Konferencja naukowa Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki

Pierwsza Poznańska Konferencja Centrum Naukometrycznego

Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Bibliometryczne analizy Otwartej Nauki

pod patronatem Prorektorki UAM ds. nauki

Pani Profesor Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk

18-19 kwietnia 2023 r.
Collegium Minus, Sala XVII, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

WAŻNE DATY

19. 02. 2023

01. 03. 2023

31. 03. 2023

10. 04. 2023

31. 05. 2023

Zakończenie terminu zgłaszania abstraktów referatów

Akceptacja zgłoszonych abstraktów

Zakończenie rejestracji uczestników konferencji wraz z uiszczeniem opłaty konferencyjnej (rejestracja zakończona)

Zakończenie nadsyłania prezentacji konferencyjnych

Zakończenie nadsyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej

KONTAKT

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu – Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
otwartanauka@amu.edu.pl

Sponsorzy:

Patronat medialny:

Loading...
Skip to content