Kontakt. Rocznik “Biblioteka”

Adres redakcji

Biblioteka Uniwersytecka
ul. Franciszka Ratajczaka 38/40
61-816 Poznań

mgr Justyna Łopaczyk– sekretarz redakcji
tel. 61 829 38 43

pokój 120
justynal@amu.edu.pl

 

dr Małgorzata Dąbrowicz – redaktor naczelny
tel. 61 829 38 20
pokój 102

Loading...
Skip to content