Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Zaproszenie
Konferencja-KOMIKSY
Zaproszenie
Program
Przestrzenie kultury komiksowej
Przestrzenie kultury komiksowej

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,
Collegium Europaeum Gnesnense UAM
oraz Projekt Centrala – Sztuka Komiksu Europy Środkowej
mają przyjemność zaprosić
na międzynarodową konferencję

PRZESTRZENIE KULTURY KOMIKSOWEJ


Według jednej definicji przestrzeń to nieokreślony i nieograniczony obszar. Według innej jest to obszar objęty jakimiś granicami. Czy zatem przestrzeń kultury komiksowej stanowi nieograniczone pole do badań dla badaczy różnych dyscyplin akademickich, czy też wciąż jeszcze funkcjonuje zamknięta w ciasnej szufladzie kultury niskiej jako element masowej produkcji skierowanej do najmłodszego czytelnika? Pragniemy skłonić badaczy różnych dyscyplin naukowych do pochylenia się nad tą wciąż jeszcze niedostatecznie rozpoznaną w naszym kraju przestrzenią kultury i lektury.

Celem konferencji jest prezentacja szerokiego spektrum sztuki komiksowej jako obiektu badań naukowych. Pragniemy, aby konferencja Przestrzenie kultury komiksowej była okazją do spotkania badaczy reprezentujących różne dziedziny humanistyki, sztuki i nauk społecznych. W ostatnich latach zauważyć można rosnące zainteresowanie środowiska akademickiego komiksem jako jednym z fenomenów kultury popularnej, jako dziełem sztuki, ale także jako specyficzną formą przekazu rozmaitych treści, a o potrzebie dyskusji na ten temat świadczy również fakt, że błyskawicznie znikają z półek księgarskich nieliczne na naszym rynku rozprawy i leksykony poświęcone tej tematyce. Zdaniem organizatorów sytuacja ta domaga się bliższego rozpoznania i spojrzenia na komiks z perspektywy różnych dyskursów.

W ramach konferencji chcielibyśmy poruszyć szereg zagadnień związanych z kulturą popularną. Interesują nas zarówno kulturowe aspekty rosnącej popularności komiksów, płynność relacji między tzw. sztuką wysoką a niską, jak i sposób funkcjonowania i wykorzystywania komiksów w określonych dyskursach (np. takich jak feminizm czy postkolonializm). Z tej perspektywy interesująca jest kwestia adaptacji różnych metodologii do interpretowania „historii obrazkowych”. Ciągle aktualnym pozostaje bowiem problem, jakimi narzędziami chcemy (i potrafimy) analizować fenomeny kultury popularnej. Nie sposób pominąć też problematyki psychologicznej i socjologicznej związanej z kreowaniem przez kulturę popularną wzorców zachowań. Jednym z tematów będzie więc także analiza ikon popkultury, w tym także charakterystycznych bohaterów z utworów komiksowych. Lektury komiksów nieodzownie związane są z przekazem graficznym, stąd rozpoznaniu chcemy poddać sposób/sposoby funkcjonowania kultury wizualnej (obrazkowej), a to z kolei prowokuje także do spojrzenia na komiks z perspektywy estetycznej. Biorąc pod uwagę, że techniki sztuki komiksowej są dziś wykorzystywane w innych gatunkach sztuk wizualnych proponujemy przyjrzeć się relacjom między komiksem a filmem, komiksem a literaturą oraz komiksem a plakatem.

Proponujemy następujące problemy badawcze:
 • komiksowe ikony popkultury w ujęciu socjologicznym, psychologicznym, a także z perspektywy kulturoznawców i literaturoznawców;
 • komiks w dyskursie feministycznym, postkolonialnym;
 • historia a pamięć we współczesnych narracjach obrazkowych;
 • estetyka komiksów;
 • o przenikaniu sztuk: komiks a film/komiks a literatura – filmowe adaptacje komiksu, komiksowe adaptacje literatury pięknej;
 • komiks jako narzędzie edukacji;
 • komiks w bibliotece/bibliografie komiksografii.
Konferencja odbędzie się w dniach od 4 do 5 lutego 2010 r. w gmachu głównym Biblioteki Uniwersyteckiej. Konferencji towarzyszyć będą dwa wydarzenia kulturalne poświęcone komiksowi.

Dnia 4 lutego 2010 r. zapraszamy na wernisaż wystawy Kadrowana rzeczywistość/rozrysowana wyobraźnia. Komiksy z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w holu głównym Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zaprezentowane zostaną komiksy zrealizowane przez europejskich i amerykańskich autorów z kolekcji ponad pięciu tysięcy tytułów, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Obok różnorodnej problematyki podejmowanej przez autorów komiksów planujemy także pokazać bogactwo form wykorzystywanych w tej dziedzinie sztuki, a także unikatowe i często nieobecne w polskich bibliotekach czasopisma oraz ziny komiksowe wydawane własnym sumptem przez redaktorów i twórców komiksu.

Fundacja „Transmisja” w ramach Projektu Centrala – Sztuka Komiksu Europy Środkowej organizuje w Poznaniu w dniach 6-7 lutego 2010 r. Festiwal Kultury Komiksowej Ligatura. Projekt Ligatura łączy się z konferencją Przestrzenie kultury komiksowej i z wystawą Kadrowana rzeczywistość/rozrysowana wyobraźnia. W projekcie akcentowane są takie zagadnienia jak: komiks jako: fenomen ikono-lingwistyczny, jako dzieło sztuki, jako medium ideologii, jako narzędzie edukacyjne.

Na Festiwal składają się:
 • wystawy tematyczne prezentujące dokonania sztuki komiksu w obszarach problematyki społecznej i artystycznej
 • spotkania z artystami komiksowymi, przede wszystkim z krajów Europy Środkowej
 • przegląd filmów animowanych i dokumentalnych „Checkpoints”
 • wystawa Answers without questions
Ważne informacje:
 • Zgłoszenia na konferencję prosimy nadsyłać do 30 września 2009 r. na adres mailowy: konferencja.komiks@gmail.com Prosimy o podanie tytułu referatu i jednostronicowy abstrakt w języku polskim.
 • Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru referatów.
 • Przewidywany czas wystąpienia: 25 minut.
 • Język konferencji: polski lub angielski.
 • Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane.
 • Opłata konferencyjna wynosi 280 zł. Kwotę tę prosimy uiścić do 15 stycznia 2010 r. na konto: BZ WBK S.A.VI O/Poznań nr 1810 9013 6200 000000 3601 8383 (prosimy o dopisek „Fundacja UAM – Komiks”).
Informacje na temat konferencji Przestrzenie kultury komiksowej można uzyskać pod adresem Informacje na temat wystawy Kadrowana rzeczywistość/rozrysowana wyobraźnia. Komiksy z kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu można uzyskać pod adresem Informacje na temat imprez kulturalnych organizowanych w ramach Festiwalu Kultury Komiksowej Ligatura uzyskać można pod adresem
 
Plakat konferencji


Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickewicza w Poznaniu

Collegium Europaeum Gnesnense

Centrala - Sztuka Komiksu Europy Środkowo -Wschodniej

Ligatura