Pracownia Zbiorów Ikonograficznych

Oddział Zbiorów Specjalnych

Pracownia Zbiorów Ikonograficznych

Pokój 175, tel. 61 829 3833 

poniedziałek

10.00 – 14.00

wtorek – czwartek

 9.00 – 14.00

piątek

 9.00 – 18.00

Zespół:

mgr Agnieszka Baszko, kustosz
mgr Jakub Skutecki, st. kustosz dypl.

Pracownia istnieje od 1953 roku jako jednostka Oddziału Zbiorów Specjalnych. Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały ikonograficzne związane z historią Poznania i Wielkopolski oraz z postaciami związanymi z tym regionem. 

Zbiory ikonograficzne tworzą kolekcje:

 1. Fotografii:
  • oryginalne negatywy na szkle i błonie fotograficznej (XIX-XX wiek)
  • oryginalne odbitki (XIX – XX wiek)
  • odbitki stykowe ze starych negatywów
 2. Grafiki:
  • albumy i teki graficzne (XVIII-XX)
  • grafika samoistna i druki ulotne (XVII – XX w.)
  • widokówki poznańskie i wielkopolskie
 3. Wydawnictw albumowych i encyklopedycznych

Zbiór oryginalnych fotografii poznańskich i wielkopolskich z 2 połowy XIX i początku XX wieku oraz zbiór dawnych widokówek poznańskich i wielkopolskich tworzą najcenniejsze kolekcje ikonograficzne. Są największymi szeroko udostępnianymi kolekcjami tego rodzaju. 

Ich cenne uzupełnienie stanowią oryginalne grafiki z XVII – XX wieku. Wśród obiektów ikonograficznych nie ma rarytasów o wysokiej wartości antykwarycznej, rangę zbioru określa jego wielkość i różnorodność. 

Zbiory udostępniane są przede wszystkim do badań naukowych z zakresu historii i historii sztuki. Stanowią też źródłowy materiał dokumentacyjny dla konserwatorów zabytków, historyków, regionalistów. 

W pracowni dostępne są katalogi widokówek poznańskich i wielkopolskich; katalog fotografii; katalog albumów i tek. 

WieKI - Wielkopolska Kolekcja Ikonograficzna

to platforma regionalnych zbiorów ikonograficznych przechowywanych w zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, prezentująca kolekcje grafik XVII-XX wieku, fotografii XIX-XX wieku, dawnych widokówek, ilustrowanych druków akcydensowych, etc. 

Bibliografia

 • Skutecki J., Wydra W., Poznań na przełomie wieków XIX i XX. Fotografie sprzed lat. Poznań 1992
 • Skutecki J., Poznańskie pocztówki i ich wydawcy, w: Miasto na pocztówce. Poznań na tle porównawczym, Poznań 1999, s. 37-48
 • Skutecki J., Poznań na widokówkach z lat 1893-1918 ze zbiorów ikonograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań 2000
 • Skutecki J., Stereoskopowe fotografie dawnego Poznania, w: „Kronika Miasta Poznania” 2011, nr 3, s. 72-82
 • Skutecki J., Zbiory ikonograficzne, Poznań 2014 (seria: Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, t. 5). Dostępny w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/24157
Loading...
Skip to content