Konferencja naukowa Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki

Pierwsza Poznańska Konferencja Centrum Naukometrycznego

Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki

pod patronatem Prorektorki UAM ds. nauki

Pani Profesor Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk

18-19 kwietnia 2023 r.
Collegium Minus, Sala XVII, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

PROGRAM KONFERENCJI

18 kwietnia (wtorek)

8.00-9.30

Warsztaty bibliometryczne (rejestracja zakończona)
Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki, dr Krystian Szadkowski

9.00-9.45

Rejestracja uczestników

Sesja I
10.00-11.30

10.00-10.20

10.20-11.00

11.00-11.30

Wykłady plenarne 
Prowadzenie: dr Małgorzata Dąbrowicz

 • Powitanie Gości – prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, dr Małgorzata Dąbrowicz
 • Wykład otwierający: Plan S – rewolucja w akademickim publikowaniu – prof. ZUT dr hab. Przemysław Korytkowski
 • Niezbędny krok: od publikacji do autora jako poziom agregacji analiz naukometrycznych – prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki

11.30-12.00

Przerwa kawowa

Sesja II
12.00-13.30

12.00-12.25

12.25-12.50

12.50-13.05

13.05-13.20

Wskaźniki naukometryczne
Prowadzenie: Małgorzata Rychlik

 • Dane o polskich naukowcach i ich aktywności: stan aktualny i przyszłość rozwiązań – Marek Michajłowicz, OPI-PIB
 • Co mogą, a czego nie mogą powiedzieć nam wskaźniki naukometryczne o pracy naukowców i ich publikacjach – dr Krystian Szadkowski, UAM
 • Dane badawcze jako element procesu otwierania nauki – ujęcie metryczne – Bartłomiej Więckowski, Tomasz Psonka, Elsevier
 • Wsparcie Otwartej Nauki poprzez sprawdzone dane i narzędzia bibliometryczne Web of Science – dr Klementyna Karlińska-Batres, Clarivate

13.30-15.00

Przerwa obiadowa

15.00-16.30

Panel dyskusyjny: Biblioteki akademickie jako centra kompetencji 
Moderator: dr Małgorzata Dąbrowicz
Uczestnicy panelu: dr Aneta Drabek, prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki, Małgorzata Rychlik, Magdalena Szuflita-Żurawska

16.30-16.45

Podsumowanie i zakończenie

19.00

Wieczór w Bibliotece
Serdecznie zapraszamy na Wieczór w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 38/40.
W programie:

 • uroczysty poczęstunek w przepięknym, 120-letnim gmachu Biblioteki
 • zwiedzanie zabytkowych wnętrz Czytelni Nauk Humanistycznych, gabinetu Dyrektora BUP oraz przepastnych magazynów bibliotecznych. Kto wie, co czai się za najdalszym regałem?…

19 kwietnia (środa)

Sesja III
9.00-10.50

09.00-09.10
09.10-09.35

 

09.35-10.00

10.00-10.25

10.25-10.50

Różnorodne wykorzystanie analiz bibliometrycznych i altmetrycznych Prowadzenie: dr Aneta Drabek

 • Powitanie Uczestników
 • System oceny aktywności publikacyjnej pracowników, jednostek organizacyjnych uczelni i dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – Urszula Cieraszewska, prof. dr hab. Paweł Lula, Magdalena Talaga, UEK
 • Naukometria w Bibliotece Politechniki Śląskiej – Joanna Dziak, dr hab. Renata Frączek, PŚl
 • Rola otwartych zasobów kultury dla bibliometrycznych analiz humanistyki. Perspektywa infrastruktur cyfrowych – dr Tomasz Umerle, IBL PAN
 • Naukowe publikacje oraz inne istotne źródła informacji w artykułach Wikipedii w różnych wersjach językowych – dr Włodzimierz Lewoniewski, UEP

11.00-11.30

Przerwa kawowa

Sesja IV
11.30-13.30

11.30-11.55

11.55-12.20

12.25-12.50

12.50-13.15

Wykorzystanie wskaźników bibliometrycznych i altmetrycznych w Otwartej Nauce. Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Michał Klichowski

 • Wykorzystanie wskaźników altmetrycznych w Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich – dr Leszek Szafrański, UJ, Marta Urbaniec, AGH
 • Polskie czasopisma humanistyczne w Scopusie – w kierunku umiędzynarodowienia – dr Aneta Drabek, UŚl
 • Czy bibliometria jest potrzebna komunikacji naukowej? – na przykładach nauk inżynieryjnych – dr Witold Sygocki, CIOP-PIB
 • Na co wskazują wskaźniki – trendy europejskie i otwarta nauka – dr Maria Pawłowska, Visnea

13.15-13.30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

13.30-15.00

Obiad

Sponsorzy:

Patronat medialny:

Loading...
Skip to content