Kontakt. Rocznik „Biblioteka”

Adres redakcji

Biblioteka Uniwersytecka
ul. Franciszka Ratajczaka 38/40
61-816 Poznań

dr Aldona Chachlikowska – sekretarz redakcji
tel. 61 829 38 19
alcha@amu.edu.pl
pokój: 101
dyżur w czwartki, godziny 11.00 – 13.00 lub po wcześniejszym umówieniu się.

dr hab. Artur Jazdon – redaktor naczelny
tel. 61 829 38 20
jazar@amu.edu.pl

Loading...