Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
dr Małgorzata Dąbrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

Sekretarz redakcji
mgr Justyna Łopaczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska
mgr Anna Cebulska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

Rada naukowa
dr Hans Gerd Happel, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy
dr Wolfgang Kessler, Martin-Opitz-Bibliothek Herne, Niemcy
dr hab. Markus Krzoska, Justus-Liebig-Universität Giessen, Niemcy
dr hab. Justyna Kiliańczyk-Zięba, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
prof. UW dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
mgr Małgorzata Rychlik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska
dr hab. Peter Sjökvist, Uppsala Universitet, Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva, Szwecja
mgr Jakub Skutecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska
dr Alicja Szulc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska
dr hab. Rafał Wójcik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka, Polska

Loading...
Skip to content