Zespół redakcyjny

Artur Jazdon (redaktor naczelny)
Aldona Chachlikowska (sekretarz redakcji)
Małgorzata Dąbrowicz
Hans-Gerd Happel, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Wolfgang Kessler, Martin-Opitz-Bibliothek Herne
Markus Krzoska, Justus-Liebig-Universität Giessen
Justyna Łopaczyk
Zygmunt Poznański
Małgorzata Rychlik
Jakub Skutecki
Alicja Szulc

Loading...
Skip to content