Zespół redakcyjny

Małgorzata Dąbrowicz (redaktor naczelny)
Justyna Łopaczyk (sekretarz redakcji)
Hans-Gerd Happel, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Wolfgang Kessler, Martin-Opitz-Bibliothek Herne
Markus Krzoska, Justus-Liebig-Universität Giessen
Małgorzata Rychlik
Jakub Skutecki
Alicja Szulc
Rafał Wójcik

Loading...
Skip to content