Komiksy. Egzemplarz obowiązkowy

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu znajduje się wśród tych bibliotek, do których wydawcy zobowiązani są przysyłać egzemplarz obowiązkowy. Obowiązek ten spoczywa również na wydawcach komiksów.
Pragniemy jednak, by Wydawcy nie traktowali tej powinności jako przykrej. Jest to bowiem przede wszystkim: po pierwsze, forma promocji sztuki komiksu w polskim społeczeństwie; po drugie, pozostawienie świadectwa istnienia tej formy działalności kulturalnej dla przyszłych pokoleń (o jego znaczeniu przekonać się może każdy, kto próbował badać polski komiks przedwojenny i tuż powojenny); po trzecie, wsparcie rozwoju Kolekcji Komiksów, bowiem pieniądze w ten sposób zaoszczędzone możemy przeznaczyć na zakup zagranicznej literatury fachowej oraz nagradzanych tytułów zagranicznych.

Z „Ustawą o egzemplarzu obowiązkowym” (z dn. 07.11.1996 r.) można zapoznać się tutaj.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Wydawcom wywiązującym się z systematycznego nadsyłania do Biblioteki Uniwersyteckiej egzemplarza obowiązkowego.
Dzięki temu nasi Czytelnicy – pracownicy naukowi, studenci i wszyscy zainteresowani tą tematyką na bieżąco mogą zapoznawać się z tytułami następujących wydawnictw:

Loading...
Skip to content