Komiksy. Konferencje. Przestrzenie kultury komiksowej

Przestrzenie kultury komiksowej

Przestrzenie kultury komiksowej
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Collegium Europaeum Gnesnense UAM oraz Projekt Centrala – Sztuka Komiksu Europy Środkowej mają przyjemność zaprosić na międzynarodową konferencję
PRZESTRZENIE KULTURY KOMIKSOWEJ
Według jednej definicji przestrzeń to nieokreślony i nieograniczony obszar. Według innej jest to obszar objęty jakimiś granicami. Czy zatem przestrzeń kultury komiksowej stanowi nieograniczone pole do badań dla badaczy różnych dyscyplin akademickich, czy też wciąż jeszcze funkcjonuje zamknięta w ciasnej szufladzie kultury niskiej jako element masowej produkcji skierowanej do najmłodszego czytelnika? Pragniemy skłonić badaczy różnych dyscyplin naukowych do pochylenia się nad tą wciąż jeszcze niedostatecznie rozpoznaną w naszym kraju przestrzenią kultury i lektury. Celem konferencji jest prezentacja szerokiego spektrum sztuki komiksowej jako obiektu badań naukowych. Pragniemy, aby konferencja Przestrzenie kultury komiksowej była okazją do spotkania badaczy reprezentujących różne dziedziny humanistyki, sztuki i nauk społecznych. W ostatnich latach zauważyć można rosnące zainteresowanie środowiska akademickiego komiksem jako jednym z fenomenów kultury popularnej, jako dziełem sztuki, ale także jako specyficzną formą przekazu rozmaitych treści, a o potrzebie dyskusji na ten temat świadczy również fakt, że błyskawicznie znikają z półek księgarskich nieliczne na naszym rynku rozprawy i leksykony poświęcone tej tematyce. Zdaniem organizatorów sytuacja ta domaga się bliższego rozpoznania i spojrzenia na komiks z perspektywy różnych dyskursów. W ramach konferencji chcielibyśmy poruszyć szereg zagadnień związanych z kulturą popularną. Interesują nas zarówno kulturowe aspekty rosnącej popularności komiksów, płynność relacji między tzw. sztuką wysoką a niską, jak i sposób funkcjonowania i wykorzystywania komiksów w określonych dyskursach (np. takich jak feminizm czy postkolonializm). Z tej perspektywy interesująca jest kwestia adaptacji różnych metodologii do interpretowania „historii obrazkowych”. Ciągle aktualnym pozostaje bowiem problem, jakimi narzędziami chcemy (i potrafimy) analizować fenomeny kultury popularnej. Nie sposób pominąć też problematyki psychologicznej i socjologicznej związanej z kreowaniem przez kulturę popularną wzorców zachowań. Jednym z tematów będzie więc także analiza ikon popkultury, w tym także charakterystycznych bohaterów z utworów komiksowych. Lektury komiksów nieodzownie związane są z przekazem graficznym, stąd rozpoznaniu chcemy poddać sposób/sposoby funkcjonowania kultury wizualnej (obrazkowej), a to z kolei prowokuje także do spojrzenia na komiks z perspektywy estetycznej. Biorąc pod uwagę, że techniki sztuki komiksowej są dziś wykorzystywane w innych gatunkach sztuk wizualnych proponujemy przyjrzeć się relacjom między komiksem a filmem, komiksem a literaturą oraz komiksem a plakatem. Proponujemy następujące problemy badawcze:
 • komiksowe ikony popkultury w ujęciu socjologicznym, psychologicznym, a także z perspektywy kulturoznawców i literaturoznawców;
 • komiks w dyskursie feministycznym, postkolonialnym;
 • historia a pamięć we współczesnych narracjach obrazkowych;
 • estetyka komiksów;
 • o przenikaniu sztuk: komiks a film/komiks a literatura – filmowe adaptacje komiksu, komiksowe adaptacje literatury pięknej;
