Dokumenty Życia Społecznego

Oddział Zbiorów Specjalnych

Dokumenty Życia Społecznego

Pokój 166

poniedziałek

9.00 – 14.00

wtorek, środa, piątek

9.00 – 14.00

czwartek

9.00 – 18.00

Pracownia wchodząca w skład Oddziału Zbiorów Specjalnych powstała w 1964 r. 

Zbiór zgromadzonych przez Pracownię materiałów obejmuje ponad 100 tysięcy jednostek. Wchodzą w jego skład druki retrospektywne wydawane w latach 1801-1948 /ciekawsze zespoły: druki dotyczące konfederacji targowickiej oraz drugiego rozbioru Polski pochodzące ze zbiorów Władysława Reymonta, druki dotyczące Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ulotki Wiosny Ludów, ulotki polityczne z okresu I wojny światowej, afisze i komunikaty hitlerowskich władz okupacyjnych/ oraz dokumenty nowsze wydawane po roku 1948, wpływających jako egzemplarz obowiązkowy, kupno lub dary. Ciekawy zbiór z tego okresu stanowią: materiały z tzw. drugiego obiegu, literatura propagandowa, druki emigracyjne oraz plakaty. 

Pracownia specjalizuje się przede wszystkim w gromadzeniu materiałów dotyczących historii i współczesności szeroko pojętej Wielkopolski. 

Materiały udostępnia się na miejscu w Pracowni, bądź w Czytelni Zbiorów Specjalnych. 

W Pracowni można skorzystać z katalogów: zespołów tematycznych, wystaw artystycznych i plakatów oraz indeksu osób. 

Bibliografia:

  • Aleksiński J., Aktualne potrzeby o informacji o dokumentacji życia społecznego w regionie. Komunikat. W: Miejsce informacji regionalnej w krajowym systemie informacji naukowej. Poznań 1979 r.
  • Aleksiński J., Poprawski J., Wybór exlibrisów polskich. Katalog wystawy. Poznań 1980;
  • Aleksiński J., Bandurski R., Sekcja Dokumentów Życia Społecznego. W: Zbiory Specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Poznań 1983;
  • Aleksiński J., Druki ulotne dotyczące konfederacji targowickiej i drugiego rozbioru Polski w zbiorach BU. Poznań 1983;
  • Aleksiński J., Sekcja Dokumentów Życia Społecznego. W: Zagrożone Zbiory Specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej. Poznań 1986;
  • Aleksiński J., W krzyżu cierpienie. Rzeźby R. Krawca. Katalog wystawy. Poznań 1995;
  • Aleksiński J., Bandurski R., Zbiory Dokumentów życia społecznego. W: Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Warszawa 1995.
  • Aleksiński J., Ulotka informacyjna do wystawy: „Telegramy Kościuszkowskie”. Poznań 1996
Loading...
Skip to content