Konferencja naukowa Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki

Pierwsza Poznańska Konferencja Centrum Naukometrycznego

Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki

pod patronatem Prorektorki UAM ds. nauki

Pani Profesor Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk

18-19 kwietnia 2023 r.
Collegium Minus, Sala XVII, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW

Szanowni Państwo,

jeśli w kręgu Państwa zainteresowań zawodowych znajdują się zagadnienia związane z wykorzystaniem wskaźników bibliometrycznych lub altmetrycznych, gorąco zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konferencji i wzięcia udziału w jednej z poniższych sesji:

  • Wskaźniki naukometryczne: aktualny stan; przyszłe rozwiązania; zastosowania wskaźników naukometrycznych i ich ograniczenia.
  • Nowe wskaźniki, rozwiązania i narzędzia bibliometryczne i altmetryczne: Altmetric Explorer; PlumX; OpenAlex, CoARA, DORA, Co-Citation Percentile Rank/CPR.
  • Wykorzystanie wskaźników bibliometrycznych i altmetrycznych w Otwartej Nauce: ocena jakościowa dorobku naukowego badacza w Polsce i na świecie; analiza dorobku naukowego z wykorzystaniem tradycyjnych i alternatywnych wskaźników bibliometrycznych.

Zasady przygotowania abstraktów:

  • Imię i nazwisko autora/autorów wraz afiliacją
  • Tytuł wystąpienia
  • Abstrakt w języku polskim (500-800 znaków ze spacjami)
  • Słowa kluczowe w języku polskim

 Abstrakty należy przesyłać pod adres: otwartanauka@amu.edu.pl

WAŻNE DATY

19. 02. 2023

01. 03. 2023

31. 03. 2023

10. 04. 2023

31. 05. 2023

Zakończenie terminu zgłaszania abstraktów referatów

Akceptacja zgłoszonych abstraktów

Zakończenie rejestracji uczestników konferencji wraz z uiszczeniem opłaty konferencyjnej

Zakończenie nadsyłania prezentacji konferencyjnych

Zakończenie nadsyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej

Sponsorzy:

Patronat medialny:

Loading...
Skip to content