 • komiks jako narzędzie edukacji;
 • komiks w bibliotece/bibliografie komiksografii.
Konferencja odbędzie się w dniach od 4 do 5 lutego 2010 r. w gmachu głównym Biblioteki Uniwersyteckiej. Konferencji towarzyszyć będą dwa wydarzenia kulturalne poświęcone komiksowi. Dnia 4 lutego 2010 r. zapraszamy na wernisaż wystawy Kadrowana rzeczywistość/rozrysowana wyobraźnia. Komiksy z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w holu głównym Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zaprezentowane zostaną komiksy zrealizowane przez europejskich i amerykańskich autorów z kolekcji ponad pięciu tysięcy tytułów, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Obok różnorodnej problematyki podejmowanej przez autorów komiksów planujemy także pokazać bogactwo form wykorzystywanych w tej dziedzinie sztuki, a także unikatowe i często nieobecne w polskich bibliotekach czasopisma oraz ziny komiksowe wydawane własnym sumptem przez redaktorów i twórców komiksu. Fundacja „Transmisja” w ramach Projektu Centrala – Sztuka Komiksu Europy Środkowej organizuje w Poznaniu w dniach 6-7 lutego 2010 r. Festiwal Kultury Komiksowej Ligatura. Projekt Ligatura łączy się z konferencją Przestrzenie kultury komiksowej i z wystawą Kadrowana rzeczywistość/rozrysowana wyobraźnia. W projekcie akcentowane są takie zagadnienia jak: komiks jako: fenomen ikono-lingwistyczny, jako dzieło sztuki, jako medium ideologii, jako narzędzie edukacyjne. Na Festiwal składają się:
 • wystawy tematyczne prezentujące dokonania sztuki komiksu w obszarach problematyki społecznej i artystycznej
 • spotkania z artystami komiksowymi, przede wszystkim z krajów Europy Środkowej
 • przegląd filmów animowanych i dokumentalnych „Checkpoints”
 • wystawa Answers without questions
Ważne informacje:
 • Zgłoszenia na konferencję prosimy nadsyłać do 30 września 2009 r. na adres mailowy: konferencja.komiks@gmail.com Prosimy o podanie tytułu referatu i jednostronicowy abstrakt w języku polskim.
 • Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru referatów.
 • Przewidywany czas wystąpienia: 25 minut.
 • Język konferencji: polski lub angielski.
 • Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane.
 • Opłata konferencyjna wynosi 280 zł. Kwotę tę prosimy uiścić do 15 stycznia 2010 r. na konto: BZ WBK S.A.VI O/Poznań nr 1810 9013 6200 000000 3601 8383 (prosimy o dopisek „Fundacja UAM – Komiks”).
Informacje na temat konferencji Przestrzenie kultury komiksowej można uzyskać pod adresem
  • dr Grażyna Gajewska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  • Kolegium Europejskie
  • ul. Kostrzewskiego 5-7
  • 62-200 Gniezno
  • e-mail:
gajewska@amu.edu.pl http://www.ceg.amu.edu.pl/Informacje na temat wystawy Kadrowana rzeczywistość/rozrysowana wyobraźnia. Komiksy z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu można uzyskać pod adresem
  • dr Rafał Wójcik
  • Biblioteka Uniwersytecka
  • Sekcja Starych Druków
  • ul. Ratajczaka 38/40
  • 61-816 Poznań
  • tel.: 061 8293829
  • e-mail:
rafal@amu.edu.pl http://lib.amu.edu.pl/Informacje na temat imprez kulturalnych organizowanych w ramach Festiwalu Kultury Komiksowej Ligatura uzyskać można pod adresem
  • Michał Słomka
  • Projekt Centrala – Sztuka Komiksu Europy Środkowej
  • tel.: 506 019 217
  • e-mail:
centrala.pl@gmail.com http://centrala.org.pl/
 

