Konferencja naukowa Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki

Pierwsza Poznańska Konferencja Centrum Naukometrycznego

Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki

pod patronatem Prorektorki UAM ds. nauki

Pani Profesor Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk

18-19 kwietnia 2023 r.
Collegium Minus, Sala XVII, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Pracownia Komunikacji Naukowej UAM mają zaszczyt zaprosić na Pierwszą Poznańską Konferencję Centrum Naukometrycznego BUP pt. Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki, która odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2023 r.

Konferencję swoim patronatem objęła Prorektorka UAM ds. Nauki, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. Wydarzenie będzie miało charakter stacjonarny. Zapraszamy Państwa do Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

Tematyka konferencji koncentruje się na wykorzystaniu bibliometrii do badania otwartości nauki. Wskaźniki bibliometryczne wykorzystywane są zarówno do analizy rozwoju nauki i jej instytucji, jak i w ocenie publikacji, dorobku naukowego badaczy czy też całych uczelni. Można je również wykorzystać do analizowania implementacji i rozwoju różnych nurtów w obrębie Otwartej Nauki. W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na pojawiające się nowe alternatywne metryki, które pozwalają analizować wizerunek oraz wpływ społeczny naukowców oraz zatrudniających ich instytucji .

W pierwszym dniu Konferencji zaplanowano panel dyskusyjny “Biblioteki akademickie jako centra kompetencji”, podczas którego poruszone zostaną zagadnienia związane z zaangażowaniem bibliotek w Otwartą Naukę oraz w działalność bibliometryczną.

Wydarzenie poprzedzone zostanie warsztatami bibliometrycznymi, na które wymagana jest odrębna rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja skierowana jest do naukowców, doktorantów, bibliotekarzy oraz pracowników działów nauki i projektów. 

Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w Konferencji i wygłoszenia prelekcji – szczegółowe informacje zamieściliśmy w zakładce – Informacje dla prelegentów.

Sponsorzy:

Patronat medialny:

Loading...
Skip to content