Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rocznik "Biblioteka" arrow BIBLIOTEKA Nr 11 (20) Poznań 2007
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

BIBLIOTEKA Nr 11 (20) Poznań 2007
BIBLIOTEKA Nr 11 (20) Poznań 2007 Spis treści

Abstrakty

Materiały i rozprawy

Renata Wilgosiewicz - Skutecka, Komu było dedykowane dzieło Gwagnina "Sarmatiae Europeae descriptio"? - rozwiązanie zagadki znanego polonicum XVI w.
Dostęp w AMUR: wejście...

Ryszard Nowicki, Fragment księgozbioru Ponińskich z Kościelca w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
Dostęp w AMUR: wejście...

Małgorzata Głowacka - Helak, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919 - 1953. Od współpracy do przyjaznego współistnienia
Dostęp w AMUR: wejście...

Artur Jazdon, Biblioteka mojego wieku czyli jaka?
Dostęp w AMUR: wejście...

Jacek Wojciechowski, Książka w środowisku lokalnym i regionalnym

Piotr Karwasiński, One vision, one platform, one company - power of one. Czy nowy system bibliotekarzy zrewolucjonizuje bibliotekę?
Dostęp w AMUR: wejście...

Hanna Wesołowska -Mis, Artur Jazdon, Analiza wskaźników funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 2002-2006, dla potrzeb projektu standaryzacji działań bibliotek naukowych w Polsce
Dostęp w AMUR: wejście...

Katarzyna Pilitowska, Wykorzystanie metod programowania neurolingwistycznego (NPL) w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki
Dostęp w AMUR: wejście...

Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska, Repozytorium instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim
Dostęp w AMUR: wejście...

Miscellanea

Włodzimierz Szturc "Biblioteka jako smok"

Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak Biblioteka Uniwersytecka w NUKat, NUKat w Bibliotece Uniwersyteckiej

Renata Skutecka-Wilgosiewicz Lyońska baza proweniencji - poznańskie marzenia

Recenzje

Andrzej Karpowicz, Najciekawsze druki ze zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Konstytucja Andersona
Dostęp w AMUR: wejście...

Renata Piejko, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1939 - 1945. Przyczynek do historii
Dostęp w AMUR: wejście...

Hans Gerd Happel, Zintegrowane interdyscyplinarne zarządzanie informacją na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Dostęp w AMUR: wejście...

Anna Szatkowska, Hasło korporatywne w czasopismach - zarys problematyki
ostęp w AMUR: wejście...

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2006 (oprac. Artur Jazdon)
Dostęp w AMUR: wejście...

Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2006 (oprac. Danuta Czaja)
Dostęp w AMUR: wejście...