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

http://lib.amu.edu.pl/images/stories/my_img/logo_uam.jpg

Collegium Europaeum Gnesnense

Centrala - Sztuka Komiksu Europy Środkowo -Wschodniej

Ligatura

Międzynarodowa konferencja

PRZESTRZENIE KULTURY KOMIKSOWEJ
COMICS CULTURE SPACES

Poznań 4–5 lutego 2010

4 lutego 2010

12.00Wernisaż wystawy Kadrowana rzeczywistość / rozrysowana wyobraźnia. Komiksy z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej, hol główny BU
12.45

Otwarcie konferencji

 • Artur Jazdon – Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Reportaż fotograficzny z otwarcia wystawy – w programie otwarcia konferencji.

13.00 – 14.45

Obrady plenarne – część 1, sala 82

 • Zbyszko Melosik (Poznań)
  Kultura popularna i konstruowanie współczesnej tożsamości
 • Thierry Groensteen (Angouleme)
  The Aesthetic Evaluation of Comics: How to Found a Critical Judgment
 • Alexander Vashkov (Sofia)
  Trends and the Current State of Research on Comics in Bulgaria
14.45 – 15.15Przerwa na lunch
15.15 – 17.15

Obrady plenarne – część 2, sala 82

  • Jose Alaniz (Seattle)

 

 • The Serious Side of Contemporary Russian Comics: Voronovich, Tkalenko, Maslov
 • John A. Lent (Philadelphia)
  Cartooning in Africa. History, Trends, and Issues
 • Jacek Jagielski (Poznań)
  Komiks jako dzieło sztuki
17.15 – 17.30Przerwa na kawę
17.30 – 19.15

Obrady w sekcjach

Sekcja 1: O przenikaniu się kultur – część 1 – prowadzi Marek Kaźmierczak, sala: Czytelnia Zbiorów Specjalnych (poziom 3)

 • Marzena Kotyczka (Katowice)
  Perse-post-polis. Fenomen Teheranu Marjane Satrapi
 • Łukasz Wiśniewski (Poznań)
  Oswajanie orientu. Obraz Irańczyków i Iranu w twórczości Marjane Satrapi
 • Joanna Zaremba-Penk (Toruń)
  Alicja w Krainie Mangi
 • Jagoda Szulia i Karien Brits (Poznań)
  The comic strip – a hyperbole or an understatement? Mimicking reality in (a)cross-cultural learning environment
 • Dyskusja

Sekcja 2: W refleksach miast: w kadrach filmów, w ulotnych dźwiękach – część 1 – prowadzi Aleksandra Drzał-Sierocka, sala 82

 • Marianna Michałowska (Poznań)
  Wyobraźnia miejska – między komiksem, filmem i rzeczywistością
 • Krzysztof Skrzypczyk (Warszawa)
  Komiks w przestrzeni miejskiej – miejska przestrzeń w komiksie. Przypadek Warszawy
 • Beata Waligórska-Olejniczak (Poznań)
  „Pulp Fiction” jako encyklopedia pop-kultury. Nieustanna filmowa prowokacja Quentina Tarantino
 • Anna Śliwińska (Gniezno)
  Kreska i dźwięk – sztuka komiksu w teledyskach filmowych
 • Dyskusja

Sekcja 3: Historia, pamięć, polityka – część 1 – prowadzi Justyna Czaja, sala 62

 • Paweł Timofiejuk (Warszawa)
  Polski komiks jako narzędzie propagandy
 • Grażyna Gajewska (Gniezno)
  Między historią a pamięcią – „Marzi: dzieci i ryby głosu nie mają” autorstwa Marzeny Sowy i Sylvaina Savoia
 • Michał Słomka (Poznań)
  Komiks jako źródło historyczne
 • Dyskusja

Sekcja 4: Komiks w bibliotece – prowadzi Andrzej Jazdon, sala: gabinet Dyrektora

 • Rafał Wójcik (Poznań)
  Ziny – obecne w (kontr)kulturze, nieobecne w bibliotekach. O pewnym niedostrzeganym w bibliotekarstwie zjawisku wydawniczym na przykładzie zinów komiksowych Paweł Rygiel (Warszawa)
  Komiks w przestrzeni bibliograficznej – akceptacja czy marginalizacja? Milena Małgorzata Śliwińska (Toruń)
  „Komiksoteka” – jak i gdzie szukać informacji o komiksie? Zarys piśmiennictwa bibliograficznego Klaus Schilkowski (Kolonia)
  German Bibliographies of Comics
 • Dyskusja
20.00Uroczysta kolacja: stołówka Collegium Historicum – ul. Święty Marcin 78

 

5 lutego 2010

9.30 – 11.15

Obrady w sekcjach

Sekcja 1: O przenikaniu się kultur – część 2 – prowadzi Beata Waligórska-Olejniczak, sala: Czytelnia Zbiorów Specjalnych (poziom 3)

 • Anna Kotłowska, Łukasz Różycki (Poznań)
  Bizantyńskie wątki w serii Thorgal autorstwa Grzegorza Rosińskiego i Jeana van Hamme’a
 • Jakub Syty (Lublin)
  Obraz rodziny w komiksowej serii „Thorgal” Jeana van Hamme’a i Grzegorza Rosińskiego
 • Łukasz Wróbel (Warszawa)
  Eu-topia. O przestrzeni kultury popularnej
 • Dyskusja

Sekcja 2: W refleksach miast: w kadrach filmów, w ulotnych dźwiękach – część 2 – prowadzi Anna Śliwińska, sala 82

