Kontakt. Rocznik „Biblioteka”

Adres redakcji

Biblioteka Uniwersytecka
ul. Franciszka Ratajczaka 38/40
61-816 Poznań

mgr Justyna Łopaczyk– sekretarz redakcji
tel. 61 829 38 43
justynal@amu.edu.pl

Dyżur: poniedziałek, w godz. od 12.00 do14.00, pok. 66 (tel. 61 829 38 39) lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

dr Małgorzata Dąbrowicz – redaktor naczelny
tel. 61 829 38 20
pokój 102

Loading...
Skip to content