Pracownia Zbiorów Ikonograficznych

Oddział Zbiorów Specjalnych

Pokój 175;

poniedziałek

9.00 – 14.00

wtorek – czwartek

9.00 – 14.00

piątek

9.00 – 18.00

Obsada:
mgr Jakub Skutecki, st. kustosz dypl.
tel. 61 829 3833 
mgr 
Anna Długosz-Kliks, st. bibliotekarz 
tel. 61 829 3833 

Pracownia istnieje od 1961 roku jako jednostka Oddziału Zbiorów Specjalnych. Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały ikonograficzne związane z historią Poznania i Wielkopolski oraz z postaciami związanymi z tym regionem. 

Zbiory ikonograficzne tworzą kolekcje:

 1. Fotografii:
  • oryginalne negatywy na szkle i błonie fotograficznej (XIX-XX wiek);
  • oryginalne odbitki (XIX – XX wiek);
  • odbitki stykowe ze starych negatywów.
 2. Grafiki:
  • albumy i teki graficzne (XVIII-XX);
  • grafika samoistna i druki ulotne (XVII – XX w.);
  • widokówki poznańskie i wielkopolskie.
 3. Wydawnictw albumowych i encyklopedycznych.

Zbiór oryginalnych fotografii poznańskich i wielkopolskich z 2 połowy XIX i początku XX wieku oraz zbiór dawnych widokówek poznańskich i wielkopolskich tworzą najcenniejsze kolekcje ikonograficzne. Są największymi szeroko udostępnianymi kolekcjami tego rodzaju. 

Ich cenne uzupełnienie stanowią oryginalne grafiki z XVII – XX wieku. Wśród obiektów ikonograficznych nie ma rarytasów o wysokiej wartości antykwarycznej, rangę zbioru określa jego wielkość i różnorodność. 

Zbiory udostępniane są przede wszystkim do badań naukowych z zakresu historii i historii sztuki. Stanowią też źródłowy materiał dokumentacyjny dla konserwatorów zabytków, historyków, regionalistów. 

W pracowni znajdują się katalogi widokówek poznańskich i wielkopolskich; katalog fotografii; katalog albumów i tek. 

Pracownia tworzy bazę WieKI »

WieKI – Wielkopolska Kolekcja Ikonograficzna

– to platforma prezentacji regionalnych zbiorów ikonograficznych przechowywanych w zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Obejmuje kolekcje grafik XVII-XX wieku, fotografii XIX-XX wieku, dawnych widokówek, ilustrowanych druków akcydensowych, etc. gromadzonych w Pracowni Ikonograficznej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
 

Bibliografia:

 • Lisakowska S., Materiały ikonograficzne do historii Wielkopolski w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Część 1. Poznań 1990
 • Lisakowska S., Indeks ikonograficzny portretów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Część 2. Poznań 1991
 • Skutecki J., Wydra W., Poznań na przełomie wieków XIX i XX. Fotografie sprzed lat. Poznań 1992
 • Skutecki J., Poznań na dawnych widokówkach, Część 1: Widokówki z lat 1896-1905. Poznań 1995
 • Skutecki J., Poznań na dawnych widokówkach, Część 2.1-2.5: Widokówki z lat 1905-1918. Poznań 1996-1998
 • Skutecki J., Poznań na dawnych widokówkach, Część 3.1: Widokówki z lat 1918-1939. Poznań 1999

 

Loading...
Skip to content