 • Michał Traczyk (Poznań)
  Komiksowy soundtrack, czyli co muzyka ma wspólnego z komiksem?
 • Kamila Tuszyńska-Grzegorska (Warszawa)
  O przenikaniu się komiksu i filmu, czyli próba usensownienia kultury masowej na przykładzie „HP i Giuseppe Bergman” Milo Manary
 • Dyskusja

Sekcja 3: Historia, pamięć, polityka – część 2 – prowadzi Paweł Timofiejuk, sala: gabinet Dyrektora

 • Jarosław Pacuła (Bielsko-Biała)
  Słowo jako obraz. Językowe świadectwa Holokaustu w komiksie
 • Thomas Anessi (Poznań)
  Seryjny bohater w służbie użyteczności i przyjemności: Kapitan Żbik na tle kultury popularnej w PRL-u
 • Bartłomiej Janicki (Opole)
  Potrzeby i możliwości wykorzystania opowieści graficznej w szkolnej edukacji historycznej
 • Dyskusja

Sekcja 5: Między słowami a obrazami – część 1 – prowadzi Grażyna Gajewska, sala 62

 • Bernadetta Matuszak-Loose (Poznań)
  Nie tylko prasowe losy komiksu niemieckiego. O jego funkcji estetycznej i polityczno-demokratycznej po 1945 roku
 • Magdalena Dudzińska (Poznań)
  Komiks w nauczaniu języka niemieckiego
 • Michał Wróblewski (Łódź)
  Komiks a literatura. Narracyjne zabawy literackie na przykładzie Tristrama Shandy’ego Martina Rowsona
 • Anna Szemberska (Poznań)
  Komiks jako żywa przestrzeń językowa na przykładzie ekspresywności komiksu włoskiego
 • Dyskusja
11.15 – 11.30Przerwa na lunch
11.30 – 14.00

Obrady w sekcjach

Sekcja 5: Między słowami a obrazami – część 2 – prowadzi Andrzej Jazdon, sala 82

 • Paweł Hamera (Kraków)
  Miejsce XIX-wiecznych brytyjskich ilustracji w gazetach jako (pre-)historia komiksu
 • Katarzyna Krawczyk (Katowice)
  Między literaturą a filmem – komiks „Zbrodnia i kara” (1980) Piotra Dumały
 • Łukasz Słoński (Opole)
  Demonologiczne wątki „Odmieńca”
 • Tytus Kaleta (Szczecin)
  Komiks, mit, symbol
 • Jan Wieczorek (Wrocław)
  Autoteliczność komiksu – przyczynek do rozważań o komiksie jako języku
 • Dyskusja

Sekcja 6: Problematyka feministyczna – prowadzi Grażyna Gajewska, sala: gabinet Dyrektora

 • Justyna Czaja (Poznań)
  Jak narysować feminizm? O trzech przykładach komiksu kobiecego
 • Anna Suska (Poznań)
  Kobiety w polskim komiksie
 • Rafał Majka (Bielsko-Biała)
  Szaleństwo a władza. Konstruowanie kobiecości na przykładzie superbohaterek komiksów amerykańskich
 • Dyskusja

Sekcja 7: Wyzwania współczesności – prowadzi Michał Traczyk, sala 62

 • Marek Kaźmierczak (Gniezno)
 • Co pomyślałbyś o swoim życiu, gdyby Śmierć była twoją starszą siostrą? – Komiks „The Sandman” jako wprowadzenie do „tanatologii popularnej”
 • Aleksandra Drzał-Sierocka (Warszawa)
  Choroba w dymkach i obrazkach. Obraz Aids i chorego w antologii „Komiks kontra Aids”
 • Dawid Stelmach (Poznań)
  Człowiek a spór o klonowanie człowieka
 • Dyskusja

Sekcja 8: Obszary badań, zagadnienia metodologiczne – prowadzi Rafał Wójcik, sala: Czytelnia Zbiorów Specjalnych

   • Krzysztof Skrzypczyk (Warszawa)
    Komiks w przestrzeni teoretyczno-badawczej. Problem komiksologii
   • Maciej Tomczak (Łódź)
    Wstęp do socjologii komiksu. Miejsce historii obrazkowych w polskiej kulturze popularnej

  Evangelia Moula (Rhodos)

 

 • Teaching the Poetics of Humor Through Comic Books: Establishing Fun – Subverting Cultural Archetypes – Communicating with the Present
 • Andrzej Klimczuk (Białystok)
  Gry komputerowe i branża gier a sztuka komiksowa
 • Dyskusja
14.00

Przerwa na kawę

Podsumowanie konferencji, sala 82

Loading...
Skip to content