Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Wystawy arrow archiwum
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II
...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II
...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II
...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II
...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II...Tu Się Wszystko Zaczęło... Jan Paweł II a Polska. 25 LAT PONTYFIKATU JANA PAWŁA II  
Fotografie: mgr Rafał Michałowski

Przystępując do organizacji kolejnej wystawy w ramach Dni Papieskich, zastanawialiśmy się nad wyborem tematu. Dwa lata temu wystawę poświeciliśmy Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, nawiązując m.in. do słów Ojca Św., że nie byłoby Polaka Papieża, gdyby nie posługa ks. Prymasa. Rok temu przypomnieliśmy związki Karola Wojtyły z Poznaniem i Wielkopolską jako biskupa, kardynała i Papieża. W tym roku założyliśmy, że wystawa ma nawiązywać do jubileuszu 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II. Ilość materiałów pozostających do naszej dyspozycji kazała nam się zastanawiać jak ją przygotować, jakie materiały wybrać, według jakiego klucza je zaprezentować. Założyliśmy, że nie ma ona stanowić kolejnej laurki, zestawu książek, ilustracji, pięknych zdjęć wyłącznie do oglądania. Ale też byliśmy świadomi, że bardzo trudno będzie w tej ograniczonej przestrzeni bibliotecznej pokazać te 25 lat. Sądzimy, że przyjęty ostatecznie klucz wyjaśnia choć w części podtytuł wystawy: "Jan Paweł II a Polska".

    Wystawa obejmuje okres od pierwszych dni po wyborze aż do chwili obecnej. Ale nie stanowi oczywiście kroniki pontyfikatu. Rozpoczynamy ją przypomnieniem tamtego pamiętnego dnia wyboru, pierwszych wystąpień Ojca Św. i pierwszych reakcji świata. Tych pełnych radosnego zaskoczenia, szczęścia i euforii ale i tych pełnych chłodnego zdziwienia. W kolejnych gablotach i planszach, przypominamy dalsze lata Pontyfikatu poprzez pryzmat Papieskich pielgrzymek do Ojczyzny. Zwracamy szczególną uwagę na te spośród nich i związane z nimi wydarzenia, nauki, wypowiedzi, które owocowały widocznymi zmianami w życiu politycznym i społecznym, ale i duchowym naszego społeczeństwa.

    Rok 1979, to m.in. słowa "niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi" - z którym łączymy wydarzenia lat 1980-1981. Ale to także przypomnienie słów, że "z tego trudnego doświadczenia, które nosi nazwę Polska, można wydobyć lepszą przyszłość" choć to wymaga od nas wszystkich uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły przekonań.


    Rok 1987 Gdańsk-Zaspa i słowa homilii "mówię za Was i o Was" wypowiedziane w kontekście słów ewangelii "Jedni drugich brzemiona noście", gdy Ojciec Św. przypominał nam o koniecznej ludzkiej, osobistej ale i narodowej solidarności, gdy nawoływał "nigdy przeciw sobie, ale razem, we wspólnocie". Przypominamy tę bolesną obserwację Ojca Św., że "jest źle, gdyż ludzie się zwalczają, nie znoszą" i skierowany do nas apel , że to trzeba koniecznie przeobrazić.


    Rok 1991 - IV pielgrzymka - której hasłem wywoławczym był Dekalog, tych "10 prostych słów od których zależy przyszłość narodu, państwa, Europy, świata", to wskazanie nam - czy ojcowskie upomnienie - jak daleko odeszliśmy od podstaw naszej wiary, zachłyśnięci uzyskaniem wolności a równocześnie przypomnienie gdzie mamy szukać korzeni i źródeł dla odnowy.


    Rok 1995 Skoczów, niejako kontynuacja nauki z roku 1991. "Podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego, tego fundamentu życia każdego człowieka i społeczeństwa", to wskazanie że Polsce, ale i całemu światu, potrzeba ludzi uczciwych, prawych, ludzi sumienia. Te pielgrzymki to upomnienie się o godność człowieka we współczesnym świecie, w tym szczególnie człowieka słabego, chorego, biednego, ubogo wyposażonego w talenty.


    Rok 1997 - VI pielgrzymka - w czasie której Ojciec Św. mówił m.in. o jedności Europy budowanej na wspólnych korzeniach chrześcijańskich: "Nie będzie jedności Europy dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha", (spotkanie prezydentów w Gnieźnie), ponowne wskazanie na ponadczasowe wartości, którymi winniśmy się kierować w naszym życiu osobistym i społecznym.


    Nie sposób ukazać całego bogactwa wszystkich pielgrzymek Papieża do Polski, wszystkich nauk i wskazań, stąd pewien, taki a nie inny dobór treści na które zwracamy uwagę i dobór ilustrujących te wydarzenia materiałów. Prezentujemy oczywiście jak zawsze w bibliotece książki, zdjęcia, ale tym razem zamieszczamy na wystawie także dużo tekstów, cytatów. Zarówno z wypowiedzi samego Ojca Świętego ale też przedstawicieli duchowieństwa, polityków, dziennikarzy, publicystów. Wszystko dlatego, że podsumowanie 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II skłania do zadumy i refleksji.
    Chcemy bowiem aby oglądający wystawę przypomnieli sobie to co przeżywali lub - w przypadku młodszych - dowiedzieli się być może o pewnych faktach i zdarzeniach, których nie byli uczestnikami. Chcemy aby zatrzymali się przed ostatnią planszą i przeczytali tylko jedno umieszczone na niej zdanie: A co z tego wszystkiego pozostaje w Tobie? Aby z tym pytaniem wyszli z Biblioteki na ulice, wrócili do domów próbując na nie odpowiedzieć w swoim sumieniu, aby ta odpowiedź pobudziła nas do zmian naszych postaw, podjęcia próby codziennego działania według wskazań Ojca Św. Abyśmy nie byli tylko widzami pontyfikatu, ale jego uczestnikami i świadkami, zmieniając na lepsze nie tylko nasze życie ale starając się czynić lepszym świat wokół nas.


    Komisarzem wystawy: mgr Jan Aleksiński z BU
    Opracowanie plastyczne: Klaudyna Jasiewicz z Muzeum Narodowego

    Wystawa prezentowana będzie na piętrze budynku głównego BU przy ul. Ratajczaka 38/40
    w godzinach otwarcia Biblioteki.