Pracownia Regionalnego Zasobu Bibliotecznego

Pracownia Regionalnego Zasobu Bibliotecznego
p. 153

poniedziałek, wtorek 9.00 – 14.00
środa                            9.00 – 18.00
czwartek, piątek         9.00 – 14.00

Obsada:

dr hab. Artur Jazdon
mgr Damian Rożek-Pawłowski
tel. 61 829 38 69

Cel:

Pracownia powołana została z dniem 02.01.2019 roku jako jednostka Oddziału Zbiorów Specjalnych. W zakresie zainteresowania Pracowni Regionalnego Zasobu Bibliotecznego (RZB) pozostają wszystkie druki zwarte i ciągłe wydane na terenie Wielkopolski w jej historycznych granicach do 1953 roku włącznie, zgodnie z założeniami ogólnej polityki gromadzenia zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, oraz znajdujące się w jej zasobach kolekcje biblioteczne przejęte do tegoż roku.

Zadania Pracowni:

  1. Dokumentowanie dorobku wydawniczego Wielkopolski w prowadzonej bazie danych, składającej się z podbaz rejestrujących oddzielnie dla trzech okresów (1801-1918,1919-1939, 1945-1953) druki zwarte oraz wydawnictwa ciągłe; określanie stanu zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej w zakresie materiałów bibliotecznych wchodzących w zakres RZB dla prowadzenia przez nią racjonalnej polityki ich gromadzenia, ochrony, konserwacji i digitalizacji.
  2. Współpraca z innymi Pracowniami Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz Oddziałem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów w pozyskiwaniu materiałów uzupełniających RZB
  3. Dokumentowanie kolekcji bibliotecznych powstałych na terenie Wielkopolski, a znajdujących się obecnie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej (np. zbiorów podworskich).
  4. Tworzenie zasobu do badań nad ruchem wydawniczym Wielkopolski (historycy, prasoznawcy, literaturoznawcy, bibliolodzy, badacze edytorstwa, sztuki książki itp.).
  5. Prowadzenie działalności informacyjnej, dokumentacyjnej, badawczej nad ww. zasobami, współpraca z instytucjami i indywidualnymi badaczami realizującymi badania naukowe w zakresie historii ruchu wydawniczego, drukarstwa, bibliotek, czasopiśmiennictwa czy szerzej historii kultury
  6. Współpraca z innymi bibliotekami regionu, posiadającymi materiał biblioteczny wchodzący w zakres RZB, w obszarze gromadzenia, digitalizacji, dokumentacji, popularyzacji itp.
  7. Współpraca z wydziałami UAM w zakresie kształcenia studentów (wykłady, prezentacje, realizacja praktyk) oraz podejmowania prac badawczych.
Loading...