Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Bazy danych
Zasoby i źródła
Multiwyszukiwarka
Katalogi
Bazy danych
Książki elektroniczne
E-czasopisma, PRESSto
Repozytorium AMUR
Biblioteki wirtualne
Polska Literatura Humanistyczna -ARTON 1990-2009
Baza cytowań, obejmuje bibliografię zawartości 24 tytułów czasopism. Rejestruje 7,5 tys. artykułów W bazie są indeksowane artykuły z cytowaniami. W sumie indeksuje ok. 39 tys. autorów, 13,5 tys. artykułów, 59 tys. książek i 5,5 tys. tytułów czasopism cytowanych.

Zapraszamy do Biblioteki!
  Baza dostępna w Internecie bez ograniczeń: wejście

  Wykaz czasopism:

  Acta Baltico-Slavica
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia
  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
  Eos
  Język Polski
  Lingua Posnaniensis
  Linguistica Silesiana
  Literatura Ludowa
  Lud
  Onomastica
  Pamiętnik Literacki
  Polonica
  Poradnik Językowy
  Poznań Studies in Contemporary Linguistics
  (poprzedni tytuł: Papers and Studies in Contrastive Linguistics)
  Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica
  Przegląd Humanistyczny
  Ruch Literacki
  Slavia Occidentalis Slavia Orientalis
  Studia Anglica Posnaniensia Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
  Symbolae Philologorum Posnaniensium
  Teksty Drugie
 
Obsługujemy platformę:
„Zapytaj bibliotekarza”
ASK-zapytaj bibliotekarza

po.gif dostęp zdalny do zasobu tylko dla pracowników i studentów UAM oraz dla wszystkich czytelników BU w czytelniach
zi.gif wolny dostęp w Internecie

Zasady dostępu
i korzystania z zasobów elektronicznych BU

Zdalny dostęp do e-źródeł

Uwagi i zapytania na temat baz -  wypełnij formularz
Google Scholar

Google Scholar
Wyszukiwarka Google Scholar wyszukuje publikacje naukowe z wszystkich dziedzin wiedzy. Wykazuje równiez cytowania artykułu w innych czasopismach.
Google Book Search

Twój nr IP to: 54.198.78.121
Twój pełny host to:
ec2-54-198-78-121.compute-1.amazonaws.com