

Cena: 15 zł   6 zł

Nakład wyczerpany

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania: Poznań 2012
 • Wydanie: I
 • ISSN: 1506-3615 (wcześniej 0551-6579)
 • Liczba stron: 394
 • Format: 17 x 24
 • Okładka: miękka, lakierowana
 • Papier: zwykły drukarski
 • Abstrakt: j. ang.

Spis treści

Rocznik Biblioteka okładka

Biblioteka Nr 15 (24) Poznań 2011

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

                                                                                     Cena: 20 zł zł   6 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2011
 • Wydanie:I
 • ISSN:0551-6579
 • Liczba stron:388
 • Format:17 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 • Abstrakt:j. ang.

Spis treści

Rocznik Biblioteka okładka

Biblioteka Nr 14 (23) Poznań 2010

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

Cena: 20 zł zł  6 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2010
 • Wydanie:I
 • ISSN:0551-6579
 • Liczba stron:398
 • Format:17 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 • Abstrakt:j. ang.
Rocznik Biblioteka okładka

Biblioteka Nr 13 (22) Poznań 2009

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

Cena: 6 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2009
 • Wydanie:I
 • ISSN:0551-6579
 • Liczba stron:308
 • Format:17 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 • Abstrakt:j. ang. 

Spis treści

Biblioteka Nr 12 (21) Poznań 2008

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

Cena: 6.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2008
 • Wydanie:I
 • ISSN:0551-6579
 • Liczba stron:300
 • Format:17 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 • Abstrakt:j. ang.

Spis treści

Biblioteka Nr 11 (20) Poznań 2007

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

Cena:6.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2007
 • Wydanie:I
 • ISSN:0551-6579
 • Liczba stron:293
 • Format:17 x 24
 • Okładka:17 x 24
 • Papier:zwykły drukarski
 • Abstrakt:j. ang.

Spis treści

Rocznik Biblioteka okładka

Biblioteka Nr 10 (19) Poznań 2006

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

Cena:6.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2006
 • Wydanie:I
 • ISSN:0551-6579
 • Liczba stron:292
 • Format:16,5 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 • Abstrakt:j. ang.

Spis treści

Rocznik Biblioteka okładka

Biblioteka Nr 9 (18) Poznań 2005

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

Cena:6.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2005
 • Wydanie:I
 • ISSN:0551-6579
 • Liczba stron:277
 • Format:16,5 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 • Abstrakt:j. ang.

Spis treści

 

Biblioteka Nr 8 (17) Poznań 2004

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

Cena:6.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2004
 • Wydanie:I
 • ISSN:0551-6579
 • Liczba stron:339
 • Format:16,5 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 • Abstrakt:j. ang.

Spis treści

Biblioteka Nr 7 (16) Poznań 2003

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

Cena:6.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2003
 • Wydanie:I
 • ISSN:0551-6579
 • Liczba stron:285 + płyta CD
 • Format:16,5 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 • Abstrakt:j. ang.

Spis treści

 

Biblioteka Nr 6 (15) Poznań 2002

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

Cena:6.00 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2002
 • Wydanie:I
 • ISSN:0551-6579
 • Liczba stron:239
 • Format:16,5 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 • Abstrakt:j. ang.

Spis treści

Biblioteka Nr 5 (14) Poznań 2001

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

Cena: 6 zł

Nakład wyczerpany

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2001
 • Wydanie:I
 • ISSN:0551-6579
 • Liczba stron:170
 • Format:16,5 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 • Abstrakt:j. ang.

Spis treści

Biblioteka Nr 4 (13) Poznań 2000

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

Cena: 6 zł

Nakład wyczerpany

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 2000
 • Wydanie:I
 • ISSN:0551-6579
 • Liczba stron:170
 • Format:16,5 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 • Abstrakt:j. ang.

Spis treści

Biblioteka Nr 3 (12) Poznań 1999

Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, red.

Cena: 6 zł

Dodatkowe informacje

 • Rok wydania:Poznań 1999
 • Wydanie:I
 • ISSN:0551-6579
 • Liczba stron:138
 • Format:16,5 x 24
 • Okładka:miękka, lakierowana
 • Papier:zwykły drukarski
 • Abstrakt:j. ang.

Spis treści

Loading...
Skip to content